Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.5 KB, 4 trang )

(1)

Bài 9.

Thực Hành:

LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CƠNG TẮC


BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈNI. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


( SGK).II. Nội dung và trình tự thực hành:


1. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện:


b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:2 Lập bảng dự trù vật liệu, dụng cụ và thiết bị:


TT

Tên dụng cụ, vật liệuvà thiết bịSố lượng

u cầu kĩ thuật


12


3


4
Cơng tắc 3 cực


Cầu chì


Bảng điện


Đèn sợi đốt


02


01


01


01
Đóng – cắt tốt


Bảo vệ tốtCòn tốt


Phát sáng tốt
3/. Lắp đặt mạch điện:+ Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau: Vạch dấu


Khoan lỗ

Lắp TBĐ của BĐ

Nối dây mạch điện

Kiểm tra.
(2)

Bài 10:

Thực Hành

. LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC


BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN.I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


(SGK)II. Nội dung và trình tự thực hành:


1. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện:


b. Vẽ sơ đồ lắp đặt nạch điện.
2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết.


TT

Tên dụng cụ, vật liệu vàthiết bị

lượng

Số

Yêu cầu KT


12


3


4


5Công tắc 3 cực


Đèn sợi đốtCầu chì


Dây dẫn điện

1


2


1

Đóng – Cắt tốt


Phát sáng tốtBảo vệ tốtDẫn điện tốt...


3. Lắp đặt mạch điện:Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:Vạch dấu-> Khoan lỗ BĐ-> Lắp TBĐ của BĐ-> Nối dây mạch


điện-> Kiểm tra.
(3)

Bài 11: LẮP DÂY DẪN ĐIỆN CỦA MẠNG ĐIỆN


TRONG NHÀI/. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi.


- Dây dẫn được đặt trong ống cách điện PVC và trên sứ cách điện.
- Cách lắp đặt này đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật và tránh được tác
động xấu của mội trườngđến dây dẫn điện.


1/. Các vật cách ñieän:


Gồm: ống nối T, ống nối chữ L, ống nối nối tiếp, kẹp đỡ ống.


2/. Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi:
+ Đường dây phải song song với vật kiến trúc, cao hơn mặt đất 2,5m trở
lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm.


+ Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện
ống.+ Không luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một ống.
+ Cấm không được nối dây ở trong ống, phải nối dây tại hộp nối dây.
+ Bảng điện phải cách mặt dất 1,3 -1,5m.


+ Khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống.
+ Dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn dây qua ống sứ,


mỗi ống chỉ được luồn 1 dây, 2 đầu ống phải nhô ra khỏi tường 10mm
II/. Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm:


1. Vị trí lắp đặt dây dẫn:


dây dẫn được đặt trong ống, trong các rãnh ngầm trong tường, trần, sàn
bêtơng.


2. Yêu cầu kó thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm:


- Tiến hành lắp đặt trong điều kiện môi trường khô ráo. Trong mọi
trương hợp đặt dây dùng hộp nối dây ở chỗ nối đường ống.(4)

- Không luồn chung dây dẫn điện xoay chiều, một chiều và các đường
dây không cùng cấp điện áp vào một ống.


- Bán kính cong của ống khi đặt trong bêtơng khơng được nhỏ hơn 10
lần đường kính ống.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×