Tải bản đầy đủ (.docx) (12 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I MÔN SINH HỌC LỚP 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (146.6 KB, 12 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I SINH HỌC 6 (2019-2020) HS
I.TRẮC NGHIỆM:


Câu 1: Nhóm Sinh vật lớn nhất có khả năng tự tạo chất hữu cơ:


A. Thực vật B. Động vật C. Nấm D. Vi khuẩn
Câu 2: Thực vật có hoa có cơ quan nào sau đây:


A. Cơ quan dinh dưỡng, cơ quan sinh sản. B. Chỉ có cơ quan sinh sản.
C. Chỉ có cơ quan dinh dưỡng D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 3: Các bộ phận chính của kính hiển vi là:


A. Chân kính, ống kính,bàn kính B. Chân kính, Thân kính, bàn kính
C. Thân kính, ống kính,bàn kính. D. Chân kính, ốc điều chỉnh , bàn kính.
Câu 4: Màng sinh chất có chức năng:


A. Bao bọc ngoài chất tế bào. B. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
C. Điều khiển hoạt động sống của tế bào. D. Chứa dịch tế bào.


Câu 5: Căn cứ vào hình dạng bên ngoài , người ta chia rễ làm mấy loại? Đó là những loại nào?
A. Ba loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ. B. Hai loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm.


C. Hai loại rễ là: Rễ mầm, Rễ cọc. D. Hai loại rễ là: Rễ chính, rễ phụ.
Câu 6: Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất ? Vì sao?


A. Miềm trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền.
B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ.


C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.


D. Miền hút có các lơng hút hấp thụ nước và muối khống hịa tan cung cấp cho cây.


Câu 7: Thân cây dài ra do đâu?


A. Mô phân sinh ở cành, ở ngọn. B. Chồi ngọn.
C. Sự phân chia và lớn lên của các tế bào ở mô phân sinh ngọn.
D.Sự lớn lên và phân chia các tế bào ở thân cây.


Câu 8: Vỏ của thân non gồm những bộ phận nào?


A. Gồm thịt vỏ và mạch rây B. Gồm biểu bì, thịt vỏ và ruột
C. Gồm biểu bì và thịt vỏ D. Gồm thịt vỏ và ruột


Câu 9: Cấu tạo trong của phiến lá gồm những bộ phận nào?
A. Biểu bì, khoang trống, các bó mạch


B. Biểu bì, gân lá gồm các bó mạch


C. Biểu bì, thịt lá, gân lá gồm các bó mạch
D. Biểu bì, lỗ khí, khoang trống


Câu 10: Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp?
A. Ánh sáng, nước, khí CO2, khí 02.


B. Ánh sáng, nhiệt độ, khơng khí, đất
C. Ánh sáng, nước, khí CO2 và nhiệt độ


D. Ánh sáng, phân bón, đất, nước.


Câu 11: Phần lớn nước vào cây đi đâu?


A. Phần lớn nước vào cây được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây.


B. Phần lớn nước vào cây dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây.
C.Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường.
D. Phần lớn nước vào cây dùng cho quá trình quang hợp.


Câu 12: Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận nào?


A. Mạch gỗ B. Mạch rây C. Vỏ D. Cả A,B đúng.(2)

B. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ
C. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh trụ
D. Cả B, C đúng.


Câu 14:Lá cây hoa hồng là loại lá:


A. Lá kép, có gân lá hình mạng, mọc cách
B. Lá kép, có gân song song, mọc cách


C. Lá đơn, có gân hình cung, mọc đối
D. Lá đơn, có gân hình mạng, mọc vịng.


Câu 15:Sản phẩm tạo ra trong q trình quang hợp là:


A. Khí cacbonic và khí oxi B. Khí cacbonic và tinh bột


C. Khí oxi và nitơ D. Khí oxi và tinh bột


Câu 16: Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu chung của cơ thể sống?
A. Lớn lên. B. Di chuyển. C. Sinh sản D. Trao đổi chất với môi trường.


Câu 17: Tế bào được sinh ra rồi lớn lên, đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào


con, đó là sự:


A. phân chia. B. phân sinh. C. phân bào. D. lớn lên.


Câu 18: Các tế bào ở loại mô nào khi lớn lên, phân chia giúp cây lớn lên và phát triển:


A. Mô nâng đỡ. B. Mô phân sinh ngọn.


C. Mô mềm. D. Loại mô khác.
Câu 19: Cấu tạo của miền hút là:


A. Gồm 2 phần : vỏ và trụ giữa. B. Có mạch gỗ và mạch rây .
C. Có nhiều lơng hút . D. Có ruột .


Câu 20: Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?
A. Khi ra hoa, củ nhanh bị hư hỏng


B. Khi ra hoa chất dinh dưỡng tập trung nuôi hoa, làm giảm chất lượng và khối lượng củ.
C. Khi ra hoa cây ngừng sinh trưởng, khối lượng củ không tăng


D. Khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ giảm, rễ củ bị rỗng ruột.


Câu 21: Căn cứ vào cách mọc của thân, người ta chia thân làm 3 loại là:
A. Thân quấn, tua cuốn, thân bò B. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ
C. Thân đứng, thân leo, thân bò D. Thân cứng, thân mềm, thân bị
Câu 22: Nước và muối khống được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:


A. Mạch gỗ B. Mạch rây C. Vỏ D. Trụ giữa


Câu 23: Nhiệt độ nào là thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp của cây?


A. Nhiệt độ cao ( 40- 50) B. Nhiệt độ thấp ( 5- 10)


C. Nhiệt độ rất thấp ( 0) D. Nhiệt độ trung bình ( 20- 30)


Câu 24: Vì sao người ta thường dùng nước vơi trong các thí nghiệm để chứng minh có sự hơ hấp ở
thực vật?


A.Vì khi hơ hấp khí cacbonic thải ra kết hợp với nước vôi tạo thành một lớp váng trắng đục mỏng
trên cốc nước vôi nên dễ nhận biết.


B.Vì chỉ có cốc nước vơi trong mới cho vào được trong bình thuỷ tinh cùng với chậu cây.
C.Chỉ a đúng.


D.Cả a, b đều đúng.


Câu 25:Trong các lá sau đây, nhóm những lá nào có gân hình mạng:


A. Lá ngơ, lá mai B. Lá ổi, lá lúa(3)

Câu 27:Đặc điểm giúp lá thu nhận được nhiều ánh sáng là:
A.Lá có màu xanh


B.Phiến lá hình bản dẹt và rộng,lá xếp so le nhau
C.Lá gồm lá đơn và lá kép


D.Lá có nhiều hình dạng khác nhau


Câu 28: Nhóm cây nào sau đây cần phải tỉa cành:
A. Cây lấy củ, quả B.Cây lấy sợi, gỗ.
C. Cây lấy hạt D. Cây lấy thân, lá, hoa.


Câu 29: Chồi ngọn nằm ở:


A. Ngọn thân B. Ngọn cành


C. Ngọn thân và ngọn cành. D. Nách lá
Câu 30: Củ hành bộ phận biến dạng là:


A.Thân B.Bẹ lá C.Phiến lá C.Rễ


Câu 31: Thực vật có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ từ nước, muối khoáng trong đất, khí cacbonic
trong khơng khí là nhờ:


A. Ánh sáng mặt trời.


B. Chất diệp lục trong lá cây.


C. Ánh sáng mặt trời và chất diệp lục trong lá cây.
D. Cả A, B, C khơng đúng.


Câu 32: Nhóm cây nào sau đây gồm tồn nhóm cây 1 năm :


A. Cây mít, cây xồi, cây hồng. B. Cây cải, cây sắn, cây đậu.
C. Cây sắn, cây chanh, cây ổi. D. Cây cam, cây quýt, cây cải.
Câu 33: Nhóm cây nào sao đây gồm tồn cây khơng hoa:


A. Cây rêu, cây dương xỉ, cây thông. B. Cây ổi, cây mận, cây bưởi.


C. Cây lúa, cây dừa, cây rêu. D. Cây phượng, cây dừa, cây thơng.
Câu 34: Trong những nhóm sau đây, nhóm nào gồm tồn những cây rễ cọc?A.Cây tỏi, cây bưởi, cây cải B. Cây lúa, cây hồng xiêm, cây ớt
C. Cây đa, cây ổi, cây mít D. Cây cau, cây ngơ, cây đu đủ
Câu 35: Trong những nhóm cây sau, nhóm cây nào gồm tồn cây rễ chùm?
A. Cây bí, cây mướp, cây ngơ. B. Cây lúa, cây hành, cây ngô
C. Cây bưởi , cây cà chua, cây quất D. Cây chanh, cây mướp, cây vải.
Câu 36: Dựa vào số vịng gỗ ta có thể đốn được:


A. Tuổi của cây.


B. Thời tiết thuận lợi hoạc không thuận lợi cho cây phát triển.
C. Cả A, B


D. Khơng đốn được gì.


Câu 37: Trong những nhóm cây nào sau, nhóm nào gồm tồn cây mọng nước?
A. Cây xương rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng.


B. Cây sống đời, cây húng chanh, cây táo.
C. Cây su hào, cây cải,.cây ớt.


D. Cây rau muống, cây hoa hồng, cây hoa cúc.
Câu 38: Nhóm cây nào tồn cây có thân rễ:


A. Dong ta, khoai tây, cà rốt B. Khoai lang, chuối, cải củ


C. Khoai mì, hành, su hào. D. Gừng, nghệ, cỏ tranh
Câu 39: Lá của nhóm cây nào sau đây thuộc loại lá kép?


A.Cây chanh, cây dâm bụt, cây ớt
B.Cây hoa hồng, cây nhãn, cây phượng


C.Cây táo, cay cải, cây đu đủ(4)

Câu 40: Vì sao khi trồng các cây đậu, bông, cà phê…trước khi cây ra hoa, tạo quả người ta thường
bấm ngọn, kết hợp với tỉa cành?


A. Khi bấm ngọn cây không cao lên,


B. Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa phát triển,


C. Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho các cành còn lại phát triển,
D. Cả a, b, c,


Câu 41:Nếu khơng có cây xanh thì khơng có sự sống trên trái đất vì :
A.Mọi sinh vật trên Trái Đất hơ hấp đều cần khí oxy do cây xanh tạo ra


B. Mọi sinh vật trên Trái Đất hô hấp đều phải sống nhờ chất hữu cơ cây xanh tạo ra.
C.Vì thức ăn của động vật là cây xanh.


D. Vì con người và hầu hết các lòa động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí
oxy do cây xanh tạo ra.


Câu 42: Vì sao người ta thường nhổ mạ để cấy lúa?
A. Vì khi gieo mạ thì ruộng lúa chưa cày bừa kĩ.
B. Vì cây lúa phát triển thành từng nhóm


C. Vì khi nhổ mạ đã kích thích rễ ra nhiều rễ con, hút được nhiều chất nuôi cây.
D. Đỡ tốn thời gian, công sức


Câu 43: . Vì sao có nhiều loại lá, mặt trên thường có màu xanh lục, thẫm hơn mặt dưới?
A.Vì tế bào thịt lá ở mặt trên có nhiều khoang trống hơn mặt dướiB.Vì mặt trên lá hứng được nhiều ánh sáng hơn mặt dưới
C.Vì tế bào thịt lá ở mặt trên chứa nhiều lục lạp hơn mặt dưới
D.Cả b, c


Câu 44: Những cây nào dưới đây sinh sản sinh dưỡng bằng thân rễ?
A. Cỏ tranh, gừng, hoàng tinh, nghệ.


B. Cỏ tranh, gừng, khoai lang, rau má..
C. Gừng, nghệ, hoàng tinh, rau má.
D. Gừng, nghệ, khoai lang, rau má..


Câu 45: Những nhóm cây nào sau đây dài ra rất nhanh:
A.Mướp, Mồng tơi, Bí B.Mướp, Đậu ván, Ổi
C.Bạch đàn, Nhãn, Ổi D. Xồi, Mít, Bí
II.TỰ LUẬN:


Câu 1: Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền? Miền nào là quan trọng nhất? Vì sao?
………
………
………
………
………..
………
………
………
………
……….
Câu 2: Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?
(5)

Câu 3: Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa ?


………
………
………
………
………..
Câu 4: Thân gồm những bộ phận nào? Hãy nêu sự giống và khác nhau giữa chồi hoa và chồi
lá?


………
………
………
………
………..
Câu 5: Có mấy loại thân? Cho ví dụ?


………
………
………
………
………..
………
………
………
………
………..
Câu 6: Kể tên một số loại thân biến dạng? Chức năng của chúng đối với cây?


………


………
………
………
………..
Câu 7: Nêu cấu tạo ngoài của lá? Cách xếp lá trên cây như thế nào giúp lá nhận được nhiều
ánh sáng?


………
………
………
………
………..
Câu 8: Nêu cấu tạo trong của phiến lá? Chức năng của từng bộ phận?


………
………
………
………
………
……….
Câu 9: Quang hợp là gì ? Ý nghĩa của quang hợp? Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính
người ta thường trả thêm vào bể các loại rong ?(6)

………
………
………..
………
………
………
………


………..
Câu 10: Không có cây xanh thì khơng có sự sống của sinh vật hiện nay trên Trái đât, điều đó
có đúng khơng ? Vì sao?...
………
………
………
………
………


Câu 11: Thế nào là hô hấp? Ý nghĩa của hô hấp? Bộ phận nào của cây tham gia hơ hấp


………
………
………
………
………..
Câu 12 : Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa tươi hoặc cây xanh trong phịng ngủ đóng kín
cửa ?...
………
………
………
………
………..
Câu 13 : Phần lớn nước do rễ hút vào cây đi đâu ? Ý nghĩa của sự thoát hơi nước ?


………
………
………
………


………..
Câu 14: Những điều kiện bên ngồi nào ảnh hưởng đến quang hợp ? Vì sao phải trồng cây
đúng thời vụ ? Vì sao phải trồng cây nơi có đủ ánh sáng ?


………
………
………
………
………..
Câu 15: Kể tên các loại lá biến dạng và chức năng của chúng ?(7)

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I SINH HỌC 6 (2019-2020) GV
I.TRẮC NGHIỆM:


*Biết:Câu 1: Nhóm Sinh vật lớn nhất có khả năng tự tạo chất hữu cơ:


A. Thực vật / B. Động vật C. Nấm D. Vi khuẩn
Câu 2: Thực vật có hoa có cơ quan nào sau đây:


A. Cơ quan dinh dưỡng, cơ quan sinh sản./ B. Chỉ có cơ quan sinh sản.
C. Chỉ có cơ quan dinh dưỡng D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 3: Các bộ phận chính của kính hiển vi là:


A. Chân kính, ống kính,bàn kính B. Chân kính, Thân kính, bàn kính /
C. Thân kính, ống kính,bàn kính. D. Chân kính, ốc điều chỉnh , bàn kính.
Câu 4: Màng sinh chất có chức năng:


A. Bao bọc ngồi chất tế bào. / B. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.


C. Điều khiển hoạt động sống của tế bào. D. Chứa dịch tế bào.


Câu 5: Căn cứ vào hình dạng bên ngồi , người ta chia rễ làm mấy loại? Đó là những loại nào?
A. Ba loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ. B. Hai loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm./


C. Hai loại rễ là: Rễ mầm, Rễ cọc. D. Hai loại rễ là: Rễ chính, rễ phụ.
Câu 6: Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất ? Vì sao?


A. Miềm trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền.
B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ.


C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.


D. Miền hút có các lơng hút hấp thụ nước và muối khống hịa tan cung cấp cho cây./
Câu 7: Thân cây dài ra do đâu?


A. Mô phân sinh ở cành, ở ngọn. B. Chồi ngọn.
C. Sự phân chia và lớn lên của các tế bào ở mô phân sinh ngọn./
D.Sự lớn lên và phân chia các tế bào ở thân cây.


Câu 8: Vỏ của thân non gồm những bộ phận nào?


A. Gồm thịt vỏ và mạch rây B. Gồm biểu bì, thịt vỏ và ruột
C. Gồm biểu bì và thịt vỏ / D. Gồm thịt vỏ và ruột


Câu 9: Cấu tạo trong của phiến lá gồm những bộ phận nào?
A. Biểu bì, khoang trống, các bó mạch


B. Biểu bì, gân lá gồm các bó mạchC. Biểu bì, thịt lá, gân lá gồm các bó mạch
D. Biểu bì, lỗ khí, khoang trống


Câu 10: Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp?
A. Ánh sáng, nước, khí CO2, khí 02.


B. Ánh sáng, nhiệt độ, khơng khí, đất
C. Ánh sáng, nước, khí CO2 và nhiệt độ/


D. Ánh sáng, phân bón, đất, nước.


Câu 11: Phần lớn nước vào cây đi đâu?


A. Phần lớn nước vào cây được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây.
B. Phần lớn nước vào cây dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây.
C.Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường./
D. Phần lớn nước vào cây dùng cho quá trình quang hợp.


Câu 12: Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận nào?


A. Mạch gỗ B. Mạch rây / C. Vỏ D. Cả A,B đúng.(8)

A. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở chồi ngọn
B. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ
C. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh trụ
D. Cả B, C đúng./


Câu 14:Lá cây hoa hồng là loại lá:


A. Lá kép, có gân lá hình mạng, mọc cách /


B. Lá kép, có gân song song, mọc cách


C. Lá đơn, có gân hình cung, mọc đối
D. Lá đơn, có gân hình mạng, mọc vịng.


Câu 15:Sản phẩm tạo ra trong q trình quang hợp là:


A. Khí cacbonic và khí oxi B. Khí cacbonic và tinh bột


C. Khí oxi và nitơ D. Khí oxi và tinh bột/


*Hiểu:Câu 16: Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu chung của cơ thể sống?
A. Lớn lên. B. Di chuyển./ C. Sinh sản D. Trao đổi chất với môi trường.


Câu 17: Tế bào được sinh ra rồi lớn lên, đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào
con, đó là sự:


A. phân chia. B. phân sinh. C. phân bào./ D. lớn lên.


Câu 18: Các tế bào ở loại mô nào khi lớn lên, phân chia giúp cây lớn lên và phát triển:
A. Mô nâng đỡ. B. Mô phân sinh ngọn./


C. Mô mềm. D. Loại mô khác.
Câu 19: Cấu tạo của miền hút là:


A. Gồm 2 phần : vỏ và trụ giữa./ B. Có mạch gỗ và mạch rây .
C. Có nhiều lơng hút . D. Có ruột .Câu 20: Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?
A. Khi ra hoa, củ nhanh bị hư hỏng


B. Khi ra hoa chất dinh dưỡng tập trung nuôi hoa, làm giảm chất lượng và khối lượng củ.
C. Khi ra hoa cây ngừng sinh trưởng, khối lượng củ không tăng


D. Khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ giảm, rễ củ bị rỗng ruột./
Câu 21: Căn cứ vào cách mọc của thân, người ta chia thân làm 3 loại là:
A. Thân quấn, tua cuốn, thân bò B. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ
C. Thân đứng, thân leo, thân bò / D. Thân cứng, thân mềm, thân bò
Câu 22: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:
A. Mạch gỗ / B. Mạch rây C. Vỏ D. Trụ giữa


Câu 23: Nhiệt độ nào là thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp của cây?
A. Nhiệt độ cao ( 40- 50) B. Nhiệt độ thấp ( 5- 10)


C. Nhiệt độ rất thấp ( 0) D. Nhiệt độ trung bình ( 20- 30)/


Câu 24: Vì sao người ta thường dùng nước vơi trong các thí nghiệm để chứng minh có sự hơ hấp ở
thực vật?


A.Vì khi hơ hấp khí cacbonic thải ra kết hợp với nước vôi tạo thành một lớp váng trắng đục mỏng
trên cốc nước vơi nên dễ nhận biết.


B.Vì chỉ có cốc nước vôi trong mới cho vào được trong bình thuỷ tinh cùng với chậu cây.
C.Chỉ a đúng./


D.Cả a, b đều đúng.


Câu 25:Trong các lá sau đây, nhóm những lá nào có gân hình mạng:A. Lá ngơ, lá mai B. Lá ổi, lá lúa(9)

A. Lá hành, lá nhãn, lá bưởi B. Lá rau muống, lá cải, lá ớt
C. Lá lúa, lá mồng tơi, lá bí đỏ D. Lá tre, lá lúa, lá cỏ/


Câu 27:Đặc điểm giúp lá thu nhận được nhiều ánh sáng là:
A.Lá có màu xanh


B.Phiến lá hình bản dẹt và rộng,lá xếp so le nhau/
C.Lá gồm lá đơn và lá kép


D.Lá có nhiều hình dạng khác nhau


Câu 28: Nhóm cây nào sau đây cần phải tỉa cành:
A. Cây lấy củ, quả B.Cây lấy sợi, gỗ. /
C. Cây lấy hạt D. Cây lấy thân, lá, hoa.
Câu 29: Chồi ngọn nằm ở:


A. Ngọn thân B. Ngọn cành


C. Ngọn thân và ngọn cành./ D. Nách lá
Câu 30: Củ hành bộ phận biến dạng là:


A.Thân B.Bẹ lá / C.Phiến lá C.Rễ

*Vận dụng:Câu 31: Thực vật có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ từ nước, muối khống trong đất, khí cacbonic
trong khơng khí là nhờ:A. Ánh sáng mặt trời.


B. Chất diệp lục trong lá cây.


C. Ánh sáng mặt trời và chất diệp lục trong lá cây./
D. Cả A, B, C khơng đúng.


Câu 32: Nhóm cây nào sau đây gồm tồn nhóm cây 1 năm :


A. Cây mít, cây xồi, cây hồng. B. Cây cải, cây sắn, cây đậu./
C. Cây sắn, cây chanh, cây ổi. D. Cây cam, cây quýt, cây cải.
Câu 33: Nhóm cây nào sao đây gồm tồn cây khơng hoa:


A. Cây rêu, cây dương xỉ, cây thông./ B. Cây ổi, cây mận, cây bưởi.


C. Cây lúa, cây dừa, cây rêu. D. Cây phượng, cây dừa, cây thơng.
Câu 34: Trong những nhóm sau đây, nhóm nào gồm tồn những cây rễ cọc?


A.Cây tỏi, cây bưởi, cây cải B. Cây lúa, cây hồng xiêm, cây ớt
C. Cây đa, cây ổi, cây mít / D. Cây cau, cây ngô, cây đu đủ
Câu 35: Trong những nhóm cây sau, nhóm cây nào gồm tồn cây rễ chùm?
A. Cây bí, cây mướp, cây ngơ. B. Cây lúa, cây hành, cây ngô /
C. Cây bưởi , cây cà chua, cây quất D. Cây chanh, cây mướp, cây vải.
Câu 36: Dựa vào số vịng gỗ ta có thể đoán được:


A. Tuổi của cây.


B. Thời tiết thuận lợi hoạc không thuận lợi cho cây phát triển.
C. Cả A, B /D. Khơng đốn được gì.


Câu 37: Trong những nhóm cây nào sau, nhóm nào gồm tồn cây mọng nước?
A. Cây xương rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng. /


B. Cây sống đời, cây húng chanh, cây táo.
C. Cây su hào, cây cải,.cây ớt.


D. Cây rau muống, cây hoa hồng, cây hoa cúc.
Câu 38: Nhóm cây nào tồn cây có thân rễ:


A. Dong ta, khoai tây, cà rốt B. Khoai lang, chuối, cải củ(10)

A.Cây chanh, cây dâm bụt, cây ớt


B.Cây hoa hồng, cây nhãn, cây phượng /
C.Cây táo, cay cải, cây đu đủ


D.Cây vải, cây xồi, cây chè


Câu 40: Vì sao khi trồng các cây đậu, bông, cà phê…trước khi cây ra hoa, tạo quả người ta thường
bấm ngọn, kết hợp với tỉa cành?


A. Khi bấm ngọn cây không cao lên,


B. Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa phát triển,


C. Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho các cành còn lại phát triển,
D. Cả a, b, c/*Vận dụng cao:Câu 41:Nếu khơng có cây xanh thì khơng có sự sống trên trái đất vì :
A.Mọi sinh vật trên Trái Đất hơ hấp đều cần khí oxy do cây xanh tạo ra


B. Mọi sinh vật trên Trái Đất hô hấp đều phải sống nhờ chất hữu cơ cây xanh tạo ra.
C.Vì thức ăn của động vật là cây xanh.


D. Vì con người và hầu hết các lịa động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí
oxy do cây xanh tạo ra./


Câu 42: Vì sao người ta thường nhổ mạ để cấy lúa?
A. Vì khi gieo mạ thì ruộng lúa chưa cày bừa kĩ.
B. Vì cây lúa phát triển thành từng nhóm


C. Vì khi nhổ mạ đã kích thích rễ ra nhiều rễ con, hút được nhiều chất nuôi cây./
D. Đỡ tốn thời gian, cơng sức


Câu 43: . Vì sao có nhiều loại lá, mặt trên thường có màu xanh lục, thẫm hơn mặt dưới?
A.Vì tế bào thịt lá ở mặt trên có nhiều khoang trống hơn mặt dưới


B.Vì mặt trên lá hứng được nhiều ánh sáng hơn mặt dưới
C.Vì tế bào thịt lá ở mặt trên chứa nhiều lục lạp hơn mặt dưới
D.Cả b, c /


Câu 44: Những cây nào dưới đây sinh sản sinh dưỡng bằng thân rễ?
A. Cỏ tranh, gừng, hoàng tinh, nghệ. /


B. Cỏ tranh, gừng, khoai lang, rau má..
C. Gừng, nghệ, hoàng tinh, rau má.


D. Gừng, nghệ, khoai lang, rau má..


Câu 45: Những nhóm cây nào sau đây dài ra rất nhanh:
A.Mướp, Mồng tơi, Bí / B.Mướp, Đậu ván, Ổi
C.Bạch đàn, Nhãn, Ổi D. Xồi, Mít, Bí
II.TỰ LUẬN:


Câu 1: Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền? Miền nào là quan trọng nhất? Vì sao?


-Rễ gồm 4 miền: Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng và miền chóp rễ.
-Chức năng của mỗi miền:


+ Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền.
+ Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng.
+ Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.
+ Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ.


- Miền hút quan trọng nhất vì nếu miền hút khơng hoạt động tốt thì cây sẽ thiếu nước sẽ làm
chết cây.(11)

- Rễ củ: có chức năng chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả.VD: Cà rốt, khoai lang, khoai mì...
- Rễ móc: giúp cây leo lên. VD: Trầu khơng, tiêu...


- Rễ thở: lấy oxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất. VD: Bục mộc, bần ...
- Rễ giác múc: lấy thức ăn từ cây chủ. VD: Tầm gửi


Câu 3: Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa ?


Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì: Chất dự trữ của các rễ củ dùng để
cug cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa, kết quả. Sau khi ra hoa, chất dinh dưỡng trong rễ củ bị


giảm đi rất nhiều hoặc khơng cịn nữa, làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng củ
đều giảm.


Câu 4: Thân gồm những bộ phận nào? Hãy nêu sự giống và khác nhau giữa chồi hoa và chồi
lá?


-Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.
- Sự giống nhau giữa chòi hoa và chồi lá:


+ Giống nhau: Đều cso mầm lá bao bọc.


+ Khác nhau: Chồi lá phát triển thành cành mang lá, chồi hoa phát triển thành cành mang hoa
hoặc hoa.


Câu 5: Có mấy loại thân? Cho ví dụ?
Có 3 loại thân:


- Thân đứng:


+ Thân gỗ: cứng, cao, có cành. VD: Mận, xồi ...
+ Thân cột: cứng, cao, không cành. VD: Dừa, cao ...
+ Thân cỏ: mềm, yếu, thấp.VD: Lúa, cải ...


- Thân leo: leo bằng nhiều cách:


+ Leo bắng thân quấn. VD: Mồng tơi, ...
+ Leo bằng tua cuốn. VD: Bầu, bí, mướp...
- Thân bò: mềm, yếu, bò lan sát đất.VD: Rau má ...


Câu 6: Kể tên một số loại thân biến dạng? Chức năng của chúng đối với cây?


-Thân củ (khoai tây, su hào...) chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa, tạo quả.
- Thân rễ ( gừng, nghệ,...) chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa, tạo quả.
- Thân mọng nước (xương rồng, cành giao,...) dự trữ nước cho cây.


Câu 7: Nêu cấu tạo ngoài của lá? Cách xếp lá trên cây như thế nào giúp lá nhận được nhiều
ánh sáng?


Lá gồm có phiến lá và cuống lá , trên phiến lá có nhiều gân lá


* Phiến lá màu lục , dạng bản dẹp , là phần rộng nhất của lá giúp lá hứng được nhiều ánh sang.
* Gân lá : Có 3 kiểu gân lá : gân hình mạng , hình cung và song song.


* Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.Lá trên các mấu than xếp so le nhau giúp
lá nhận dược nhiều ánh sáng.


Câu 8: Nêu cấu tạo trong của phiến lá? Chức năng của từng bộ phận?
Phiến lá cấu tạo bởi:


-Lớp tế bào biểu bì trong suốt, vách phía ngồi dày có chức năng bảo vệ lá. Trên biểu bì (nhất là mặt
dưới) có nhiều lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thốt hơi nước.


- Các tế bào thịt lá có nhiều lục lạp gồm 2 lớp tế bào có những đặc điểm khác nhau phù hợp với chức
năng thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ.


-Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, bao gồm mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất.
Câu 9: Quang hợp là gì ? Ý nghĩa của quang hợp? Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính
người ta thường trả thêm vào bể các loại rong ?


* Quang hợp:
(12)

( Sơ đồ : Khí Cacbonic + nước Tinh bột + Khí Oxi )
* Ý nghĩa của quang hợp:


-Tạo ra chất hữu cơ nuôi cây và cung cấp cho động vật và con người .
-Cung cấp Oxi cho hô hấp của các sinh vật khác, làm giảm khí cacbonic .


* Khi ni cá cảnh trong bể kính người ta thường trả thêm vào bể các loại rong vì : Trong quá
trình chế tạo tinh bột, cây rong nhả ra khí oxi hịa tan vào nước cảu bể, tạo điều kiện cho cá thở tốt
hơn.


Câu 10: Khơng có cây xanh thì khơng có sự sống của sinh vật hiện nay trên Trái đât, điều đó
có đúng khơng ? Vì sao?


Điều đó hồn tồn đúng vì : Mọi sinh vật trên Trái đất hô hấp đều cần khí oxi do cây xanh nhả
ra trong q trình quang hợp, đồng thời con người và hầu hết động vật trên Trái đất đều phải sống
nhờ vào chất hữu cơ do cây xanh tạo ra.
Câu 11: Thế nào là hô hấp? Vẽ sơ đồ hô hấp? Ý nghĩa của hô hấp? Bộ phận nào của cây tham
gia hô hấp


* Hô hấp:


Hô hấp là quá trình cây hút khí Oxi để phân giải chất hữu cơ tạo ra năng lượng , đồng thời
thải khí cacbonic và hơi nước


( Sơ đồ: Chất hữu cơ + khí Oxi Năng lượng + Khí cacbonic + hơi nước )
*Ý nghĩa của sự hô hấp:-Tạo ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cơ thể .


* Bộ phận cuả cây tham gia hô hấp: Tất cả các bộ phận đều tham gia hô hấp.


Câu 12 : Vì sao ban đêm khơng nên để nhiều hoa tươi hoặc cây xanh trong phịng ngủ đóng kín
cửa ?


Ban đêm khơng nên để nhiều hoa tươi hoặc cây xanh trong phịng ngủ đóng kín cửa
ban đêm cây không quang hợp mà chỉ hô hấp. Khi hô hấp cây lấy khí oxi và thải ra khí cacbonic. Nếu
đóng kín cửa trong phịng sẽ thiếu khí oxi và rất nhiều khí cacbonic nên người ngủ dễ bị ngạt thở và
có thể chết.


Câu 13 : Phần lớn nước do rễ hút vào cây đi đâu ? Ý nghĩa của sự thoát hơi nước ?
- Phần lớn nước do rễ hút vào cây đã được thải ra ngồi bẳng sự thốt hơi nước qua lá
- Ý nghĩa của sự thoát hơi nước :


+ Tạo ra sức hút góp phàn làm cho nước và muối khống hịa tan vận chuyển được từ rễ lên lá.
+ Làm cho lá được dịu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.


Câu 14: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp ? Vì sao phải trồng cây
đúng thời vụ ? Vì sao phải trồng cây nơi có đủ ánh sáng ?


- Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là : Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic
và nhiệt độ.


- Cần trồng cây đúng thời vụ vì : để cây tiếp nhận những điều kiện bên ngoài như ánh sáng, nước,…
một cach tốt nhất, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao.


- Cần phải trồng cây nơi có đủ ánh sáng lá cây mới chế tạo tinh bột nuôi cây.
Câu 15: Kể tên các loại lá biến dạng và chức năng của chúng ?- Lá biến đổi thành gai làm giảm sự thoát hơi nước.VD : Xương rồng


- Lá biến đổi thành tua cuốn giúp cây leo lên.VD : Đậu Hà Lan, bầu, bí , mướp…
- Lá biến đổi thành tay móc giúp cây leo lên.VD : Cây mây


- Lá vảy che chở, bảo vệ chổi của thân rễ.VD : Củ dong ta.
- Lá dự trữ chứa chất dự trữ.VD : Củ hành.


- Lá bắt mồi bắt và tiêu hóa con mồi.VD : Cây bèo đất, cây nắp ấm.

×