Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT ( ĐỌC HIỂU) CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 5.2- NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.43 KB, 4 trang )

(1)

XÂY DỰNG MA TRẬNĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT ( ĐỌC HIỂU) CUỐI KỲ I - LỚP 5/1
NĂM HỌC: 2020- 2021


TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

TổngTN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL1

Đọc hiểu

Câu số

Số câu

1

1

2,3

2

4,5

2

52

Luyện từ

Câu số

Số câu

1

6

13

Luyện

Câu

Số câu

1

1

2Câu số

7

8Tổng số câu

1

2

1

3

1

8Tổng

1

3

3

1

8Hiếu Thành, ngày 15 tháng 12 năm 2020
Người soạn


Nguyễn Thanh Đạm(2)

Trường Tiểu học Hiếu Thành
Họ và tên………..
Lớp: 5/1


Kiểm tra Cuối kì 1


Năm học: 2020 - 2021


Môn: Tiếng Việt (đọc hiểu) - Khối 5
Thời gian: 35 phút


Điểm


………


Lời phê của giáo viên:


………
………
………


Đọc thầm và làm bài tập

: ( 8 điểm )Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng ở câu 1,2 và trả lờiKhoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:


Câu 1: ( 1 điểm ) Nguyễn Sinh Cung đã đọc hết những cuốn sách nào ?


A. “Tứ thư”, “Ngũ kinh”.
B. Truyện Kiều


C. Tam quốc diễn nghĩa


Câu 2: (1 điểm) Chi tiết nào trong bài cho ta biết Nguyễn Sinh Cung rất ham học?A. Cung rất chăm đọc sách, chẳng bao lâu Cung đã đọc hết sách dành cho người
lớn.


B. Những trang sách từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương đã dạy
Nguyễn Sinh Cung biết phải làm gì.


NHỮNG TRANG SÁCH ĐẦU TIÊNNgoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc sách, chẳng bao lâu


Cung đã đọc hết sách dành cho người lớn như: “Tứ thư”, “Ngũ kinh”. Những trang


sách của các bậc tiền bối đã giúp cho Nguyễn Sinh Cung hiểu được nhiều điều.Bên cạnh những lời dạy của cổ nhân trong kinh thư, có lẽ cịn có những


trang sách từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương đã dạy Nguyễn Sinh


Cung biết phải làm gì và bài học làm người có ích mà Nguyễn Sinh Cung đã nhận


thấy để tự răn mình là: Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gơng xiềng


nơ lệ, thì một đấng nam nhi khơng thể lấy văn chương làm con đường tiến thân,


không nên chỉ biết lo cuộc sống của riêng mình.Vậy là trong tâm trí của cậu bé Làng Sen đã sớm xuất hiện tình u q


hương, để từ đó hình thành tình yêu Tổ quốc.
(3)

C. Ngoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc sách, chẳng bao lâu Cung
đã đọc hết sách dành cho người lớn như: “Tứ Thư”, “Ngũ kinh”


Câu 3: (1 điểm)Ngoài việc học trên lớp, học sách người lớn, Nguyễn Sinh Cung còn học ở đâu?


A. Học từ cuộc sống thiên nhiên.


B. Học từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương.


C. Học từ người thân như bố, mẹ…


Câu 4: (1 điểm) Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gông xiềng nô lệ,


Nguyễn Sinh Cung đã tự răn mình điều gì ?


Viết câu trả lời của em:


...
...
...


Câu 5: (1 điểm) Điều gì đã xuất hiện trong tâm trí của cậu bé “Làng Sen” ?


Viết câu trả lời của em:


...
...
...


Câu 6: (1 điểm) Điền các từ trái nghĩa với các từ gạch chân sau:


Kính trên nhường ...
Lá... đùm lá rách.


Câu 7: (1 điểm) Tìm từ đồng nghĩa với từ “Tổ quốc”. Đặt câu với từ vừa tìm được.


Viết câu trả lời của em:


...


...
...


Câu 8: (1 điểm) Đặt một câu thể hiện mối quan hệ Nguyên nhân – kết quả


“Vì ...nên...”


Viết câu văn của em:


...
...
...


Hết


ĐÁP ÁN
(4)

NĂM HỌC: 2020 – 2021


LỚP 5/1Câu 1: A. “Tứ thư”, “Ngũ kinh” (đạt 1 điểm)


Câu 2: C. Ngoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc sách, chẳng bao lâu Cung
đã đọc hết sách dành cho người lớn như: “Tứ Thư”, “Ngũ kinh”. (đạt 1 điểm)


Câu 3: B. Học từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương. (đạt 1 điểm)


Câu 4: Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gơng xiềng nơ lệ, thì một đấng
nam nhi khơng thể lấy văn chương làm con đường tiến thân, không nên chỉ biết lo cuộc
sống của riêng mình. (đạt 1 điểm)Câu 5: trong tâm trí của cậu bé Làng Sen đã sớm xuất hiện tình yêu quê hương, để từ đó
hình thành tình u Tổ quốc. (đạt 1 điểm)


Câu 6: Kính trên nhường dưới
Lá lành đùm lá rách.


Câu 7: Hạnh phúc = sung sướng = may mắn=...(đạt 0.5 điểm)


Tôi thật sung sướng được cha mẹ tổ chức sinh nhật. (đạt 0.5 điểm);


Lưu ý : Tìm được từ đồng nghĩa (đạt 0.5 điểm); đặt đúng câu , đầu câu viết hoa cuối câu


có dấu chấm; câu đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ. (đạt 0.5 điểm)


Mẫu: Chúng em/ yêu tổ quốc


Câu 8: Mẫu “ Vì tơi cố gắng học tập nên cuối năm tôi được lãnh thưởng.


Lưu ý : Dùng đúng cặp từ Vì - nên (đạt 0.5 điểm) đặt đúng câu , đầu câu viết hoa cuối

×