Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Báo cáo sáng kiến (Thầy Văn Tuấn)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.16 KB, 5 trang )

(1)

PHÒNG GD&ĐT VŨNG LIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HIẾU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hiếu Thành, ngày …….tháng……..năm 2020
BÁO CÁO SÁNG KIẾN


1. Thông tin sơ lược


-Họ và tên tác giả: NGUYỄN THỊ CẨM THE


- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Hiếu Thành


- Nhiệm vụ được giao: Giáo viên Tin học


- Tên sáng kiến: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng
soạn thảo văn bản


- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Các trường Tiểu học


2. Nội dung sáng kiến
a) Tóm tắt sáng kiến:


Nội dung sáng kiến: Các giải pháp bản thân đã tiến hành để đạt hiệu quả cho
đề tài như sau:


* Giới thiệu lại phần mềm Word


Yêu cầu học sinh chỉ ra đâu là phần mềm soạn thảo cũng như cách khởi động
phần mềm. Giúp học sinh nhớ lại biểu tượng của phần mềm Word và biết nháy


đúp chuột trái để khởi động.


* Nhắc lại các nội dung đã học có liên quan phần soạn thảo văn bản.


Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát bàn phím máy tính và nhắc lại khu vực
chính của bàn phím gồm mấy hàng phím chính, nêu được tên của các phím theo
hàng. Học sinh nêu lại quy tắc gõ: Gõ hết các chữ trong từ , rồi gõ dấu. Ví dụ: Để
gõ từ Hoa vàng trên cỏ xanh(2)

Giúp học sinh nhớ lại các hàng phím trên khu vực chính để biết đặt tay lên
hàng phím cơ sở khi gõ phím.


* Tìm kiếm các bài tập và các phần mềm luyện gõ 10 ngón


- Tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của máy vi tính, hoặc truy cập
mạng để tìm kiếm thơng tin, tìm kiếm tài ngun trên Internet phục vụ cho quá
trình dạy và học.


- Sưu tầm một số trị chơi có ích để rèn luyện gõ bằng 10 ngón khi sử dụng
bàn phím như: Phần mềm Mario Typing, phần mềm Kiran’s Typing Tutor.


* Một số kỹ năng trình bày một đoạn văn bản của học sinh lớp 5


Ngoài các biện pháp giúp các em soạn thảo văn bản nhanh còn một số kĩ thuật
giúp các em tạo được trang văn bản đẹp và khoa học


* Thụt lề đoạn văn bản


- Hướng dẫn và thao tác mẫu cách thụt lề, học sinh quan sát và sau đó thực
hành lại.- Giáo viên tìm những đoạn văn cho học sinh thực hành thụt lề nhiều lần giúp
các em khắc sâu được kiến thức.


* Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng


Cho học sinh quan sát 2 đoạn văn bản. Đoạn 1 các dòng cách nhau Paragraph
1.0, đoạn 2 cách nhau 1.5. Hỏi học sinh đoạn văn bản nào được trình bày đẹp và dễ
quan sát hơn. Để trình bày một đoạn văn bản dễ nhìn, thì các em cần điều chỉnh
khoảng cách giữa các dịng.


Các bước thực hiện:


- Bơi đen phần văn bản muốn điều chỉnh khoảng cách.


- Sau đó nháy vào nút lệnh chọn các thông số như hình trên.(3)

* Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản


- Tạo đường viền: Em nháy chuột vào Page LayoutPage Borders, hộp thoại
Borders and shading xuất hiện. Em có thể lựa chọn các dạng đường viền.


- Tạo màu nền: Em nháy chuột vào vào Page LayoutPage Color, xuất hiện
hộp màu. Em lựa chọn màu trong hộp màu để tạo màu nền.


- Khi văn bản có nhiều hơn một trang, em cần đánh số trang cho văn bản để
tiện theo dõi và tìm kiếm. Em nháy chuột vào Insert Page Number. Chọn vị trí cần
đánh số trang.


Qua các thao tác trên giúp các em tạo được trang văn bản đẹp, dễ nhìn, dễ tìm


kiếm, có đường viền, màu nền và số trang giúp các em hứng thú hơn trong thực
hành.


* Khai thác triệt để nguồn tài ngun sẵn có của máy vi tính.


- Khi giảng dạy, giáo viên sử dụng phần mềm NetOpSchool đưa bài trình
chiếu xuống các máy con.


- Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để thiết kế các bài giảng điển tử.
- Giáo viên truy cập internet tải phần mềm Violet 1.8 và sử dụng phần mềm
này thiết kế các trò chơi tạo sự hứng thú cho học sinh, đồng thời giúp các em khắc
sâu kiến thức dễ dàng hơn.


* Giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao kiến thức bản thân đáp
ứng được những yêu cầu đổi mới, cập nhật thông tin một cách đầy đủ, chính
xác.


- Muốn có giờ dạy đạt hiệu quả cao, bản thân mỗi giáo viên dạy Tin học nhận
thức được cần phải có kế hoạch bồi dưỡng Tin học cho bản thân bằng cách tự tìm
tịi, tham khảo các tài liệu có liên quan và có thể học hỏi kinh nghiệm các đồng
nghiệp của trường bạn.(4)

b) Tính mới


Giúp học sinh nắm vững được kiến thức dễ dàng, thực hành soạn thảo nhanh


và có sáng tạo hơn trên máy tính. Tạo ra được bài soạn thảo đẹp, sinh động. Đồng


thời giúp các em phát huy năng khiếu của mình mà mạnh dạn tham gia các câu lạc
có liên quan.c) Hiệu quả


- Các em bị thu hút bởi những hình ảnh sinh động, màu sắc nổi bật và được
quan sát trực tiếp trên máy tính.


- Học sinh có tiến bộ rõ rệt sau khi áp dụng sáng kiến. Cụ thể thông qua khảo sát
lớp 5/2 đạt được kết quả như sau:


Mức độ thao tác Sau khi thực hiện chuyên đề


Số HS Tỷ lệ


Thao tác nhanh, sáng tạo 8/27 29.6%


Thao tác nhanh 12/27 44.5%


Thao tác đạt yêu cầu 7/27 25.9%


Thao tác chậm 0/27 0%


d) Phạm vi áp dụng: Có khả năng áp dụng rộng rãi trong huyện và tỉnh.


3. Quyết định công nhận sáng kiến ở cơ sở.


Sáng kiến, giải pháp đã được Hội đồng xét sáng kiến trường Tiểu học Hiếu
Thành công nhận tại Quyết định số 38/QĐ-HT, ngày 27/3/2020.


4. Tài liệu kèm theo chứng minh cho báo cáo (nếu có).
5. Cam kết không sao chép hay vi phạm bản quyền.Hiếu Thành, ngày …..tháng ….. năm 2020


Xác nhận của cơ quan, đơn vị Tác giả sáng kiến

(5)×