Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.28 KB, 1 trang )

(1)

TÓM TẮT NỘI DUNG PHẦN GIẢM TẢI


PhầnVănbản 9 (Từtuần 24-37)ST
T


TÊN BÀI NỘI DUNG GIẢM TẢI GHI


CHÚ
01 Con cị -Khai thác hình tượng con cị trong những câu hát ru, bài thơ Con cò của


Chế Lan Viên ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa của lời ru đối với cuộc sống con
người.


-Bài thơ thành công trong việc vận dụng sáng tạo ca dao, có những câu thơ
đúc kết được những suy ngẫm sâu sắc.


02 Bến quê -Truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu chứa đựng những suy ngẫm,
trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc sống, thức tỉnh sự trân
trọng giá trị của cuộc sống gia đình và những vẻ đẹp bình dị của quê hương.
-Nghệ thuật truyện nổi bật ở sự miêu tảt âm lí tinh tế, nhiều hình ảnh giàu
tính biểu tượng, cách xây dựng tình huống, trần thuật theo dịng tâm trạng
của nhân vật.


03 BắcSơn -Ở đoạn trích hồi thứ bốn của vở kịch Bắc Sơn, Nguyễn Huy Tưởng đã xây
dựng một tình huống làm bộc lộ xung đột cơ bản của vở kịch giữa lực lượng
cách mạng và kẻ thù; đồng thời thể hiện diễn biến nội tâm của nhân vật
Thơm - một cơ gái có chồng theo giặc, từ chỗ thờ ơ với cách mạng, sợ liên
lụy đến chỗ đứng hẳn về phía cách mạng. Qua đó, tác giả khẳng định sức
thuyết phục của chính nghĩa cách mạng.-Hội kịch cho thấy nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng, thành cơng
nổi bật là tạo dựng tình huống để bộc lộ xung đột, tổ chức đối thoại, thể hiện
tâm lí và tính cach nhân vật.


04 Tơivàchún
g ta


-Để phát triển sản xuất, để đem lại quyền lợi, hạnh phúc cho con người, cần
phá bỏ cách nghĩ, cơ chế lạc hậu, cũ kĩ, cần mạnh dạn đổi mới phương pháp
tổ chức, lề lối hoạt động. Đây là một quá trình đấu tranh gay hắt, cần có
những con người có trí tuệ, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm.

×