Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ÔN TẬP NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SƯ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG - NGỮ VĂN 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (73.62 KB, 3 trang )

(1)

ÔN TẬP NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN


TƯỢNG ĐỜI SỐNG – NGỮ VĂN 9.******


A. LÍ THUYẾT:


1. Khái niệm: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội là
bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng
khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.


2. Đặc điểm: - Đề bài thường xuất phát từ một sự việc, hiện tượng có thật
trong đời sống, xã hội; những vấn đề thời sự, đòi hỏi sự cập nhật
của người viết.


- Đó có thể là một hiện tượng tích cực nhưng cũng có thể
là một hiện tượng tiêu cực khơng chỉ có ý nghĩa xã hội mà cịn
tác động tích cực trong việc giáo dục tư tưởng, nhận thức, nhân
cách của học sinh.


3. Yêu cầu


- Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận về một sự việc, hiện
tượng đời sống:


Là xác định được vấn đề được nêu lên qua sự việc, hiện tượng ;
trên cơ sở đó người làm bái tiến hành phân tích, đánh giá nhằm
làm rõ mặt đúng, mặt sai, mặt lợi, mặt hại của nó, chỉ ra nguyên
nhân và bày tỏ ý kiến, thái độ đối với vấn đề ấy.


- Yêu cầu về hình thức thì bài viết phải có bố cục mạch lạc, có
luận điểm rõ rang, luận cứ xác thực, phép lập luận phù hợp, lời


văn chính xác, sống động.


* Muốn làm tốt một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng
đời sống, phải tìm hiểu kĩ đề bài, phân tích sự việc, hiện tượng
đó để tìm ý, lập ý. Trên cơ sở đó, lần lượt triển khai các ý thành
đoạn văn và liện kết các đoạn, phần thành bài làm hoàn chỉnh.
4. Dàn bài chung của bài


nghị luận về một sự việc,
hiện tượng đời sống:


(Đoạn văn cũng tương
tự)


a/ Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận (sự việc, hiện
tượng cần bàn luận)


b. Thân bài:


- Miêu tả một cách cụ thể vấn đề, hiện tượng cần nghị
luận.


+ Giải thích nếu như trong bài có khái niệm, thuật ngữ cần
phải làm rõ.(2)

và đang diễn ra như thế nào?


- Phân tích các nguyên nhân về sự việc, hiện tượng cần
nghị luận.+ Nguyên nhân chủ quan: do cá nhân


+ Nguyên nhân khách quan: do gia đình, nhà trường, xã
hội,…


- Chỉ ra hậu quả hoặc kết quả về vấn đề, hiện tượng cần
nghị luận.


+ Đối với cá nhân


+ Đối với cộng đồng, xã hội.


- Đề xuất những giải pháp khắc phục, ngăn chặn sự việc,
hiện tượng tiêu cực.


- Bài học nhận thức và hành động (Liên hệ bản thân)
c/ Khẳng định lại tầm quan trọng của vấn đề.


B. THỰC HÀNH:


( Viết đoạn văn) - Đề 1: Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Hãy viết một đoạn văn
ngắn (khoảng một trang giấy thi) để trình bày suy nghĩ của em về
vấn đề trên.


- Đề 2: Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác bừa bãi,
tùy tiện ra đường, ra nơi công cộng. Hãy viết một đoạn văn ngắn
(khoảng một trang giấy thi) để trình bày suy nghĩ của em trước
hiện tượng này.


- Đề 3: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng một trang giấy thi) trình


bày suy nghĩ của em về thực trạng, hậu quả và đề ra giải pháp
cho vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngọt hiện nay.


- Đề 4: Trình bày suy nghĩ của em về thực trạng, nguyên nhân,
hậu quả và giải pháp cho vấn đề học sinh nghiện game hiện nay
bằng môt đoạn văn ngắn (khoảng một trang giấy thi).


- Đề 5: Trị chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì
mải chơi điện tử nên khơng những đã sao lãng việc học tập mà
còn phạm những sai lầm khác. Hãy trình bày ý kiến của em về
hiện tượng đó bằng mơt đoạn văn ngắn (khoảng một trang giấy
thi).


- Đề 6: Đất nước ta có nhiều tấm gương học sinh nghéo vượt
khó, học giỏi. Em hãy viết về một tấm gương mà em biết, từ đó
nêu lên suy nghĩ của mình bắng một đoạn văn ngắn (khoảng một
trang giấy thi).


- Đề 7: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng một trang giấy thi) trình
bày quan điểm của em về môi trường của chúng ta và cách cải
tạo môi trường sống tốt đẹp hơn.(3)

nghĩ của em về cách thể hiện bản thân trong môi trường học
đường.


LƯU Ý:


* Các em HS nộp bài đợt 1: Đề 1,2
* Các em HS nộp bài đợt 2: Đề 3,4,5


×