Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIN HỌC 9 THEO PPCT GIẢM TẢI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1003.93 KB, 19 trang )

(1)


(2)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện


Kể tên một số ứng dụng


của đa phương tiện?
(3)

a. Trong nhà trường:


5. Ứng dụng của đa phương tiện


BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


Trong nhà trường, đa phương


tiện được ứng dụng như thế nào?
(4)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(5)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(6)

a. Trong nhà trường:


Giáo viên dùng hình ảnh, âm thanh đểmơ phỏng, minh họa bài giảng, …BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(7)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(8)

b. Trong khoa học:


Trong khoa học đa phương tiện


được ứng dụng như thế nào?Các nhà khoa học dùng đa phươngtiện để mơ phỏng trái đất, sự hình thành


các vì sao, mơi trường sống,…..BÀI 12. THƠNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(9)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(10)

c. Trong y học:


Công nghệ đồ họa và đồ hoạ 3D đượcdùng trong máy chụp và đo cắt lớp để


chẩn đoán nhiều loại bệnh khác nhau,…BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
(11)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(12)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(13)

d. Trong thương mại:


Đa phương tiện khiến công nghệquảng cáo phát triển rất mạnh trong


thời đại của Internet.BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(14)

e. Trong quản lí xã hội:


Quản lí bản đồ, quản lí đường đi trongcác thành phố, quân đội, …BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(15)

Bảo tàng quốc gia Hermitage Phim hoạt hình


BÀI 12. THƠNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
(16)

f. Trong nghệ thuật:


Các bảo tàng nghệ thuật trực tuyến, cơng


nghệ sản xuất phim hoạt hình rất phát triển.
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(17)

(18)

g. Trong cơng nghiệp giải trí:


Trị chơi trực tuyến với môi trường đồhoạ 3D đang được sản xuất với quy mơ


lớn.BÀI 12. THƠNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(19)

Điền cụm từ thích hợp vào (…) để có phát biểu đúng?


a. là tranh, ảnh thể hiện một nội dung nào
đó. Ảnh được chụp bằng kĩ thuật số.


b. là sự thể hiện liên tiếp nhiều , mỗi ảnh
trong những khoảng thời gian ngắn.


c. Có thể tạo từ các bằng các phần mềm
d. được đưa vào máy tính bằng và được
ghi lại nhờ những và có thể phát lại


ra loa máy tính nhờ các phần mềm chơi nhạc.


…. (1).... … (2)...
… (3)...


…. (4).... … (5)...
….(6).... …. (7)....


…. (8)...


…. (9).... …(10)..
….. ……...(11)...


BÀI TẬP


×