Tải bản đầy đủ (.pptx) (24 trang)

TỰ HỌC SINH HỌC 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.38 MB, 24 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUMSINH HỌC 8


PHÒNG GD - ĐT MANG THÍT
(2)

CƠ QUAN PHÂN TÍCH


THỊ GIÁC
(3)

BÀI 49.

CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC


I. CƠ QUAN PHÂN TÍCH:


II. CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC:
1. Cấu tạo cầu mắt:(4)

4


Màng cứng
Màng mạch


Màng lưới Tế bào sắc tố


Tế bào que
Tế bào nón


Tế bào liên lạc
ngang


Tế bào
hai cực


Tế bào thần


kinh thị giác


Hãy quan sát hình và đọc thơng tin về cấu tạo của màng
lưới để trả lời các câu hỏi sau:


Màng lưới có các loại tế bào nào?


Màng lưới có một số loại tế bào như: tế bào nón, tế
bào que, tế bào thần kinh thị giác, tế bào hai cực, tế
bào liên lạc ngang …(5)Nghiên cứu thơng tin
SGK, quan sát hình và
nêu chức năng của tế
bào nón và tế bào que?


+ Tế bào nón: Tiếp
nhận kích thích ánh


sáng mạnh và màu sắc.


+ Tế bào que: Tiếp nhận
ánh sáng yếu.(6)

Tế bào que
Tế bào nón


Tế bào liên
lạc ngang
Tế bào
hai cực


Tế bào thần
kinh thị giác


Quá trình cảm nhận hình ảnh của cơ quan phân tích thị giác


Dây thần
kinh thị giác
Vùng thị giác
ở thuỳ chẩm


Ánh sáng phản chiếu từ vật qua….………...tới màng lưới


tạo ảnh thu nhỏ và ngược sẽ kích thích các ………...làm xuất
hiện xung thần kinh truyền về vùng ……….ở thuỳ chẩm của đại não
cho ta cảm nhận về hình ảnh của vật.


Hãy chọn các cụm từ: tế bào thụ cảm; thị giác; môi trường trong suốt điền vào
chỗ trống cho phù hợptế bào thụ cảm(7)

2. Cấu tạo của màng lưới:


BÀI 49.

CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC


Màng lưới


Điểm vàng(8)

 Mỗi tế bào nón liên
hệ với một tế bào


thần kinh thị giác.


Tại điểm vàng mỗi tế
bào nón liên hệ với(9)

Tại điểm vàng bao


nhiêu tế bào que liên hệ
với 1 tế bào thần kinh
thị giác?(10)

Vì sao ảnh của vật hiện trên điểm vàng lại nhìn


rõ nhất?+ Các tế bào nón tập trung
nhiều nhất.


+ Mỗi tế bào nón liên hệ với


một tế bào thần kinh thị


giác.


+ Nhiều tế bào que mới liên
hệ được với một tế bào


thần kinh thị giác.


* Tại điểm vàng:Tế bào sắc tố
Tế bào que
Tế bào nón


Tế bào liên
lạc ngang
Tế bào
hai cực


Tế bào thần
kinh thị giác(11)

+ Tế bào nón: Tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh
và màu sắc.


+ Tế bào que: Tiếp nhận ánh sáng yếu.


+ Điểm vàng: Nơi tập trung chủ yếu các tế bào nón.
+ Điểm mù: Nơi khơng có tế bào thụ cảm thị giác.BÀI 49.

CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC2. Cấu tạo của màng lưới:
I. CƠ QUAN PHÂN TÍCH:(12)

Vì sao ảnh của vật hiện lên
điểm vàng lại nhìn rõ nhất?


Điểm
vàng
Điểm vàng là nơi tập trung


nhiều tế bào nón. Tại đây, mỗi
chi tiết của ảnh được một tế
bào nón tiếp nhận và được


truyền về não qua từng tế bào
thần kinh riêng rẽ.


Mắt trái bổ ngang


BÀI 49.

CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC2. Cấu tạo của màng lưới:
I. CƠ QUAN PHÂN TÍCH:
(13)

BÀI 49.

CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC


I. CƠ QUAN PHÂN TÍCH:


II. CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC:
1. Cấu tạo cầu mắt:(14)

3. Sự tạo ảnh ở màng lưới:


Điểm vàng
Màng lưới


Mắt trái bổ ngang(15)

3. Sự tạo ảnh ở màng lưới:
A
A B
1
2
F
A
B
F
B
A
B
ảnh
ngược,
nhỏ, rõ
ảnh
ngược,


lớn hơn,
mờ
F
ảnh
ngược,
lớn, rõ
1
1
2
1(16)

3. Sự tạo ảnh ở màng lưới:


A B 2


Tại sao khi trời tối ta khơng nhìn rõ ảnh của vật?


 Khi trời tối ánh sáng từ vật không đủ phản chiếu vào
mắt.


Trong khi tiếp nhận các ánh sáng yếu lại là các tế bào
que nên ta không thấy rõ ánh sáng và màu sắc của vật.


Tại sao khi chăm chú
quan sát vật thì lại


nhìn thấy rõ?


Khi chăm chú quan sát do sự điều tiết của
lỗ đồng tử mà thu tồn bộ hình ảnh của


vật.(17)

3. Sự tạo ảnh ở màng lưới:

A B


Q

ua các thí nghiệm em có thể rút ra kết luận gì về
vai trị của thể thuỷ tinh trong cầu mắt?
Khi vật tiến lại gần, mắt phải điều tiết để thể thuỷ tinh
phồng lên kéo ảnh về phía trước cho ảnh rơi đúng trên
màng lưới giống với khi thay thấu kính có độ hội tụ lớn
(dày và cong hơn) để ảnh rơi vào đúng màn ảnh cho ảnh
rõ.(18)
A B


Vậy sự tạo ảnh ở màng lưới diễn ra như thế nào?


Khi các tia sáng phản chiếu từ vật qua thể thủy
tinh tới màng lưới tạo nên ảnh thu nhỏ lộnngược sẽ tác động lên các tế bào thụ cảm thị
giác làm xuất hiện luồng thần kinh theo dây
thần kinh thị giác về vùng vỏ não ở thùy chẩm
cho ta cảm nhận về hình ảnh của vật.


3. Sự tạo ảnh ở màng lưới:(19)

- Khi các tia sáng phản chiếu từ vật qua thể thủy tinh
tới màng lưới tạo nên một ảnh thu nhỏ lộn ngược sẽ
tác động lên các tế bào thụ cảm thị giác làm xuất hiện
luồng thần kinh theo dây thần kinh thị giác về vùng
vỏ não ở thùy chẩm cho ta cảm nhận về hình ảnh của
vật.


- Vai trò của thể thủy tinh: như một thấu kính hội tụ
có khả năng điều tiết để nhìn rõ vật.


3. Sự tạo ảnh ở màng lưới:
I. CƠ QUAN PHÂN TÍCH:


II. CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC:
1. Cấu tạo cầu mắt:


2. Cấu tạo của màng lưới:(20)

Câu 1.

Điểm vàng có đặc điểmB. Là nơi tập trung các tế bào que.


BÀI TẬP ÁP DỤNG
Chọn đáp án đúng nhất:C. Là nơi đi ra của các dây thần kinh.
(21)

Câu 2.

 

Ở mắt người, điểm mù là nơi


B. nơi tập trung tế bào nónBÀI TẬP ÁP DỤNGChọn đáp án đúng nhất:C. nơi tập trung tế bào que
(22)

Câu 3.

Tế bào nón tiếp nhận dạng kích thích


nào dưới đây?B. Ánh sáng mạnh và màu sắc


BÀI TẬP ÁP DỤNGChọn đáp án đúng nhất:C. Ánh sáng yếu và màu sắc(23)

DẶN DÒ- H

ọc bài trong vở, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK.- Xem trước bài 50: Vệ sinh mắt. Xem kĩ
mục I “các tật của mắt” và mục II “các bệnh


của mắt”.
(24)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×