Tải bản đầy đủ (.docx) (13 trang)

NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 5 LẦN 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (153.86 KB, 13 trang )

(1)

TRƯỜNG TH SONG PHÚ A


Khối 3,4,5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Song phú, ngày 22 tháng 4 năm2020
NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 5


LẦN 7 TỪ 24/4 – 28/4/2020
MÔN TIẾNG VIỆT
TẬP ĐỌC:


Đọc các bài tập đọc sau: ( sách TV tập 1)
- Chuyện một khu vườn nhỏ


- Mùa thảo quả


- Học thuộc lịng bài: Hành trình của bầy ong


Đọc thầm và làm bài tập:
1. Đọc thầm bài:


Về ngôi nhà đang xây

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Trong bài, các bạn nhỏ đứng ngắm ngôi nhà đang xây dở vào thời
gian nào?


a. Sáng b. Trưa c. Chiều


Câu 2: Công việc thường làm của người thợ nề là:a. Sửa đường b. Xây nhà c. Quét vôi


Câu 3: Cách nghỉ hơi đúng ở dòng thơ “chiều đi học về” là:


a. Chiều/ đi học về b. Chiều đi/ học về c. Chiều đi học/ về


Câu 4: Hình ảnh ngơi nhà đang xây nói lên điều gì?
a. Sự đởi mới hằng ngày trên đất nước ta.
b. Cuộc sống giàu đẹp của đất nước ta.


c. Đất nước ta có nhiều cơng trình xây dựng.


Câu 5: Trong bài thơ, tác giả đã quan sát bằng những giác quan nào?
a. Thị giác, khứu giác, xúc giác.


b. Thị giác, vị giác, khứu giác.
c. Thị giác, thính giác, khứu giác.


Câu 6: Bộ phận chủ ngữ trong câu “Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây”
a. Trụ b. Trụ bê tông c. Trụ bê tông nhú lên
Câu 7: Có thể điền vào chỗ trống trong câu “ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm
biếc……..thở ra mùi vôi vữa nồng hăng” bằng quan hệ từ.(2)

Câu 8: Từ “tựa” trong “giàn giáo tựa cái lồng” và từ “tựa” trong “ngôi nhà
tựa vào nền trời sẫm biếc” là những từ:


a. Cùng nghĩa b. Nhiều nghĩa c. Đờng âm


Câu 9: Tìm 1 hình ảnh so sánh và 1 hình ảnh nhân hóa trong bài thơ.………
……….
...
...
1. CHÍNH TẢ GV đọc cho học sinh nghe - viết.


Bài viết: Bn Chư Lênh đón cô giáo
(Viết từ Y Hoa ……đến hết bài)


………
……….
...
...
………
……….
...
...
………
……….
...
...
2. TẬP LÀM VĂN:


Đề: Tả một người thân ( ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…) của em.(3)

………
……….
...
...


………
……….
...
...


MƠN TỐN


PHẦN 1:Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


Câu 1: Số “Chín mươi tám phẩy chín mươi hai” viết là:


a.98,902 b.909,902 c.98,92 d.98,902
Câu 2:


Dãy số thập phân nào sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
A. 2,425; 3,415; 0,412; 4,524


B. 6,451; 7,134; 9, 513; 4,999
C. 2,202; 2,30; 7,042; 7,423
Câu 3:


Khoanh số thích hợp vào chở chấm để 2 tấn 360 kg = tấn là :


A. 2,360 tấn B. 23,60 tấn C. 0,236 tấn
Câu 4:


Tìm x: Chọn câu trả lời đúng nhất:
X x 3,4=83,64


a. 24,6 b.2,46 c.264


Phần 2: Tự luận


Câu 1: Đặt tính rồi tính:


a) 14,7 +162,8 b) 58,6 - 9,63


………
……….
...
...


c) 5,3 x 1,8 d) 59,52 :4,8(4)

Câu 2:Tính giá trị biểu thức
67,49:17 +32,45 : 2,5


………
……….
...
...
Câu 3: Một hình tam giác có độ dài đáy là 24cm, chiều cao bằng ¾ độ dài đáy .
Tính diện tích hình tam giác.


………
……….
...
...
Câu 4: Một miếng bìa hình tam giác có tởng độ dài đáy và chiều cao là 45,5dm.
Chiều cao bằng 2/3 độ dài đáy. Tính diện tích mảnh bìa đó.………
……….
...
...


MƠN KHOA HỌC
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


1. Để xây tường, lát sân, người ta sử dụng vật liệu nào ?


a. Gạch b. Ngói c.Thủy tinh.


2. Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng những nguyên liệu nào?
a. Đồng b. Sắt c. Đá vôi d. Nhôm .


3. Để dệt vải may quần áo ,chăn ,màn người ta sử dụng những vật liệu nào?
a. Tơ sợi b. Cao su. c. Chất dẻo d.xi măng
4. Để phòng bệnh viêm gan A chúng ta cần:


a. Ăn chín uống sơi .


b. Đi đại tiện đúng nơi qui định .


c. Rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi đi đại tiện .
d. Cả 3 ý trên


5. Gang và sắt là hợp kim của những chất nào ?


a. Sắt và nhôm b. Đồng và cac bon c. Sắt và cac bon
MÔN ĐỊA LÝKhoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
1. Nước ta nằm ở khu vực nào của Châu Á ?


a. Trung Á b. Đông Á c. Đông Nam Á d. Tây Á
2. Nước ta nằm trong đới khí hậu nào ?


a. Nóng b. Lạnh c. Nhiệt đới gió mùa d. Khô hạn
3. Nước ta than có nhiều ở :


a. Quảng Ninh b. Lào Cai c. Hà Tĩnh d.Tây Nguyên
4. Nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ?(5)

5. Khu vực Đơng Nam Á có tất cả bao nhiêu quốc gia .


a. 11 b. 12 c. 13 d. 10


MÔN LỊCH SỬ
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


1. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?


a. 1911 b. 1912 c. 1913 d. 1914
2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào ?


a. 3/ 2/ 1930 b. 3/ 2/ 1931 c. 3/ 2/ 1932 d. 3/ 2/
1933


3. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam do ai chủ trì ?
a. Trương Định b. Tôn Thất Thuyết


c. Nguyễn Trường Tộ d. Nguyễn Ái Quốc.
4. Kỉ niệm cách mạng tháng 8 là ngày ?


a. 18/ 8 b. 19/ 8 c.19/ 9 d.18/ 9
5. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn vào ngày tháng năm nào ?


a. 9/ 2/ 1945 b. 2/ 9/ 1954 c. 2/ 9/ 1945


MÔN: ĐẠO ĐỨC


Câu 1: Hãy ghi cách ứng xử cần thiết trong mỗi tình huống dưới đây vào chỗ chấm
a) Em nhìn thấy một học sinh lớp dưới vứt rác ra sân trường.


………
………
………
b) Em thấy mấy học sinh lớp dưới đánh nhau.


………
………
………
c) Trên đường đi học, em thấy một em bé bị ngã.


………
………
………
d) Giờ ra chơi, em nhìn thấy mấy em học sinh lớp dưới hái hoa ở vườn trường để
nghịch.


………


………
………
Câu 2 : Em cùng các bạn tổ chức sinh hoạt Sao Nhi đồng cho các em lớp một. Khi
đang dạy các em múa hát thì có hai em đùa nghịch, mất trật tự. Em sẽ chọn cách
giải quyết nào trong các cách giải quyết dưới đây? Đánh dấu + vào ô trống trước
cách giải quyết em chọn:


a) Mặc các em muốn làm gì tùy ý, khơng quan tâm
b) Mắng và phạt các em.(6)

d) Dỗi bỏ về, không dạy các em múa hát nữa.


Câu 3 : Em tán thành thì điền T, không tán thành điền K vào ô trước ý kiến dưới
đây.


a) Trẻ em trai và trẻ em gái có quyền được đối xử bình đẳng.
b) Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.


c) Nữ giới phải phục tùng nam giới.


d) Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.


Câu 4: Nối mỗi tình huống ở cột A với một cách ứng xử ở cột B cho phù hợp.
A-Tình huống B-Cách ứng xử


1. Bạn em có chuyện vui. a) Bênh vực bạn


2. Bạn em có chuyện b̀n. b) Giải thích để bạn hiểu đúng
3. Bạn em bị bắt nạt. c) An ủi, động viên bạn4. Bạn em bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo


vào những việc làm không tốt. d) Chúc mừng bạn


5. Bạn hiểu lầm và giận em. Đ) Khuyên ngân hoặc nhờ người lớn khuyên bạn
MÔN: KĨ THUẬT


THỰC HÀNH: em hãy cắt, khâu thêu tự chọn 1 kiểu khâu mà em thích
MƠN ÂM NHẠC.


Ơn Reo vang bình minh
MÔN MỸ THUẬT
Trường em


MÔN THỂ DỤC


Ôn bài thể dục phát triển chung


MÔN TIẾNG ANH
I. Order the words:


Ex: dystu: study


1. ickk: ………


2. Play deoutsi: ………
3. Tarin: ………
(7)

6. urantresta: ………
7.dachehea: ………
8. ummuse: ………
9. csarf: ………
10. terybat: ………
II. Put the words in the correct order:


1. to/ badminton/ want/ do/ you/ play
∞ Do you want to play badmintn?
1. class/ am/ going to/ I/ martial art


...
2. see/ what/ you/ want/ do/ to?


...
3. does/ where/ live/ water buffalo/ a/?


...
4. please/, / can/ to/ speak/ I/ Lucy/?/


...
5. traffic lights/ the/ at/ turn right


...
6. going to/ am/ movies/ to/ i/ go/ / the


...
7. train/ you/ can/ there/ by/ go.


...


8. woud/ pizza/ I/ like/,/ a/ please


...
9. Jane/ I/ with/ going to/ am/ go bowling(8)

...
II. Answer the questions:


Ex: Is there a tiger in the zoo?
∞ Yes, there is


1.How often do you play tennis?


……….
2.What are they doing?( study)


……….


3.Why do you like learning English?


………...
4.Do you like cats?


………...
5. What happened?


...
6. What are you going to do?


...


7. How can i go to the supermarket?


...
8. What would you like to eat?


...
9. What do you want to see?


...
10. Is the duck swimming?


...
MÔN TIN HỌC
+ Lý thuyết:(9)

+ Bài tập:


Câu 1: Các em sử dụng lệnh lặp để vẽ các hình sau: hình chữ nhật, hình lục giác (6
cạnh), hình ngũ giác (5 cạnh), hình tam giác.


HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT
LỚP 5 – MÔN TIẾNG VIỆT


1. Đọc thành tiếng Đọc một hoặc hai khổ thơ. Đảm bảo các mức độ 2
(Đọc hay, diễn cảm) trong khoảng 3 – 5 phút.


2. Đọc hiểu + Kiến thức Tiếng Việt:


*. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi dưới đâyĐáp án:


Câu 1: Ý c Câu 3: Ý a Câu 5: Ý c
Câu 2: Ý b Câu 4: Ý a Câu 6: Ý b
Câu 7: Ý b Câu 8: Ý c


Câu 9: Tìm hình ảnh so sánh , nhân hóa


- Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây, Giàn giáo tựa cái lồng che chở,…..
- Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc, Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng,………
II. KIỂM TRA KĨ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ VÀ VIẾT VĂN:


1. Chính tả: Nghe - viết: Bn Chư Lênh đón cô giáo


(Từ Y Hoa lấy trong gùi ra……..hết bài) trang 145 Sách Tiếng Việt tập 1
2. Tập làm văn: ( 5 điểm)


- Thời gian khoảng 40 phút


Đề bài: Tả một người thân ( ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…) của em.
- Bài văn đảm bảo các yêu cầu:


+ Bố cục chặt chẽ


+ Câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, khơng mắc lỗi chính tả.
+ Diễn đạt trơi chảy, trình bày sạch sẽ, rõ ràng:


ĐÂP ÁN TOÁN


Phần 1:


Câu 1: c Câu 2: c Câu 3: a Câu 4: a


Phần 2:


Câu : a) 177,5 b) 48,97 c) 9,54 d)12,4
Câu 2: Tính giá trị biểu thức


67,49:17 +32,45 :2,5
=3,97 + 12,98
=16,95


Câu 3:Chiều cao hình tam giác:
24 x 3:4 =18 (cm)


Diện tích hình tam giác:
24x18 :2 =216 (cm2)(10)

Đáy tam giác có độ dài là:
45,5 : 5 x3 =27,3 (dm)
Chiều cao của tam giác
45,5- 27,3 = 18,2 (dm)
Diện tích của miếng bìa đó là:
(27,3x18,2) : 2 =248,43 (dm2)


ĐS: 248,43 dm2


HƯỚNG DẪN LÀM BÀI MÔN KHOA HỌC
1.a 2.c 3.a 4.d 5.c


HƯỚNG DẪN LÀM BÀI MÔN ĐỊA LÝ


1.c 2.c 3.a 4.d 5.a
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI MÔN LỊCH SỬ
1.a 2.a 3.d 4.b 5.c


HƯỚNG DẪN LÀM BÀI MÔN ĐẠO ĐỨC
MÔN: ĐẠO ĐỨC


Câu 1: Hãy ghi cách ứng xử cần thiết trong mỗi tình huống dưới đây vào chỗ chấm
a) Em nhìn thấy một học sinh lớp dưới vứt rác ra sân trường.


Nhắc nhở, kêu nhặt lại rác bỏ đúng nơi qui định
b) Em thấy mấy học sinh lớp dưới đánh nhau.


Nhắc nhở khun răng khơng đánh nhau. Phân tích cái sai của đánh nhau
c) Trên đường đi học, em thấy một em bé bị ngã.


Đỡ em dậy, an ủi, dỗ dành


d) Giờ ra chơi, em nhìn thấy mấy em học sinh lớp dưới hái hoa ở vườn trường để
nghịch.


Ngăn cản, giải thích việc làm này là sai
Câu 2 : Đánh dấu + vào ô trống trước ý c
+ c) Nhắc nhở các em giữ trật tự


Câu 3 : Em tán thành thì điền T, khơng tán thành điền K vào ô trước ý kiến dưới
đây.


T a) Trẻ em trai và trẻ em gái có quyền được đối xử bình đẳng.
K b) Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.K c) Nữ giới phải phục tùng nam giới.


T d) Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.


Câu 4: Nối mỗi tình huống ở cột A với một cách ứng xử ở cột B cho phù hợp.
A-Tình huống B-Cách ứng xử


1. Bạn em có chuyện vui. a) Bênh vực bạn


2. Bạn em có chuyện b̀n. b) Giải thích để bạn hiểu đúng
3. Bạn em bị bắt nạt. c) An ủi, động viên bạn(11)

vào những việc làm không tốt.


5. Bạn hiểu lầm và giận em. đ) Khuyên ngăn hoặc nhờ người
lớn khuyên bạn


ĐÁP ÁN TIN HỌC
Câu 1:


+ Hình chữ nhật: Repeat 2[fd 100 rt 90 fd 50 rt 90]
+ Hình lục giác: Repeat 6[fd 100 rt 60]


+ Hình ngũ giác: Repeat 5[fd 100 rt 72]
+ Hình tam giác: Repeat 3[fd 100 rtr 120]


ĐÁP ÁN TIẾNG ANH
Order the words:
Ex: dystu: study1. ickk: …kick………


2. Play deoutsi: ………play outside………
3. Tarin: …………train………


4. sub: …………bus………


5. mecostu: ………costume………
6. urantresta: ………restaurant………
7.dachehea: ………headache………
8. ummuse: ……museum………
9. csarf: …………scarf………


10. terybat: ………batery………
III. Put the words in the correct order:


2. to/ badminton/ want/ do/ you/ play


∞ Do you want to play badmintn?
1. class/ am/ going to/ I/ martial art(12)

What do you want to see?
3. does/ where/ live/ water buffalo/ a/?


Where does a water buffalo live?
4. please/, / can/ to/ speak/ I/ Lucy/?/


can I speak to Lucy, please?
5. traffic lights/ the/ at/ turn rightTurn right at the traffic light.
6. going to/ am/ movies/ to/ i/ go/ / the


I am going to go to the movies
7. train/ you/ can/ there/ by/ go.


You can go there by train
8. woud/ pizza/ I/ like/,/ a/ please


I would like a pizza, please
9. Jane/ I/ with/ going to/ am/ go bowling


I am going to go bowling with Jane
10. jumped/ hurt/ i/ and/ my ankle.


I jump and hurt my ankle
IV. Answer the questions:


Ex: Is there a tiger in the zoo?
∞ Yes, there is


1.How often do you play tennis?
I sometime play tennis


2.What are they doing? ( study)
They are studying.


3.Why do you like learning English?
(13)

Yes, I do


5. What happened?
He hit a tree and hurt.
6. What are you going to do?


I’m going to play basketball with Nick
7. How can i go to the supermarket?
You can go there by taxi.


8. What would you like to eat?
I would like a hamberger, please
9. What do you want to see?
I want to see the tigers
10. Is the duck swimming?

×