Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

TỰ HỌC SINH HỌC 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (651.09 KB, 19 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM
(2)

Bài 53.
(3)

Trẻ em đã có PXCĐK chưa?


Cho ví dụ PXCĐK ở trẻ em?
- PXCĐK có thể hình thành từ


rất sớm ở trẻ em.


- Trẻ càng lớn, số lượng


PXCĐK càng nhiều và càng
phức tạp.


Trẻ nghe tiếng hát ru kết hợp
nhịp vỗ đều đều làm trẻ ngủ.


Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI(4)

Mùi sữa thơm cùng với vòng tay êm nhẹ của mẹ là
dấu hiệu trẻ nhận ra mẹ, dần dần trẻ phân biệt được
người lạ với người quen


Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI


I. Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở
người:(5)

Bú núm vú giảPhản xạ cầm nắm


Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI


I. Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở
người:


Mút tay
Những phản xạ này có


được duy trì đến khi
trưởng thành khơng ?
Đa số các phản xạ này
dần dần bị ức chế và
hình thành những phản
xạ mới.


 Như vậy: bên cạnh việc(6)

Lấy ví dụ trong đời


sống về sự ức chế các
phản xạ cũ và thành
lập phản xạ mới?


Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI
I. Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở người:


Nêu mối quan hệ giữa


sự thành lập và sự ức
chế phản xạ có điều


kiện ở người?Sự thành lập và sự ức chế


phản xạ có điều kiện ở


người là 2 quá trình thuận
nghịch quan hệ mật thiết
với nhau  Giúp cơ thể(7)

Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI
I. Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở người:


Sự thành lập và sự ức chế phản xạ có điều kiện ở
người là hai quá trình thuận nghịch quan hệ mật
thiết với nhau  Giúp cơ thể thích nghi với đời


sống luôn thay đổi.


Sự thành lập và ức chế PXCĐK có ý nghĩa gì đối với
đời sống con người?


- Học tập, rèn luyện, xây dựng thói quen tốt.


- Hình thành các tập quán tốt đẹp và nếp sống văn
hóa.(8)

Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở người
giống và khác động vật ở điểm nào?+ Giống nhau: về quá trình thành lập PXCĐK và


những điều kiện để PXCĐK được hình thành và ức
chế cùng ý nghĩa của chúng đối với đời sống.


Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI
I. Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở người:(9)

Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI
I. Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở người:


Tiếng nói và chữ viết có vai trị gì?


II. Vai trị của tiếng nói và chữ viết:


1. Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu gây ra các
phản xạ có điều kiện cấp cao.


Khi đi trên đường phố nếu
thấy đèn đỏ thì xảy ra


phản xạ gì?(10)

- Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu của sự vật
(thuộc hệ thống tín hiệu thứ hai)  Gây ra phản xạ
có điều kiện cấp cao.


Đang học trong lớp nếu nhà hàng xóm nướng thịt có mùi
thơm thì xảy ra phản xạ gì?Tiết nước bọt, bụng cồn cào


Nghe nói trái me chua thì có phản xạ gì?


Tiết nước bọt


- Tiếng nói và chữ viết cịn gây ra cho con người những
biểu hiện: vui, buồn, phẩn nộ, …


Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI


II. Vai trò của tiếng nói và chữ viết:(11)

2.Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người
giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.


Con người đã sử dụng tiếng nói và chữ viết để làm gì?-Giao lưu với nhau
-Trao đổi kinh nghiệm


-Truyền lại kinh nghiệm
+Cho thế hệ sau


+ Từ dân tộc này sang dân tộc khác
 Xã hội ngày một văn minh


Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI


II. Vai trò của tiếng nói và chữ viết:
(12)

Lưỡng cư


Bị sát


Thú


Động vật


- Nhờ có ngơn ngữ và chữ viết: từ những cái
chung của sự vật, hiện tượng  trừu tượng


hóa khái  niệm (diễn đạt bằng các từ).


Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI


III. Tư duy trừu tượng:(13)

- Từ những thuộc tính chung của sự vật, con


người biết khái quát hóa thành những khái niệm
được diễn đạt bằng các từ.


Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI


III. Tư duy trừu tượng:


Rắn là lồi
bị sát


A!!!Rắn


là động


vật


Bị sát
là đ


ộng
vật


Vậy thế nào là tư duy trừu tượng?
Rắn là động vật hay thực vật !!!!?


 Con người có khả(14)

- Khả năng khái quát hóa, trừu tượng hóa là cơ sở tư
duy trừu tượng.


- Từ những thuộc tính chung của sự vật, con


người biết khái quát hóa thành những khái niệm
được diễn đạt bằng các từ.


Bài 53. HOẠT ĐỘNGTHẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI(15)

Câu 1. Ở người, sự học tập, rèn luyện, xây dựng
hay thay đổi các thói quen là kết quả của


B. quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều
kiệnBÀI TẬP ÁP DỤNGChọn đáp án đúng nhất:C. quá trình hình thành và ức chế các phản xạ khơng
điều kiện


D. q trình ức chế các phản xạ có điều kiện(16)

D. Màu sắc và hình dáng


Câu 2. Hệ thống tín hiệu thứ hai của sự vật bao
gồm những yếu tố nào ?


BÀI TẬP ÁP DỤNGChọn đáp án đúng nhất:
(17)

D. phản xạ không điều kiện


Câu 3. Tiếng nói và chữ viết là cơ sở của?

BÀI TẬP ÁP DỤNGChọn đáp án đúng nhất:A. ngơn ngữ
B. tư duy


C. trí nhớCâu 4. Tiếng nói và chữ viết được gộp chung thành


D. xã hội
A. giáo dục


B. ngôn ngữ(18)

- Cá nhân hãy xây dựng các thói quen, tập quán,
học tập tốt, nếp sống có văn hóa.


- Xem trước bài: “ Vệ sinh hệ thần kinh


+ Để bảo vệ hệ thần kinh ta phải làm gì?(19)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×