Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

TỰ HỌC SINH HỌC 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (997.22 KB, 13 trang )

(1)

GV: Nguyễn Kim Muội(2)

Bài 43.CHƯƠNG IX.THẦN KINH VÀ


GIÁC QUAN
(3)

H 4.4 Mô thần kinh


Tế bào thần kinh


Tế bào thần kinh đệm


Mô thần kinh gồm:


+ Tế bào thần kinh (nơron)
+ Tế bào thần kinh đệm


Hệ
thần
kinh


1


2


Em hãy nêu thành phần cấu
tạo của mô thần kinh?


I. Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh:
(4)

- Cấu tạo một nơron gồm:
+ Thân chứa nhân.


+ Các sợi nhánh.


+ Một sợi trục dài có bao


Myêlin, tận cùng có cúc xinap
- Chức năng của nơron là:


cảm ứng và dẫn truyền.


I. Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh:


Dựa vào hình 43.1 và
kiến thức đã học ở bài 6
chương I hãy mô tả cấu tạo
và chức năng của nơron.(5)

3
2
1
4
5
6
7
Tiếp tục quan sát hình


43.1 và trả lời đúng vị
trí cấu tạo của nơron.I. Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh:(6)

 Xung thần kinh dẫn truyền


một chiều từ trên xuống dưới.


I. Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh:


Quan sát hình bên (hướng mũi
tên), các em hãy cho biết chiều
dẫn truyền xung thần kinh?


Chức năng của nơron?(7)

I. Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh:


1. Cấu tạo: Một nơron gồm:
- Thân chứa nhân.


- Các sợi nhánh.


- Một sợi trục dài được bao bọc bởi bao mielin,


ngăn cách bởi eo ranvie, tận cùng có các cúc xinap.


2. Chức năng:


Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
(8)

Câu 1. Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là


B. dây thần kinh


BÀI TẬP ÁP DỤNG


Chọn đáp án đúng nhất:


C. cúc xináp
D. nơron(9)

Câu 2. Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục?


B. 2


BÀI TẬP ÁP DỤNG


Chọn đáp án đúng nhất:


C. 3


D. 4(10)

Câu 3. Bao miêlin là cấu trúc nằm trên bộ


phận nào của nơron?


B. Sợi trục


BÀI TẬP ÁP DỤNGChọn đáp án đúng nhất:(11)

Câu 4. Nơron có chức năng gì?


C. Trả lời các kích thích


BÀI TẬP ÁP DỤNG


Chọn đáp án đúng nhất:


B. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh


D. Tất cả các phương trên(12)

DẶN DÒ- HS xem lại nội dung bài học
- Các nội dung nào GV không
khai thác trong bài HS phải tự
nghiên cứu trong SGK.(13)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×