Tải bản đầy đủ (.pptx) (30 trang)

ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (227.36 KB, 30 trang )

(1)

ƠN TẬP HỌC KÌ II/ NỘI DUNG PHẦN VẼ KĨ THUẬT

( xem lại tiết tổng kết


và ôn tập phần I vẽ kĩ thuật)II/ NỘI DUNG PHẦN CƠ KHÍ ( xem lại tiết ơn tập


phần II cơ khí)III/ CÂU HỎI+ TỰ LUẬN( câu 1 đến câu 10 ở đề cương)
(2)

Câu 1: Thế nào là bản vẽ chi tiết? Nêu nội dung và công dụng của
bản vẽ chi tiết.


- Bản vẽ chi tiết gồm các hình biểu diễn các kích thước và các
thông tin cần cần thiết để xác định chi tiết máy.


- Nội dung của bản vẽ chi tiết gồm: Hình biểu diễn, kích thước,
u cầu kĩ thuật và khung tên.


- Công dụng: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết
máy.(3)

Câu 2: Hãy nêu quy ước vẽ ren.


Quy ước vẽ ren:


- Ren nhìn thấy: Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ
bằng nét liền đậm. Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và
vịng chân ren chỉ vẽ ¾ vịng.
(4)

Câu 3: Cơ khí có vai trị quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời
sống?


Cơ khí có vai trò quan trọng là:


- Tạo ra máy thay lao động thủ công nâng cao năng suất lao động
- Giải phóng sức lao động cơ bắp cho con người khiến lao động
trở nên nhẹ nhàng hơn(5)

Câu 4: Chi tiết máy được ghép với nhau như thế nào? Mỗi kiểu
mối ghép cho hai ví dụ.


Chi tiết máy được ghép với nhau theo hai kiểu: ghép cố định
và ghép động


- Ghép cố định: VD: Mối ghép bằng đinh tán ở khung cửa sổ
lớp và mối ghép bằng hàn ở giàn khoan.(6)

Câu 5: Chi tiết máy là gì? Ở xe ơtơ thì cánh quạt gió có phải là chi
tiết máy không? Tại sao?


- Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hồn chỉnh và có nhiệm vụ
nhất định trong máy.(7)

Câu 6: Nêu cấu tạo, tính chất và ứng dụng của bộ truyền động ăn
khớp.


- Cấu tạo: - Truyền động bánh răng gồm bánh dẫn 1 và bánh bị dẫn 2
- Truyền động xích gồm đĩa dẫn 1, đĩa bị dẫn 2 và xích 3- Tính chất: Nếu bánh dẫn 1 có số răng Z1 quay với tốc độ n1( vòng/
phút), bánh bị dẫn 2 có số răng Z2 quay với tốc độ n2 (vòng/ phút) .Tỉ số truyền:


- Ứng dụng: Truyền động bánh răng ứng dụng trong đồng hồ, hộp số
xe máy...


Truyền động xích ứng dụng trong xe máy, xe đạp…


2 1


1 2


n Z


i


n Z


  2 1 1(8)

Câu 7: Bánh dẫn của bộ truyền động đai ở phịng thực hành có đường kính


100mm, bánh bị dẫn có đường kính 50mm. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết
nào quay nhanh hơn? Tại sao?- Tỉ số truyền i
i = 2 1


1 2


100


2
50


bd
d


n n D


nnD  (9)

Câu 8: Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số
truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?


- Tỉ số truyền i
i =


- Đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích 2,5 lần


2 11 2


50


2, 5
20


n Z(10)

Câu 9: Bánh dẫn của bộ truyền động bánh răng ở phịng bộ mơn Lí –
Cơng nghệ có 38 răng, bánh bị dẫn có 19 răng. Tính tỉ số truyền i và
cho biết chi tiết nào quay chậm hơn? Tại sao?


- Tỉ số truyền i


i =


- Bánh dẫn quay chậm hơn bánh bị dẫn gấp 1/2 lần. Vì bánh dẫn
có số răng nhiều hơn sẽ quay chậm hơn.(11)

Câu 10: Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của cơ cấu
tay quay – thanh lắc.


- Cấu tạo: gồm có tay quay 1, thanh truyền 2, thanh lắc 3, giá
đỡ 4 và các khớp quay


- Nguyên lí làm vi c: Khi tay quay 1 quay đều quanh trục A, ê
thông qua thanh truyền 2 làm thanh lắc 3 chuyển động lắc
quanh trục D.
(12)

1/ Vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ như sau:


A. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng


B. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằngC. Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng


D. A và C.2/ Hình chiếu bằng cóA. hướng chiếu từ trước tới


B. hướng chiếu từ trên xuốngC. hướng chiếu từ trái sang


D. hướng chiếu từ phải sang.
(13)

3/ Lan có một bản vẽ hình chiếu có hình chiếu đứng là tam
giác cân, hình chiếu bằng là một hình vng có hai đường
chéo. Em hãy giúp bạn Lan chọn khối hình học đúng với bản
vẽ.


A. Hình nón B. Hình chóp đều


C. Hình lăng trụ D. Hình hộp chữ nhật.


4/ Khối hình học nào được bao bởi hai mặt đáy là hai hình đa
giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng
nhau?(14)

5/ Khối hình học nào sau đây khơng phải là khối trịn xoay?
A. Hình trụ B. Hình chóp đều


C. Hình cầu D. Hình nón.


6/ Bạn An có một bản vẽ hình chiếu có hình chiếu đứng là hình
tam giác cân và hình chiếu bằng là hình trịn. Em hãy giúp bạn An
chọn khối hình học đúng với bản vẽ.


A. Hình trụ B. Hình cầu
C. Hình nón D. Hình chỏm cầu.


7/ Đặt trục quay của hình trụ vng góc với mặt phẳng chiếu
đứng. Vậy hình chiếu đứng là hình gì?(15)

8/ Bạn An có một bản vẽ hình chiếu gồm hình chiếu đứng là hình
chữ nhật và hình chiếu bằng là hình trịn. Em hãy giúp bạn An


chọn khối hình học đúng với bản vẽ.


A. Hình trụ B. Hình cầu
C. Hình nón D. Hình chỏm cầu.


9/ Đặt trục quay của hình nón vng góc với mặt phẳng chiếu
bằng. Vậy hình chiếu đứng là hình gì?


A. Hình vng B. Hình chữ nhật
C. Hình tam giác cân D. Hình tròn.


10/ Bản vẽ nào dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy?
A. Bản vẽ nhà B. Bản vẽ chi tiết(16)

11/ Bản vẽ nào sau đây phần nội dung có bảng kê?


A. Bản vẽ nhà B. Bản vẽ lắp
C. Bản vẽ xây dựng D. Bản vẽ chi tiết.


12/ Bản vẽ lắp bộ vòng đai gồm những nội dung cơ bản nào?
A. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên(17)

13/ Bản vẽ nhà một tầng gồm những nội dung cơ bản nào?
A. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên


B. Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê


C. Bảng kê, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật


D. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật và khung tên.
14/ Bản vẽ nào phần kích thước có kích thước chung và kích


thước từng bộ phận?


A. Bản vẽ nhà B. Bản vẽ lắp
C. Bản vẽ xây dựng D. Bản vẽ chi tiết.
15/ Mặt bằng của bản vẽ nhà được đặt ở vị trí(18)

16/ Bình là học sinh lớp 8 sau khi học qui ước vẽ ren nhưng
chưa hiểu rõ vòng chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vẽ bao
nhiêu vòng? Em hãy chọn đáp án đúng giúp bạn Bình.


A. 1/8 vịng B. 1/4 vòng
C. 3/4 vòng D. 1/2 vòng.


17/ An là học sinh lớp 8 sau khi học qui ước vẽ ren nhưng chưa


hiểu rõ vòng chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vẽ hở bao nhiêu
vòng? Em hãy chọn đáp án đúng giúp bạn An.


A. 1/2 vòng B. 1/4 vòng
C. 1/8 vòng D. 3/4 vịng.


18/ Lắp ráp các chi tiết là cơng đoạn thứ mấy trong quá trình
hình thành sản phẩm cơ khí?(19)

19/ Kim loại đen có thành phần chính là


A. chì và bạc B. đồng và nhôm
C. thiếc và kẽm D. sắt và cacbon.


20/ Trong cơ khí đặc biệt quan tâm 2 tính chất là
A. cơ tính và lí tính


B. cơ tính và hóa tính


C. cơ tính và tính cơng nghệ
D. tính chất vật lí và hóa tính.


21/ So sánh giữa thép, đồng và nhơm thì vật liệu nào sau đây có
tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất?


A. Đồng B. Thép
C. Nhôm D. B và C.(20)

23/ Mối ghép pit-tông – xylanh làA. khớp cầu B. khớp tịnh tiến
C. khớp quay D. khớp vít.


24/ Mối ghép gồm: trục, ổ trục và bạc lót là


A. khớp cầu B. khớp tịnh tiến
C. khớp quay D. khớp vít.


25/ Bộ truyền động nào sau đây khi làm việc ít gây ra tiếng ồn?
A. Truyền động xích B. Truyền động đai(21)

26/ Trong bộ truyền động đai bánh dẫn có đường kính 100mm,
bánh bị dẫn có đường kính 50mm. Vậy tỉ số truyền là


A. i = 5000 B. i = 2
C. i = 1/2 D. i = 1000.


27/ Trong bộ truyền động xích đĩa dẫn có 48 răng, đĩa bị dẫn có
24 răng. Vậy tỉ số truyền là


A. i = 1152
B. i = 1/2
C. i = 2


D. i = 4800(22)

29/ Mối ghép nào sau đây không phải là mối ghép cố định?
A. Mối ghép sống trượt – rãnh trượt


B. Mối ghép đinh vítC. Mối ghép vít cấy
D. Mối ghép bulômg.


30/ Mối ghép nào sau đây không phải là mối ghép động?
A. Mối ghép hàn B. Mối ghép Pit-tông- xy lanh
C. Khớp cầu D. Khớp quay.


31/ Mối ghép nào sau đây không phải là mối ghép động?(23)

32/ Trong nhà máy sản xuất xích thì xích là
A. có cấu tạo khơng hồn chỉnh


B. chi tiết máy


C. mối ghép cố định
D. cụm chi tiết máy.


33/ Trong chiếc xe đạp thì xích là


A. có cấu tạo khơng hồn chỉnh
B. chi tiết máy(24)

34/ Máy phát điện ở nhà bạn Ly có bộ truyền động đai. Bạn Ly
dùng thước lá đo được đường kính bánh dẫn là 300mm và trên
nhãn máy phát điện có ghi tỉ số truyền lý thuyết bằng 5. Em hãy
chọn giúp bạn Ly đường kính bánh bị dẫn cho phù hợp.


A. D2 = 60 mm B. D2 = 295 mm
C. D2 = 305 mm D. D2 = 1500 mm.35/ Bạn An mới mua một chiếc xe đạp có cơ cấu truyền động
xích. Bạn An dựng chân trống lên và tác dụng một lực vào bàn
đạp làm đĩa xích chuyển động đều với tốc độ quay là 120 vòng/
phút. Em hãy chọn đúng tốc độ quay của đĩa líp để tỉ số truyền
thực tế ở xe đạp là 2,5.


A. n2 = 48 vòng/ phút B. n2 = 117,5 vòng/ phút(25)

36/ Hãy sắp xếp thứ tự các nội dung sau thành trình tự


đọc bản vẽ chi tiết.Hình biểu diễn


Kích thước


Yêu cầu kĩ thuật Tổng hợp


Khung tên


1 2


3 4


5


Thứ tự:(26)

37/ Cho trước vật thể và hai hình chiếu là hình chiếu đứng và hình


chiếu bằng. Hãy chọn hình chiếu cạnh đúng.(27)

38/ Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1,
2, 3 như hình vẽ. Em hãy ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 vào
bảng sau:


Hình chiếu Tên gọi hình chiếu
1


2
3(28)

39/ Bằng cách điền vào chỗ trống ( .... ) các cụm từ sau: hình
tam giác vng; hình chữ nhật; nửa hình trịn vào các mệnh
đề sau để mô tả cách tạo thành các khối: hình trụ, hình nón,
hình cầu.


A. Khi quay ………. một vòng quanh một
cạnh góc vng cố định ta được hình nón.


B. Khi quay ……….. một vịng quanh đường kính cố
định ta được hình cầu.


C. Khi quay ……… một vòng quanh một cạnh cố
định ta được hình trụ.


hình tam giác vng
nửa hình trịn(29)

40/ Hãy nối một cụm từ ở cột 1 với một cụm từ thích hợp ở cột 2


để được câu phát biểu đúng.


Cột 1 Cột 2 Lựa


chọn
A Truyền chuyển


động là


a cơ cấu mà chuyển động
của vật dẫn và vật bị dẫn
không cùng một dạng.


B Biến đổi chuyển
động là


b cụm chi tiết máy.
C Trong nhà máy sản


xuất vịng bi thì
vịng bi là


c cơ cấu mà chuyển động
của vật dẫn và vật bị dẫn
có cùng một dạng.


d chi tiết máy.


A → c


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×