Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIN HỌC 9 THEO PPCT GIẢM TẢI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (193.49 KB, 1 trang )

(1)

BÀI THỰC HÀNH 9


THỰC HÀNH TỔNG HỢP


Lập dàn ý làm nội dung để tạo bài trình chiếu về: Lịch sử máy tính


Yêu cầu:


- Đọc kĩ bài viết về lịch sử phát triển máy tính và chuẩn bị dàn ý làm nội dung để tạo bài trình chiếu về
chủ đề này.


- Tạo bài trình chiếu về lịch sử phát triển máy tính dựa trên dàn ý đã chuẩn bị trong mục 1.
- Trình chiếu để kiểm tra, chỉnh sửa nếu cần và lưu bài với tên Lichsumaytinh.


1. Tạo bài trình chiếu


+ Tạo nội dung bằng cách sử dụng mẫu bố trí .


+ Lưu tệp tin với tên “BAI TH9” vào thư mục “LOP 9” ổ đĩa D
- Chú ý: Tạo nội dung ít nhất 8 Slide trong đó


+ Slide1: Tạo trang chủ đề
+ Slide cịn lại là trang nội dung


+ Bài trình chiếu phản ánh đúng nội dung của bài “Lịch sử máy tính”.
+ Nội dung văn bản trên từng trang chiếu cần ngắn gọn, cô đọng


2. Tạo màu nền cho các trang chiếu


3. Chèn hình ảnh vào trang chiếu và tạo hiệu ứng động


Bài tập: Tạo bài trình chiếu về chủ đề quê hươngYêu cầu: Tạo được một bài trình chiếu hồn chỉnh, có bố cục đẹp, hình ảnh minh hoạ phù hợp với nội
dung trình bày, màu nền phải hiện rõ văn bản, cỡ chữ phải đủ lớn để dễ nhìn, hiệu ứng động phù hợp,
hấp dẫn, sinh động


* Các slide trình chiếu có thể như sau:

×