Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 5 CUỐI HỌC KỲ II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (764.66 KB, 3 trang )

(1)

Trường Tiểu học Hiếu Thành


Họ tên HS:………
Lớp 5/


Thứ………….ngày …….tháng 7 năm 2020
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II


NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: TIẾNG VIỆT ( VIẾT)


Thời gian: 45 phút


ĐiểmChính tả:………
Tập làm văn:…………..


Bằng chữ:………


Lời phê:

……….
………
………
………
………


I. Chính tả: (2 điểm)


Bài viết: “Tà áo dài Việt Nam” SGK;TV5; T2 ; Trang 122


Viết đoạn “ Từ đầu thế kỉ XIX ……….cải tiến dành thành chiếc áo dài tân thời.II. Tập làm văn: (8 điểm)(2)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ II


MÔN : TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 5NĂM HỌC : 2019 - 2020
(3)

- Bài viết khơng mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng (2 điểm). Sai 3 lỗi chính tả
trong bài viết như sai phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ
0,25 điểm.


II - Tập làm văn:(8 điểm)


- Bài làm đầy đủ 3 phần


Mở bài: Giới thiệu thầy cô, lời văn chặt chẽ, mạch lạc ( 1 điểm)
Thân bài :


+ Tả được hình dáng nổi bật thầy cơ (Tuổi, dáng người, mái tóc, khn mặt...ăn
mặc, giọng nói) (1,5 điểm)


+ Tả tính tình: Đối với thầy cơ đồng nghiệp, với học sinh...(1,5 điểm)


+ Nêu được những ấn tượng tình cảm sâu sắc của thầy cơ với học sinh ( ít nhất 2 ấn
tượng) (1 điểm)


+ Bài văn miêu tả có sử dụng từ so sánh , miêu tả (1 điểm)


Kết bài: Nêu được nhận xét hoặc cảm nghĩ đối với thầy cô với lời văn chặt


chẽ, mạch lạc. (1 điểm)


Ghi chú:


+ Khơng sai chính tả: 0,5 điểm

×