Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

GIÁO ÁN CNTT -KHOA HỌC - Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC-Trần Hải Thọ - 2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.72 MB, 32 trang )

(1)

VŨNG LIÊM


VŨNG LIÊM


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TO


Giáo viên : Trn Hi Th lp 4/4(2)

(3)

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm
2020 Khoa học


Các em xem những tranh


và cho biết:
(4)

(5)

Nước có vai trị gì đối với đời sống?

N

N

ước

ước

duy trì sự sống người, động vật

duy trì sự sống người, động vật


và thực vật.
(6)

Nước có vai trị gì đối với đời sống?

N

N

ước

ước

dùng trong vui chơi, giải trí.

dùng trong vui chơi, giải trí.Thủy cung Hồ bơi


Lướt ván(7)

(8)

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm
2020 Khoa học


Các em nhìn xem 2 chai nước sau:
- Đâu là chai nước máy ?(9)

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm
2020 Khoa họcMở màn che 2 chai nước.


Các em nhìn xem 2 chai nước sau:
- Đâu là chai nước máy ?(10)

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm


2020 Khoa học


Theo các em, thế nào là nước bị ơ nhiễm ?


NƯỚC BỊ Ơ NHIỄM
(11)

Hãy dùng phễu có lót


Hãy dùng phễu có lót


bơng để lọc hai chai


bơng để lọc hai chai


nước. Một chai chứa


nước. Một chai chứa


nước sông (hồ, ao,…),


nước sông (hồ, ao,…),một chai chứa nước


một chai chứa nước


mưa hoặc nước máy.


mưa hoặc nước máy.


Sau khi lọc, quan sát


Sau khi lọc, quan sát


từng miếng bông.


từng miếng bông.


Miếng bông được


Miếng bông được


dùng để lọc chai nước


dùng để lọc chai nước


nào bẩn hơn? Tại sao?


nào bẩn hơn? Tại sao?(12)

Nước mưa Nước máy
(13)

(14)

Nước ao hồ có
nhiều loại tảo sinh(15)

- Nước sông, hồ, ao hoặc nước


đã dùng rồi thường bị lẫn nhiều


đất, cát, đặc biệt nước sơng có


nhiều phù sa nên chúng thường


vẩn đục.
(16)

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020
Khoa học


NƯỚC BỊ Ơ NHIỄM


Ngồi các chất


khơng hịa tan trong
nước sơng. Vậy


trong 1 giọt nước
sơng liệu cịn chứa
gì nữa khơng?(17)

(18)

Đặc điểm Nước bị ô nhiễm Nước sạch


1. Màu
2. Mùi
3. Vị


4. Vi sinh


vật


5. Các
chất hòa
tan


Để phân biệt nước bị ô nhiễm và nước sạch qua
những đặc điểm dưới đây như thế nào? Mời các
em cùng thảo luận nhóm và ghi vào hồn thành
bảng sau : (thời gian 3 phút)


: 00

01

02

03

04

05


0

50

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

36

52

53

54

55

56

57

58

59

00

01

02

03

04

37

35

06

19

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

34

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

05


1

50

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

36

52

53

54

55

56

57

58

59

00

01

02

03

04

37

35

06

19

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

34

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

05


2

46

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

47

33

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

34

32

06

18

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

19

31

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

593

00
(19)

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm
2020


Khoa học

:Để phân biệt nước bị ô nhiễm và nước sạch
qua những đặc điểm đã thảo luận nhóm.(20)

Đặc điểm Nước bị ơ nhiễm Nước sạch


1. Màu Có màu, vẩn đục Khơng màu, trong suốt
2. Mùi Có mùi hơi Khơng mùi.3. Vị Khơng vị


4. Vi sinh


vật Nhiều quá mức cho phép. Không có hoặc có ít khơng đủ gây hại.
5. Các


chất hịa
tan


Chứa các chất hịa
tan có hại cho sức
khịe.


Khơng có hoặc có các
khống chất có lợi với
tỉ lệ thích hợp.(21)

Thế nào là nước bị ô nhiễm?


Nước bị ô nhiễm
(22)

Thế nào là nước sạch?


Nước sạchNước trong suốt,


không màu,
không mùi, không


vị.
(23)

-


- Nước bị ơ nhiễm là nước có một trong các
dấu hiệu sau: có màu, có chất bẩn, có mùi hơi,
có chứa các vi sinh vật gây bệnh nhiều quá
mức cho phép hoặc chứa các chất hịa tan có
hại cho sức khỏe.


- Nước sạch là nước trong suốt, không màu,
không mùi, không vị, không chứa các vi sinh
vật hoặc các chất có hại cho sức khỏe con
người.


Bài học


Bài học ::


Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020
Khoa học(24)

(25)

Hiện nay nước sông, kênh nơi


các em sinh sống như thế
(26)

(27)

Thế nào là nước bị ơ nhiễm?Nước có màu, có chất bẩn, có mùi
hơi, có chứa các vi sinh vật.Nước có màu, có chất bẩn, có mùi
hôi, không chứa các vi sinh vật.(28)

Thế nào là nước sạch?Nước có màu, có chất bẩn, có mùi
hơi, có chứa các vi sinh vật.


Nước có màu, có chất bẩn, có mùi
hơi, không chứa các vi sinh vật.(29)

Sử dụng nước bị ô nhiễm


gây nên những bệnh gì ?Bệnh đau mắt, viêm da, ung thư,
tiêu chảy,….


Bệnh béo phì.(30)

Nên làm gì để bảo vệ


nguồn nước nơi em sống ?Vứt rác bừa bãi, đổ rác xuống
sông, suối, ….


Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh và
nguồn nước.(31)

(32)
×