Tải bản đầy đủ (.docx) (8 trang)

Kế hoạch giáo dục đạo đức lối sống học sinh năm học 2019-2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.36 KB, 8 trang )

(1)

PHÒNG GD-ĐT VŨNG LIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỖ QUANG MƯỜI


Số: 152 /KH-ĐQM Hiếu Nghĩa, ngày 16 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCHGiáo dục đạo đức lối sống, năm học 2019-2020Căn cứ Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/09/2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 và Thông tư số


22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/09/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học;


Căn cứ tình hình thức tế của trường, trường xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức
học sinh trong năm học 2019-2020 như sau:


I.Mục đích, yêu cầu


1. Nhằm giúp Học sinh kịp thời điều chỉnh kỹ năng sống, cách học, xử lý tình
huống cụ thể hàng ngày để lối sống của các em ngày một tốt hơn; Hoàn thiện về nhân
cách, đạo đức cá nhân để các em bước vào những bậc học cao hơn trong tương lai.


2. Tạo ra sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Sự quan tâm đặc biệt, sự hướng
dẫn cụ thể, chu đáo, đều đặn hàng ngày của đoàn thể, giáo viên và cha mẹ học sinh trong
việc theo dõi, giáo dục nhân cách cho trẻ .


3. Việc rèn luyện đạo đức, tác phong cho học sinh cần phải được thực hiện một cách


thường xuyên và liên tục và nó có mối quan hệ mật thiết với tất cả các môn học trong nhà
trường và cần phải được sự quan tâm giáo dục của toàn xã hội trong đó vai trị của Đội
Thiếu niên và giáo viên chủ nhiệm là rất quan trọng.


4. Việc giáo dục rèn luyện đạo đức trong nhà trường thực hiện bằng nhiều hình thức
như: Hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt truyền thống, hoạt động đội, trò chơi và các tiết
học đạo đức trong chính khóa…cần tạo ra một khơng khí vui vẻ, sôi động, không cứng
nhắc, khô khan nhưng mang tính giáo dục cao và thuyết phục học sinh nói và làm theo
gương người tốt việc tốt.


5. Tạo hứng thú cho các em trong học tập và sinh hoạt “học mà chơi, chơi mà học”,
thông qua hoạt động học tập, vui chơi để giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh và lên án,
phê phán và đấu tranh những hành vi đạo đức sai trái để các em có thể tự điều chỉnh hành
vi của mình theo sự giáo dục của người lớn. Giáo viên phụ trách công tác đội kết hợp với
Giáo viên chủ nhiệm cần kịp thời uốn nắn các hành vi sai trái của học sinh, kết hợp tìm
những biện pháp giáo dục thích hợp để hướng các em đến những hành vi đúng.


II. Những yêu cầu cần đạt trong việc nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh
tiểu học:


1. Trong quan hệ với mọi người


- Biết kính yêu, nhớ ơn và làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy(2)

- Quan hệ bạn bè thân thiện, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau,ứng xử đúng mực với bạn
bè.


- Biết thương yêu, quan tâm chăm sóc em nhỏ.


- Biết ơn và quan tâm đến gia đình thương binh, liệt sĩ


2. Quan hệ bản thân


- Hướng dẫn rèn luyện cho học sinh biết thực hiện vệ sinh cá nhân.
- Gọn gàng, ngăn nắp trong học tập cũng như trong vui chơi, sinh hoạt.


- Thực hiện các chuẩn mực về đạo đức: Trung thực, khơng nói tục, chửi thề, trộm
cắp….


3. Quan hệ gia đình


- Dạy cho các em biết kính trên nhường dưới.
- Chăm sóc, quan tâm ơng bà, cha mẹ.


- Làm những việc phù hợp khả năng để mang lại niềm vui, sự hài lịng cho gia đình,
đồng thời rèn luyện đức tính tốt.


- Chăm chỉ học tập.


4. Quan hệ trong nhà trường


- Giữ gìn trật tự, chú ý nghe thầy cô giảng bài, chấp hành nội quy nhà trường.
-Tích cực tự giác trong các hoạt động, biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- Có ý thức bảo vệ của công.


5. Quan hệ cộng đồng


- Thực hiện tốt các nội quy nơi công cộng, sống văn minh lịch sự.
- Thực hiện tốt các quy tắc về an tồn giao thơng.


- Biết giúp đỡ người khuyết tật.


6. Quan hệ với môi trường tự nhiên


- Biết yêu thương và bảo vệ lồi vật có ích trong cuộc sống hàng ngày
- Có lịng u q hương, đất nước, u thiên nhiên cây cảnh…


III. Các biện pháp thực hiện


1. Thầy cô giáo phải là tấm gương mẫu mực cho học sinh noi theo, cần có tình
thương đối với học sinh và ln cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất giúp học sinh hồn
thiện mình. Do đó muốn thực hiện được những vấn đề trên chúng ta phải ln ln quan
tâm, ân cần, lắng nghe để tìm hiểu ước vọng và nhu cầu chính đáng của các em.


2. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh không chỉ bằng những lời lẽ giáo huấn buồn
tẻ và những lời răn dạy khô khan, lạnh nhạt mà phải bằng những câu chuyện thân mật,
chân thành và có những biện pháp thực hiện thiết thực thông qua giáo dục đạo đức trong
nhà trường, gia đình và ngồi xã hội nhằm sớm hình thành nhân cách cho học sinh.(3)

- Giáo dục đạo đức tác phong: Cần đi vào những nội dung cụ thể diễn ra trong sinh
hoạt hàng ngày như kính trọng ơng bà, cha mẹ, thầy cô giáo và người lớn tuổi. Khi muốn
đi chơi phải xin phép, khi về phải chào hỏi…


- Gần gũi thân thiện với bạn bè, yêu quý các em nhỏ, sẵn sàng nhận khuyết điểm,
sửa chữa lỗi lầm, khơng nói tục chửi thề.


- Biết kính u, nhớ ơn và làm theo lời dạy của Bác Hồ. Biết ơn và quan tâm đến
gia đình thương binh, liệt sĩ.


- Giáo dục ý thức, nề nếp học tập: Chăm học, không bỏ học, đi học đúng giờ, chú ý
nghe giảng, khơng nói chuyện riêng, hăng hái phát biểu ý kiến, giữ gìn sách vở sạch sẽ.- Giáo dục lao động:Biết tự phục vụ bản thân như đánh răng, rửa mặt, gấp áo quần,
vệ sinh cá nhân, giúp bố mẹ làm một số việc vừa sức như quét nhà, trông em…


- Giáo dục thẩm mỹ: Biết giữ gìn quần áo sạch sẽ, gọn gàng, khơng viết vẽ bậy vào
sách vở, lên bàn, lên tường. Biết chăm sóc giữ gìn vườn hoa cây cảnh ở gia đình cũng
như trong trường học và những nơi công cộng, thích xem ca kịch và các hoạt động văn
nghệ tập thể, cá nhân…


- Giáo dục sức khỏe: Học sinh biết ăn uống sạch sẽ, tập thể dục thường xuyên, giữ
gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh nhà cửa, trường lớp và vệ sinh nơi công cộng.


4. Cần kết hợp với gia đình để giáo dục học sinh ở nhà. Để thực hiện có hiệu quả
việc rèn luyện giáo dục đạo đức cho học sinh thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với gia
đình thơng qua nhiều hình thức, nội dung liên lạc khác nhau giữa GVCN và PHHS.


5. Tổ chức thăm gia đình một số học sinh chưa ngoan, có hồn cảnh đặc biệt cần
được giáo dục và giúp đỡ để nắm bắt tâm lý, hồn cảnh của từng em để có sự hỗ trợ kịp
thời và kết hợp với phụ huynh hs tìm cách uốn nắn, giáo dục giúp đỡ các em ngày càng
tiến bộ.


6. Liên đội, GVCN và nhà trường cần thông báo cho cha mẹ học sinh về những loại
sách vở và đồ dùng cần thiết cho con em học tập; Yêu cầu phụ huynh nhất thiết phải
chuẩn bị đầy đủ để các em đến trường học khỏi tạo tình huống cho các em lấy cắp đồ
dùng học tập của bạn bè mình.


7. Ln theo dõi diễn biến hành vi đạo đức của học sinh và có những đề nghị kịp
thời với cha mẹ học sinh để có sự quan tâm đặc biệt đến việc học ở nhà của học sinh,
hằng ngày bố mẹ nên dành thời gian để trò chuyện với các em về việc học ở trường, về
mối quan hệ giữ con mình với bạn bè và thầy cơ giáo để kịp thời giúp con mình vượt qua
những khó khăn trong học tập và sinh hoạt tập thể.8. Khi học sinh có sai phạm ở trường hoặc ở nhà . Giáo viên và cha mẹ không nên
đánh mắng mà cần bình tĩnh, nhẹ nhàng tìm cách khuyên nhủ để các em biết sửa những
lỗi lầm mắc phải. Cần chú ý kết hợp với GVCN, TPT đội và PHHS thật nhuần nhuyễn để
đạt được hiệu quả cao.


9. Phối hợp với hội cha mẹ học sinh của lớp, kết hợp với các đoàn thể trong địa
phương như: Đoàn Thanh niên, hội Cựu chiến binh, hội Phụ nữ, công tác mặt trận, các
chi đồn địa phương và trưởng thơn để cùng tham gia tìm biện pháp giáo dục, giúp đỡ
những em chưa ngoan.(4)

truyền măng non của liên đội, chi đội. theo dõi xếp loại thi đua vào hàng kỳ và cuối
năm học.Thông qua các buổi sinh hoạt đội, chào cờ, các buổi sinh hoạt lớp, các tiết dạy
đạo đức để thường xuyên giáo dục học sinh làm theo gương người tốt việc tốt.


11. Giáo viên cần phải luôn luôn gần gũi, thân mật với học sinh, tìm hiểu về hồn
cảnh từng em. Đặc biệt những em học sinh cá biệt để có biện pháp rèn luyện phù hợp với
tâm lý của từng em để góp phần giúp đỡ các em vượt qua những khó khăn, những việc
làm sai trái mà các em đã vi phạm, khắc phục được tính xấu mà các em đã từng mắc phải.
Khi thấy các em có tiến bộ thì chúng ta nên tiếp tục động viên khen ngợi các em nhằm
giúp các em có ý hướng phấn đấu tốt hơn nữa.


12. Đối với học sinh có hồn cảnh khó khăn thì TPT đội, GVCN và BCH chi đội,
liên đội tổ chức quyên góp giúp đỡ vật chất nhằm động viên tinh thần tương thân, tương
ái và giáo dục tình bạn cần giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn nhằm giúp học sinh có
thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.


IV. Tổ chức thực hiện


1. Đối với lãnh đạo nhà trườngXây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh và triển khai kế hoạch đến các bộ
phận thực hiện


2. Đối với Liên đội:


- Tổ chức ngoài giờ lên lớp hàng tháng theo từng chủ điểm như: Chào mừng năm
học mới và Quốc khánh 02-9; ngày nhà giáo VN 20-11; Quân đội nhân dân 22-12; Hoạt
động mừng Đảng, mừng xuân 03-02; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26-3; ngày giải
phóng hồn tồn miền Nam 30-4 và Quốc tế LĐ 01-5, ngày sinh nhật Bác 19/5… giới
thiệu về gương người tốt, việc tốt; học tập và làm theo lời dạy Bác Hồ. Qua các chủ điểm
hàng tháng để tổ chức sinh hoạt truyền thống, phát động các đợt thi đua.


Bằng các hình thức thi đua học tốt, sinh hoạt văn nghệ, ngoại khóa về hình ảnh ảnh
bộ đội Cụ Hồ, đố vui để học, báo cáo kinh nghiệm học tập, thông qua các hoạt động tập
thể để giáo dục tư tưởng tình cảm cho các em, giúp các em có ý thức tổ chức kỷ luật,
chấp hành tốt nội quy nhà trường đề ra, Nêu gương những học sinh tích cực, động viên
khen thưởng các chi đội có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua. Bên cạnh đó cũng
cần nhắc nhở nhẹ nhàng một số em chưa thật ngoan và có nhiều vi phạm.


3. Đối với Giáo viên chủ nhiệm


Thực hiện giáo dục đạo đức học sinh theo Kế hoạch nhà trường đề ra. GV đề ra
giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh.


Trên đây là Kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh trường tiểu học Đỗ Quang Mười
năm học 2019-2020.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG-Chuyên môn, Đội TNTPHCM
-Lưu VT.

(5)

CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TRONG THÁNG(Kèm theo kế hoạch số 152/KH-ĐQM, ngày 16/9/2019 của trường tiểu học Đỗ


Quang Mười)Thời


gian Chủ đề Mục tiêu Hoạt độngchính Điều kiện thực hiện Thựchiện


Đánh
giá
kết
quả
Tháng
9,10/2019
An tồn
giao
thơng


- HS nắm được
những điều cơ
bản của Luật
Giao thông đường
bộ- Biết cách tham
gia giao thông
một cách văn hóa
(đội mũ bảo
hiểm. Tn thủ
tín hiệu đèn giao
thông…)


- Trao đổi về
Luật giao thông
đường bộ cho
HS qua các giờ
học đạo đức,
HĐGDNGLL...
- Kiểm sốt giao
thơng trên
đường, ở cổng
trường.


Tổ chức ngày
hội ATGT
Máy
chiếu,tăng
âm loa
đài ...
BGH,
Đoàn TN,
Đội, GV,
HS
Tháng11/2019

Chăm

ngoan,học giỏi


nhớ ơn


thầy cơ


giáo- HS hiểu được
lợi ích của việc
học tập chăm chỉ
và thực hiện tốt
nội quy của lớp,
của trường. Có ý
thức tự giác học
tập


- Biết vận dụng
hiệu quả các kỹ
năng thực hiện
giờ giấc học bài,
làm bài đầy đủ.
Học sinh hiểu
truyền thống tốt
đẹp của người
giáo viên nhân
dân


- Biết tơn kính
các thầy cơ giáoLồng ghép trong
các giờ học môn
Đạo đức, các
hoạt


động tập thể (lễ
sinh hoạt dưới
cờ,


HĐGDNG…)


Vẽ tranh, viết
thiếp chúc mừng
thầy cô


giáo, hát múa
các


bài ca ngợi thầy
cơ…


- Tổ chức lễ mít
tinh kỷ niệm
ngày Nhà
giáo Việt Nam


Chuẩn bị tài
liệu, phiếu
thảo luận


nhóm, đồ
dùng


cho trò chơi
sắm(6)

20/11.
-Đẩy mạnh
phong trào học
nhóm, đơi
bạn cùng tiến.


Tháng
12/2019
Uống
nước
nhớ
nguồn


- HS hiểu biết về
ngày thành lập
QĐND Việt Nam
22/12 và truyền
thống hào hùng
của Quân đội ta.
- Sẵn sàng tham
gia bảo vệ biển
đảo, bảo vệ tổ
quốc Việt Nam
Xã hội chủ nghĩa.-Tổ chức cho
học


sinh tham gia
chăm sóc và
viếng nghĩa
trang liệt sĩ
- Mời Hội cựu
chiến binh xã
tuyên truyền ý
nghĩa ngày 22/12
cho học sinh toàn
trường.


Thời gian:
Tuẩn 1,3
của tháng 12
Chuẩn bị:
Xây dựng
kế hoạch,
Tham mưu
với


lãnh đạo địa
phương để
tổ chức thực
hện.


- Chuẩn bị


các
tiết mục
văn
nghệ chào
mừng, kinh
phí, tăng
âm, loa đài
cho hoạt
động.
BGH,
Đoàn
TN, TPT
Đội,
GV,HS
Tháng
1/2020

Em yêu


biển


đảo quê


hương-HS biết được
Việt Nam ngồi
đất liền cịn có
biển, đảo.
u thích cảnh
đẹp thiên nhiên
của biển đảo


Lồng ghép trong


các giờ học môn
Đạo đức, các
hoạt


động tập thể (lễ
sinh hoạt dưới
cờ,
HĐGDNG…)
Bản đồ,
tranh ảnh,
clip
BGH,
Đoàn
TN, TPT
Đội,
GV,HS
Tháng
2/2020
Mừng
Đảng,
Mừng
Xuân


- HS hiểu được sự
kiện 3/2/1930 –
Ngày thành lập
Đảng cộng sản
Việt Nam


- Có lịng tin vào


đường lối lãnh
đạo của Đảng ta,
làm cơ sở phấn
đấu tốt để trở
thành đội viên,


- Trao đổi, tìm
hiểu về Đảng
CSVN qua các
thời kì.


- Tổ chức các
hoạt


động vui chơi
giải


trí mừng Đảng,
mừng xuân lành
mạnh, an toàn,(7)

đoàn viên, đảng
viên Đảng CS
Việt Nam sau
này.
tiết
kiệm
Tháng
3/2020

Thiếunhi vui


khỏe- Phát động các
phong trào thi đua
chào mừng ngày
26/3


- Hiểu biết về
truyền thống vẻ
vang của ngày
thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí
Minh.


- Có ý thức phấn
đấu học tập và
rèn luyện tốt, trở
thành Đoàn viên.


- TC tọa đàm kỷ
niệm để ơn lại
TT của


ĐồnTNCSHM
- Làm tốt công
tác thi đua khen
thưởng kịp thời.


Chuẩn bị


các điều
kiện về vật
chất


để tổ chức
các
hoạt động.
BGH,
Đồn
TN, TPT
Đội, GV,
HS
Tháng
4/2020

Em u


hịa


bình- Hiểu biết về
ngày giải phóng
Miền nam, thống
nhất đất nước
30/4 và ngày
quốc tế lao động
1/5.


- Đẩy mạnh
phong trào “Em
yêu lịch sử Việt
Nam”, tìm hiểu


về truyền thống
lịch sử của quê
hương dất nước.


- Mở rộng hiểu
biết về những
vấn đề toàn cầu
như: Hồ bình,
sự phát triển của
nhân loại...
- Rèn luyện thái
độ tôn trọng,
lịch sự khi giao
tiếp với mọi
người.


- Ca ngợi về vẻ
đẹp quê hương
đất nước, về sự
đổi mới của quê
hương, về Đảng,
về Bác Hồ.


- Chuẩn bị
tài liệu về
chủ đề. Giáo
dục thái độ,


năng cho


HS


lồng ghép
vào


các giờ học
đạo
đức,
HĐNGLL…
BGH,
Đoàn
TN, TPT
Đội,
GV,HS
Tháng
5/2020
Bác Hồ
kính
yêu


-HS nắm được
tiểu sử, con người


Chủ tịch Hồ Chí
Minh.
- Tích cực học
tập, làm theo tư
tưởng, đạo đức,
phong cách HồChí Minh


- Tìm hiểu tiểu
sử, con người
Chủ tịch Hồ Chí
Minh qua tài
liệu viết về
Người (các câu
chuyện kể dành
cho thiếu nhi,
các bài hát
truyền thống…)


-Tài liệu
viết về Bác(8)

Tháng
6+7/
2020vui-


khỏe-bổ


ích-an tồn- HS hiểu được ý
nghĩa của việc
tham gia sinh
hoạt hè tại địa
phương.- Tham gia tích
cực vào các hoạt
động khi nghỉ hè
ở địa phương.
-HS hiểu được
công lao to lớn
của các Anh hùng
Liệt sỹ, thương
binh đã xả thân
hy sinh cứu nước.
- Thể hiện hành
động cụ thể để
đền ơn đáp nghĩa,
uống nước nhớ
nguồn


Sinh hoạt hè tại
địa phương bằng
các hành động
cụ thể: Thăm
hỏi, tặng quà các
gia đình TBLS,
chính sách tại
địa


phương.


Các ĐK cá
nhân cần khi


tham gia rèn
luyện hè tại
địa phương

×