Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP THEO NỘI DUNG PPCT GIẢM TẢI ĐỊA LÝ LỚP 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.26 KB, 2 trang )

(1)

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC THEO PPCT GIẢM TẢI ĐỊA 7
Bài 40 : TÌM HIỂU VÙNG CƠNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐƠNG BẮC
HOA KÌ VÀ VÙNG CƠNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”


1. Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì.
a. Tên các đơ thị lớn ( hs dựa vào 37. trang 116 để trả lời)
b. Các ngành công nghiệp chính ( H 39.1 trang 122)


c. Các ngành cơng nghiệp truyền thống ở vùng Đơng Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút vì:
2. Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới ( HS dựa vào H40.1 đ ể trả lời)
a. Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì:


b. Có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì vì:


c. Vị trí của vùng cơng nghiệp “ Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi:


Bài 46: THỰC HÀNH SỰ PHÂN HỐ CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐƠNG
VÀ SƯỜN TÂY DÃY ANĐÉT


1. Sự phân hoá thản thực vật ở sườn Tây và sườn Đông Andét:Dựa vào H46.1, 2
SGK cho biết thứ tự các đai thực vật theo độ cao của sườn Đông, sườn Tây Andét?


Sự phân bố của thảm thực vật theo đai cao


Sườn Đông Độ cao Sườn Tây


0 _ 1000m


1000 _ 1300m


1300 _ 2000m2000 _ 3000m


3000 _ 4000m


4000 _ 5000m


2. Giải thích sự khác nhau của đai thực vật ở sườn Đông, sườn Tây Andét:
Bài 50: : THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA
ÔTRÂYLIA


HS dựa vào H 50.1 để trả lời các nội dung sau:


Các khu vực Đặc điểm khí hậu Giải thích
1. Miền đơng


(Bri-xbên)
2. Miền Trung
Tâm(A-li-xơ-spring)


3. Miền Đơng (


Đặc điểm khí hậu Giải thích
1. Miền đơng


(Bri-xbên)
(2)

_ Nhiệt độ điều hoà
2. Miền Trung


Tâm


(A-li-xơ-spring)


_ Lượng mưa ít
274mm /năm


_ Sự chênh lệch nhiệt
độ các mùa trong năm
rõ rệt


3. Miền Đông
(pớt)


_ Lượng mưa 883mm
/năm


_ Nhiệt độ thấp hơn
mùa đông


BÀI 53: THỰC HÀNH ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT
ĐỘVÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU


Nhận biết đặc điểm khí hậu


+ Quan sát H51.2 cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng ven biển của bán đảo xcănđinavi có
khí hậu ấm áp mưa nhiều hơn ở Aixơlen?+Quan sát đường đẳng nhiệt tháng giêng nhận xét về nhiệt độ của châu Âu vào mùa
đông?


+ Nêu tên các kiểu khí hậu ở châu Âu? So sánh diện tích của các vùng có kiểu khí hậu
đó?


BÀI 56 : KHU VỰC BẮC ÂU
1. Khái quát tự nhiên:


Quan sát H5 Dựa vào H56.4 tại sao có sự khác biệt về khí hậu giữa sườn đơng và sườn
Tây xcănđinavi (lạnh về mùa đơng biển đóng băng  khó khăn cho sản xuất , đời sống


Thuỵ Điển, Phần Lan)
2. Kinh tế:


Kinh tế biển gồm ngành nào? Phát triển ra ? (đánh cá, hàng hải  đánh cá như thế nào

×