Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ÔN TẬP MỘT SỐ KIẾN THỨC NGỮ VĂN 9 HỌC KÌ I

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.29 KB, 2 trang )

(1)

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP MỘT SỐ KIẾN THỨC NGỮ VĂN 9 HỌC KÌ I


NĂM HỌC 2019-2020I. Khái quát:CHỦ ĐỀ

NỘI DUNGCĐ1

Tiếng Việt.CĐ2

Đoạn văn nghị luận xã hội về một sự việc, hiện tượng đời tượng đời

sống.


CĐ3

Nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.CĐ4

Truyện trung đại.


CĐ5

Truyện hiện đại.


CĐ4

Thơ hiện đại.II. Cụ thể:NỘI DUNG KIẾN THỨC- Ôn tập các phương thức biểu đạt;
- Tất cả kiến thức Tiếng Việt học kì I


- Phương pháp làm bài văn phân tích nhân vật.


- Suy nghĩ của em về nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương” của
Nguyễn Dữ. ( Viết bài tập làm văn)


- Giá trị nhân đạo, giá trị hiện thực trong “Chuyện người…..Nam Xương” (nâng cao)
- Cách xây dựng đoạn văn nghị luận về hiện tượng đời sống xã hội.- Luyện tập: Dựng đoạn văn theo các nội dung: “Trò chơi điện tử” , “An toàn giao thông”, “An
toàn thực phẩm”…. ( Thực hành)


- Dựng đoạn văn: “Môi trường”, “Bạo lực học đường”, “Nếp sống văn minh”. (Thực hành)
- Ôn tập các biện pháp tu từ; kĩ năng nhận diện câu chủ đề…


- Ôn tập: Sự phát triển của từ vựng


- Phân tích đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”. ( Viết bài tập làm văn)


- Vẻ đẹp của tình đờng chí, đờng đội của người lính qua bài thơ “Đờng chí” của Chính Hữu. (
Viết bài tập làm văn)


- Hình ảnh người lính lái xe trong “Bài thơ về tiểu đội xe khơng kính” của Phạm Tiến Duật”
( Viết bài tập làm văn)


- Bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy gợi cho em suy nghĩ gì về hình ảnh người lính
trong( Viết bài tập làm văn) thời hòa bình.


- Phân tích nhân vật Bé Thu và nhận xét nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật của Nguyễn
Quang Sáng. ( Viết bài tập làm văn)(2)

của Nguyễn Quang Sáng. ( Viết bài tập làm văn)


- Phân tích nhân vật Ông Sáu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Ngyễn Quang Sáng. Từ
đó, em có suy nghĩ gì về tình cảm của người lính trong chiến tranh. ( Viết bài tập làm văn)
- Phân tích nhân vật Anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành


Long. ( Viết bài tập làm văn)
×