Tải bản đầy đủ (.docx) (7 trang)

ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 5 CUỐI HỌC KỲ II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (119.67 KB, 7 trang )

(1)

Trường Tiểu học Hiếu Thành


Họ tên HS:………
Lớp 5/


Thứ………….ngày …….tháng 7 năm 2020
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II


NĂM HỌC: 2019 - 2020
MƠN: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ


Thời gian: 40 phút

ĐiểmBằng chữ:………


Lời phê:

……….


………
………
………
………

I. Phần lịch sử

:Hãy khoanh vào trước câu có ý đúng nhất.Câu 1: 1960, tỉnh nào sau đây có phong trào đồng khởi ở Miền Nam? (1 điểm)
a. Trà Vinh b. Bến Tre c. Vĩnh Long d. Tiền Giang
Câu 2: Nhà máy cơ khí hiện đại đầu tiên của nước ta sản xuất tên lửa nào sau đây?
(1 điểm)a. A10 b. A12 c. A16 d. A18


Câu 3: Hãy nối mốc lịch sử và nhân vật lịch sử phù hợp với sự kiện lịch sử (1 điểm)
Mốc lịch sử và Nhân vật lịch sử Sự kiện lịch sử


Bùi Quang Thận Khởi cơng xây dựng nhà máy thủy điện
Hịa Bình


30/04/1975 Người cắm cây cờ trên nóc dinh Độc Lập
Đêm 30 tết xuân Mậu Thân Tiến vào dinh Độc Lập


06/11/1979 Sấm sét đêm giao thừa
Câu 4: Hãy nêu những điều cơ bản của Hiệp định Pa-ri? (1 điểm)(2)

………
………
II. Phần địa lí: (5 điểm)


Hãy khoanh vào trước câu có ý đúng nhất.Câu 6: Dân cư Châu Á chủ yếu là người da gì? (1 điểm)


a. Da trắng b. Da vàng c. Da đen d. Da màu
Câu 7: Đa số các nước châu Âu có nền kinh tế: (1 điểm)


a. Phát triển b. Đang phát triển c. Chậm phát triển d. Chưa phát triển
Câu 8: Hãy ghi các từ Bắc Phi, da đen, khống sản, cơng nghiệp) vào bảng sau đây
cho phù hợp: (1 điểm)


Dân cư châu phi chủ yếu là người……… Các nước châu Phi chỉ tập


trung trồng cây ……….nhiệt đới, khai thác………..để xuất khẩu.


Ai Cập nằm ở ………..nổi tiếng về các cơng trình kiến trúc và sản xuất
bông.


Câu 9: Em hãy kể tên các châu lục và các Đại dương trên thế giới: (1 điểm)


Các châu lục Các Đại dương


………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
Câu 10: Châu Nam cực có đặc điểm gì nổi bật? (1 điểm)


………
………
………
………
………
………
(3)

Năm học: 2019 - 2020


I. Phần lịch sử:

(5 điểm)


Câu

Câu 1

Câu 2Ý đúng

b

bĐiểm

1 điểm 1 điểm


Câu 3: (1 điểm) Nối đúng một cặp đạt (0,25 điểm)Mốc lịch sử và Nhân vật lịch sử Sự kiện lịch sử


Bùi Quang Thận

Khởi cơng xây dựng nhà máy thủy điện HịaBình30/04/1975

Người cắm cây cờ trên nóc dinh Độc LậpĐêm 30 tết xuân Mậu Thân

Tiến vào dinh Độc Lập06/11/1979

Sấm sét đêm giao thừaCâu 4:

(1 điểm)


Hiệp định Pa - ri Quy định:Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam


(Đạt 0,25 điểm)


Mĩ phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam

(Đạt 0,25 điểm)

Mĩ phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam

(Đạt 0,25 điểm)


Mĩ phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam


(Đạt 0,25 điểm)


Câu 5:

(1 điểm)

Quốc hội khóa VI đã có những quyết định trọng đại là:


-Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Đạt 0,25 điểm)

-Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng

(Đạt 0,25 điểm)


-Quốc ca là bài tiến quân ca (

Đạt 0,25 điểm)


-Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí


Minh

(Đạt 0,25 điểm)


II. Phần địa lí:

(5 điểm)


Câu

Câu 6

Câu 7Ý đúng

b

aĐiểm

1 điểm 1 điểm(4)

Dân cư châu phi chủ yếu là người da đen. Các nước châu Phi chỉ tập trung


trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản để xuất khẩu.Ai Cập nằm ở Bắc Phi nổi tiếng về các cơng trình kiến trúc và sản xuất


bông.
Câu 9: (1 điểm)Các châu lục

Các Đại dươngChâu Á


Châu Âu


Châu Phi


Châu MĩChâu Đại Dương


Châu Nam CựcThái Bình Dương


Đại Tây Dương


Ấn Độ Dương


Bắc Băng Dương-

Nêu được 9 - 10 ý đạt 1 điểm
- Nêu được 7 - 8 ý đạt 0,75 điểm
-Nêu được 5 - 6 ý đạt 0,5 điểm
Nêu được 2 - 4 ý đạt 0,25 điểm

Câu 10:

(1 điểm)


- Là châu lục lạnh nhất thế giới


- Sông quanh năm đóng băng


- Quanh năm khơng thấy mặt trời.


- Chỉ có lồi chim cánh cụt sinh sống- Khơng có dân cư sinh sống, chỉ có các nhà khoa học đến đây để nghiên cứu.


………
Nêu được 4 đến 5 ý đạt 1 điểm


Nêu được 3 ý đạt

0,75 điểm

Nêu được 2 ý đạt

0,5 điểm

Nêu được 1 ý đạt

0,25 điểm


Lưu ý: Học sinh có thể nêu một số ý khác mà có đặc điểm nổi bật vẫn đạt điểm.
-Hết-XÂY DỰNG MA TRẬNĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 5


NĂM HỌC: 2018 – 2019
(5)

TN TL TN TL TN TL TN TL


1


Lịch
sử


Kháng
chiến
chống Mĩ


Số câu

1

1

1

3Câu số

1

3

4Điểm

1

1

1

3
Xây dựng
đất nước


Số câu

1

1

2Câu số

2

5Điểm

1

1

22 Địa lí


Địa lí
Thế giới


Số câu

2

1

1

1

5Câu số

6,7

8

9

10Điểm

2

1

1

1

5Tổng số câu

2

2

2

3

1

10Tổng

2

4

3

1

10Tổng điểm

2

4

3

1

10Hiếu Thành, ngày 25 tháng 6 năm 2020
Người soạn
(6)

(7)×