Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 6, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (302.32 KB, 2 trang )

(1)

Đáp án


Câu Nội dung Điểm


Câu 1
(3đ)


Những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống


Bắc thuộc, giành lại độc lập cho Tổ quốc:-Hai Bà Trưng


- Bà Triệu


- Lý Bí- Triệu Quang Phục


- Mai Thúc Loan


- Phùng Hưng- Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo


- Dương Đình Nghệ- Ngô Quyền0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25


0,25
Câu 2


(2đ)


Để xây dựng một chính quyền tự chủ Họ Khúc đã làm những
việc:


- Đặt lại khu vực hành chính, cử người trơng coi mọi việc
đến tận xã.


- Xem xét và định lại mức thuế.


- Bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc.
- Lập lại sổ hộ khẩu


0,5đ


0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 3


(3đ)


3.1 Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền chủ động và độc
đáo ở điểm :


-Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền chủ động ở chổ
khi quân giặc chuẩn bị tiến vào nước ta, ngô quyền đã khẩn


trương chuẩn bị kháng chiến. Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào
nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền cùng các tướng
lĩnh quyết định chọn khu vực cửa sông Bạch Đằng làm điểm
quyết chiến với giặc, chủ động đón đánh quân xâm lược.
-Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền độc đáo ở
điểm: lợi dụng mức nước thủy triều lên, xuống chênh lệch rất lớn
để đặt mai phục, đánh quân giặc ( cho quân vào rừng đẵn cây gỗ,


0,75đ(2)

vót nhọn, đóng xuống lịng sơng thành trận địa cọc ngầm....nhử
địch vào nơi ta mai phục..)


* Trận chiến trền sông Bạch Đằng năm 938 là 1 trận


chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì:- Đây là cuộc thuỷ chiến đầu tiên trong lịch sử chống ngoại


xâm của dân tộc

.- Đánh bại ý chí xâm lược nước ta của nhà nam Hán.

Sautrận này nhà Nam Hán còn tồn tại 1 thời gian dài nữa nhưng


không dám đem quân xâm lược nước ta nữa.- Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hồn tồn


ách thống trị hơn 1 nghìn năm cña phong kiến phương Bắc.


- Khẳng định nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.0,50,5


0,25


0,25
Câu 4


(2đ)


Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại


cho chúng ta:- Lòng yêu nước


- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập đất nước


- Những gương anh hùng dân tộc đã xả thân vì đất nước
- Ý thức khơng ngừng vươn lên, bảo vệ nền văn hóa dân


tộc

×