Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

CHỦ ĐỀ NHẢY XA "KIỂU NGỒI" LỚP 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1020.67 KB, 22 trang )

(1)

CHỦ ĐỀ: NHẢY XA


CHỦ ĐỀ: NHẢY XACHUYÊN ĐỀ


CHUYÊN ĐỀ
(2)

Nhảy xa là một nội dung thi của môn điền kinh. Nhảy xa là một nội dung thi của môn điền kinh.
Nhảy xa giúp người tập phát triển khả năng phối
Nhảy xa giúp người tập phát triển khả năng phối
hợp vận động, phát triển sức bật (sức mạnh của
hợp vận động, phát triển sức bật (sức mạnh của
chân) và đặc biệt là rèn luyện tinh thần vượt khó,
chân) và đặc biệt là rèn luyện tinh thần vượt khó,


dũng cảm trong cuộc sống.
dũng cảm trong cuộc sống.


Trong cuộc sống hiện tại, có những lúc chúng ta Trong cuộc sống hiện tại, có những lúc chúng ta
phải nhảy qua các chướng ngại khi lao động và
phải nhảy qua các chướng ngại khi lao động và
chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Như vậy, nhảy xa cũng
chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Như vậy, nhảy xa cũng
là một kĩ năng cần thiết trong đời sống hằng ngày.
là một kĩ năng cần thiết trong đời sống hằng ngày.
Nhảy xa đã trở thành một môn bắt buộc trong
Nhảy xa đã trở thành một môn bắt buộc trong
chương trình giáo dục thể chất THCS. Nhảy xa
chương trình giáo dục thể chất THCS. Nhảy xa
hiện nay có 3 kiểu: kiểu ngồi, kiểu ưỡn thân, kiểu
hiện nay có 3 kiểu: kiểu ngồi, kiểu ưỡn thân, kiểucắt kéo.
cắt kéo.(3)

Hình minh họa giai đoạn trên khơng


Hình minh họa giai đoạn trên khơng
(4)

Hình minh họa giai đoạn trên khơng


Hình minh họa giai đoạn trên khơng
(5)

Hình minh họa giai đoạn trên khơng
Hình minh họa giai đoạn trên không(6)

Nhảy xa kiểu “Ngồi” là kiểu nhảy đơn giản Nhảy xa kiểu “Ngồi” là kiểu nhảy đơn giản


nhất, phù hợp với tuổi học sinh THCS, cho


nhất, phù hợp với tuổi học sinh THCS, cho


người mới tập luyện.


người mới tập luyện.


Tập thể dục thể thao thường xuyên giúp các Tập thể dục thể thao thường xun giúp các


em có tình thần lạc quan, vui tươi có sức


em có tình thần lạc quan, vui tươi có sức


khỏe tốt, phát triển các tố chất thể lực nhanh,khỏe tốt, phát triển các tố chất thể lực nhanh,


mạnh, bền, dẻo, khéo léo đồng thời giúp các


mạnh, bền, dẻo, khéo léo đồng thời giúp các


em thư giãn học tốt các môn khác. Học môn


em thư giãn học tốt các môn khác. Học môn


nhảy xa giúp các em vượt qua chướng ngại,


nhảy xa giúp các em vượt qua chướng ngại,


góp phần phát triển sức mạnh sức bật của


góp phần phát triển sức mạnh sức bật của


chân, giúp các em mạnh dạn học tốt các nội


chân, giúp các em mạnh dạn học tốt các nội


dung giáo dục thể chất khác.(7)

Đối với học sinh không phải ai cũng có năng Đối với học sinh không phải ai cũng có năng
khiếu học tập mơn nhảy xa, dẫn đến tâm lí chán
khiếu học tập mơn nhảy xa, dẫn đến tâm lí chán
nản và sợ học môn này. Điều kiện sân bãi, dụng
nản và sợ học môn này. Điều kiện sân bãi, dụng
cụ chưa đầy đủ nên cũng không thu hút được sự


cụ chưa đầy đủ nên cũng không thu hút được sự
hứng thú tập luyện của các em. Kết quả là nhảy
hứng thú tập luyện của các em. Kết quả là nhảy
xa không đạt thành tích cao trong thi đấu ở các
xa khơng đạt thành tích cao trong thi đấu ở các


lần Hội khỏe Phù Đổng các cấp.
lần Hội khỏe Phù Đổng các cấp.


Để đạt được điều này đòi hỏi giáo viên cần phải Để đạt được điều này đòi hỏi giáo viên cần phải
quan tâm, suy nghĩ, tìm tịi, sáng tạo để tìm ra
quan tâm, suy nghĩ, tìm tịi, sáng tạo để tìm ra
phương pháp thích hợp, lựa chọn những bài tập
phương pháp thích hợp, lựa chọn những bài tập
hợp lí, các phương pháp tối ưu nhằm định hướng
hợp lí, các phương pháp tối ưu nhằm định hướng
phát triển năng lực của từng em, làm sao cho
phát triển năng lực của từng em, làm sao cho
học sinh hứng thú, say mê tập luyện để đạt kết
học sinh hứng thú, say mê tập luyện để đạt kết(8)

Từ thực trạng nêu trên, kết hợp với kiến Từ thực trạng nêu trên, kết hợp với kiến


thức và kinh nghiệm của bản thân, trong


thức và kinh nghiệm của bản thân, trong


những năm công tác tại trường, để nâng


những năm công tác tại trường, để nângcao chất lượng giảng dạy và học tập môn


cao chất lượng giảng dạy và học tập mơn


thể dục nói chung và nội dung nhảy xa nói


thể dục nói chung và nội dung nhảy xa nói


riêng chúng tơi cần phải “Phát huy tính


riêng chúng tôi cần phải “Phát huy tính


tích cực, tự giác của học sinh trong mơn


tích cực, tự giác của học sinh trong mơn


nhảy xa THCS”. Đó là lí do chúng tơi chọn


nhảy xa THCS”. Đó là lí do chúng tơi chọn


chủ đề này.(9)

II. Giải quyết vấn đề:
II. Giải quyết vấn đề:


Kĩ thuật nhảy xa gồm 4 giai đoạn: Chạy đà - giậm Kĩ thuật nhảy xa gồm 4 giai đoạn: Chạy đà - giậm
nhảy – trên không - tiếp đất.


nhảy – trên không - tiếp đất.
(10)

Chạy đà tạo ra tốc độ nằm ngang giúp cho giai Chạy đà tạo ra tốc độ nằm ngang giúp cho giai
đoạn giậm nhảy thuận lợi và đạt hiệu quả. Giai đoạn
đoạn giậm nhảy thuận lợi và đạt hiệu quả. Giai đoạn
giậm nhảy tạo ra lực (sức mạnh bộc phát) giậm bật
giậm nhảy tạo ra lực (sức mạnh bộc phát) giậm bật(11)

Giai đoạn trên không khi chân rời đất, trọng Giai đoạn trên không khi chân rời đất, trọng


tâm cơ thể bay theo đường vòng cung.


tâm cơ thể bay theo đường vịng cung.


Tồn bộ các động tác khi bay trên khơng là


Tồn bộ các động tác khi bay trên không là


nhằm giữ thăng bằng và tạo điều kiện để rơi


nhằm giữ thăng bằng và tạo điều kiện để rơi


xuống hố cát có hiệu quả nhất. Trước khi


xuống hố cát có hiệu quả nhất. Trước khi


tiếp đất hai chân hầu như được duỗi thẳng


tiếp đất hai chân hầu như được duỗi thẳng


hoàn tồn nhằm tăng thêm thành tích tronghồn tồn nhằm tăng thêm thành tích trong


thi đấu.(12)

VIDEO MINH HỌA
(13)

Kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, góc độ bay hợp lí, hai Kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, góc độ bay hợp lí, hai
chân duỗi thẳng trước khi tiếp đất


chân duỗi thẳng trước khi tiếp đất sẽ quyết định quyết định
thành tích nhảy xa. Do đó, học sinh phải tích cực, tự
thành tích nhảy xa. Do đó, học sinh phải tích cực, tự(14)

- Tích cực tập luyện nhảy xa, kết hợp tập
luyện các động tác bổ trợ phát triển thể lực sẽ
nâng cao sức bật góp phần nâng cao thành
tích thể thao, cần tham gia các môn thể thao
khác để phát triển thể lực của chân như: bóng
chuyền, chạy ngắn, nhảy cao,…(15)

2. Thực trạng của vấn đề:


Thuận lợi:


Thuận lợi:


- Sân trường đủ rộng, có trang thiết bị dụng cụ Sân trường đủ rộng, có trang thiết bị dụng cụ


tập luyện nhảy xa.tập luyện nhảy xa.


- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình trong cơng Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công


tác giáo dục thể chất.


tác giáo dục thể chất.


- Học sinh trang bị đủ trang phục tập luyện.(16)

Khó khăn:
Khó khăn:


- Học sinh có khả năng tiếp thu khác nhau, trình độ thể lực khơng đồng


- Học sinh có khả năng tiếp thu khác nhau, trình độ thể lực khơng đồng


đều, hồn cảnh của các em khác nhau.


đều, hoàn cảnh của các em khác nhau.


- Đa số học sinh ở nông thơn, đường đi khó khăn khơng tiện mang giầy.


- Đa số học sinh ở nơng thơn, đường đi khó khăn không tiện mang giầy.


- Đường chạy đà ngắn chưa tới 40-45m (nên có hai hố cát).


- Đường chạy đà ngắn chưa tới 40-45m (nên có hai hố cát).- Ngồi cơ sở vật chất thì giáo dục thể chất địi hỏi giáo viên


- Ngồi cơ sở vật chất thì giáo dục thể chất địi hỏi giáo viên


phải có chun môn. Một số giáo viên chưa dạy tốt hết các


phải có chun mơn. Một số giáo viên chưa dạy tốt hết các


nội dung thể dục, do đó mỗi nội dung nên cần có một giáo


nội dung thể dục, do đó mỗi nội dung nên cần có một giáo


viên có chun mơn đảm nhiệm mới đạt được u cầu, tạo


viên có chun mơn đảm nhiệm mới đạt được yêu cầu, tạo


được sự hứng thú cho học sinh và phụ huynh yên tâm.


được sự hứng thú cho học sinh và phụ huynh yên tâm.


Ngồi ra hằng năm giáo viên cũng ít tham gia các chuyên đề


Ngoài ra hằng năm giáo viên cũng ít tham gia các chun đề


mơn thể dục để nâng cao kiến thức, trao dồi kinh nghiệm để


môn thể dục để nâng cao kiến thức, trao dồi kinh nghiệm để


dạy tốt bộ môn.
(17)

3. Các biện pháp đã tiến hành giải


3. Các biện pháp đã tiến hành giải


quyết vấn đề:


quyết vấn đề:


- Chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện: cờ lệnh, ván


- Chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện: cờ lệnh, ván


giậm nhảy, hố các, len, bàn cào cát, trang phục


giậm nhảy, hố các, len, bàn cào cát, trang phục


tập luyện.


tập luyện.


-

Sử dụng nhiều phương pháp và hình thức dạy Sử dụng nhiều phương pháp và hình thức dạy
học mới, dạy trực quan bằng hình ảnh kĩ thuật,


học mới, dạy trực quan bằng hình ảnh kĩ thuật,


giáo viên thực hiện động tác mẫu, cho học sinh


giáo viên thực hiện động tác mẫu, cho học sinh


xem video học tập trên internet. Giáo viên phânxem video học tập trên internet. Giáo viên phân


tích kĩ thuật giảng giải thật ngắn gọn, dành


tích kĩ thuật giảng giải thật ngắn gọn, dành


nhiều thời gian cho học sinh tập luyện.


nhiều thời gian cho học sinh tập luyện.


- Giáo viên tích cực sửa sai động tác cho học


- Giáo viên tích cực sửa sai động tác cho học


sinh, động viên những em có thể chất kém


sinh, động viên những em có thể chất kém


hoặc chưa thực hiện được động tác kĩ thuật,


hoặc chưa thực hiện được động tác kĩ thuật,


khen ngay khi các em có một chút tiến bộ.(18)

- Học sinh trình diễn kĩ thuật động tác cho


- Học sinh trình diễn kĩ thuật động tác cho


bạn xem. Học sinh tự đánh giá và đánhbạn xem. Học sinh tự đánh giá và đánh


lẫn nhau.


lẫn nhau.


- Chọn học sinh có thành tích cao thực hiện


- Chọn học sinh có thành tích cao thực hiện


cho cả lớp xem.


cho cả lớp xem.


- Tích cực tập luyện các động tác bổ trợ


- Tích cực tập luyện các động tác bổ trợ


phát triển thể lực vừa sức với các em


phát triển thể lực vừa sức với các em


như: chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,


như: chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,


nhảy dây ngắn, bật xa, chạy đà 3 bước –


nhảy dây ngắn, bật xa, chạy đà 3 bước –giậm nhảy, chạy đà (tự do) nhảy xa, chạy


giậm nhảy, chạy đà (tự do) nhảy xa, chạy


đà giậm nhảy giữ tư thế “bước bộ trên


đà giậm nhảy giữ tư thế “bước bộ trên


không”, bật nhảy bằng hai chân tay với vật


không”, bật nhảy bằng hai chân tay với vật


trên cao.(19)

- Tham gia các trò chơi vận động phát triển


- Tham gia các trò chơi vận động phát triển


thể lực, nâng cao sức mạnh của chân,


thể lực, nâng cao sức mạnh của chân,


vừa sức đối với các em như: trò chơi nhảy


vừa sức đối với các em như: trị chơi nhảy


ơ tiếp sức, bật xa tiếp sức, nhảy cừu, lị cị


ơ tiếp sức, bật xa tiếp sức, nhảy cừu, lò còtiếp sức, khéo vướng chân, nhảy vào


tiếp sức, khéo vướng chân, nhảy vào


vòng tròn tiếp sức, nhảy rào tiếp sức,…


vòng tròn tiếp sức, nhảy rào tiếp sức,…


- Kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân


- Kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân


thể môn nhảy xa.


thể môn nhảy xa.


- Giới thiệu thành tích thể thao của học sinh


- Giới thiệu thành tích thể thao của học sinh


năm trước hoặc các lớp khác cho học sinh


năm trước hoặc các lớp khác cho học sinh


phấn đấu. Giới thiệu thành tích tại Hội


phấn đấu. Giới thiệu thành tích tại Hội


khỏe Phù Đổng cấp huyện, tỉnh, toànkhỏe Phù Đổng cấp huyện, tỉnh, toàn


quốc, sea Games môn nhảy xa.(20)

4. Hiệu quả chuyên đề:
4. Hiệu quả chuyên đề:


Đã áp dụng chuyên đề trên ở các lớp khối 8,9 Đã áp dụng chuyên đề trên ở các lớp khối 8,9
trong các tiết học nhảy xa.


trong các tiết học nhảy xa.


Kết quả: Học sinh tích cực tập luyện nhảy xa Kết quả: Học sinh tích cực tập luyện nhảy xa
trong mơi trường an tồn. Kết quả kiểm tra mơn
trong mơi trường an tồn. Kết quả kiểm tra môn
nhảy xa những năm qua 100% học sinh xếp loại
nhảy xa những năm qua 100% học sinh xếp loại(21)

III. Kết luận, kiến nghị:III. Kết luận, kiến nghị:- Học sinh tích cực tập luyện, phát triển tốt thể lực sức


- Học sinh tích cực tập luyện, phát triển tốt thể lực sức


bật của chân. Nâng cao thành tích nhảy xa, tạo nguồn


bật của chân. Nâng cao thành tích nhảy xa, tạo nguồnnhằm bồi dưỡng thành tích cao cho nhà trường.


nhằm bồi dưỡng thành tích cao cho nhà trường.


- Bản thân các em tích cực, vận động được nhiều bạn


- Bản thân các em tích cực, vận động được nhiều bạn


cùng học tập trên lớp, cùng tập luyện thi đấu ngoài giờ


cùng học tập trên lớp, cùng tập luyện thi đấu ngồi giờ


góp phần nâng cao sức khỏe cho nhiều người và nâng


góp phần nâng cao sức khỏe cho nhiều người và nâng


cao thành tích thể thao, tạo điều kiện thúc đẩy phong


cao thành tích thể thao, tạo điều kiện thúc đẩy phong


trào thể thao của lớp, của trường và địa phương.


trào thể thao của lớp, của trường và địa phương.


- Giáo viên tự rèn luyện bản thân mình trở thành tấm


- Giáo viên tự rèn luyện bản thân mình trở thành tấm


gương sáng cho học sinh noi theo, luôn tự học suốtgương sáng cho học sinh noi theo, luôn tự học suốt


đời cũng như tìm ra những biện pháp giáo dục thể


đời cũng như tìm ra những biện pháp giáo dục thể


chất sinh động, phong phú, sáng tạo. Từ đó, giúp các


chất sinh động, phong phú, sáng tạo. Từ đó, giúp các


em tập luyện tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực,


em tập luyện tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực,


nâng cao chất lượng bộ môn đáp ứng được yêu cầu


nâng cao chất lượng bộ môn đáp ứng được yêu cầu


giáo dục thể chất.


giáo dục thể chất.(22)

2. Kiến nghị:


2. Kiến nghị:
Đề xuất với trường:Đề xuất với trường:


- Trang bị hố nhảy xa, đường chạy đà, ván giậm nhảy an- Trang bị hố nhảy xa, đường chạy đà, ván giậm nhảy an


toàn và đủ tiêu chuẩn tập luyện.


toàn và đủ tiêu chuẩn tập luyện.


- Sân tập có bóng mát, sạch sẽ không bụi, rác và thân


- Sân tập có bóng mát, sạch sẽ không bụi, rác và thân


thiện (có khơng gian phù hợp cho học sinh tập hợp,


thiện (có khơng gian phù hợp cho học sinh tập hợp,


quan sát và chờ đến lượt mình thực hành nhảy xa.


quan sát và chờ đến lượt mình thực hành nhảy xa.


- Trong năm học tổ chức Hội khỏe cấp trường thi đấu các


- Trong năm học tổ chức Hội khỏe cấp trường thi đấu các


mơn, trong đó có mơn nhảy xa.


mơn, trong đó có mơn nhảy xa.


Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân đã áp dụng Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân đã áp dụng


thành công trong tổ bộ môn. Tôi chắc chắn rằng trongthành công trong tổ bộ môn. Tôi chắc chắn rằng trong


quí đồng nghiệp của chúng ta cịn rất nhiều những kinh


q đồng nghiệp của chúng ta còn rất nhiều những kinh


nghiệm khác để giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự


nghiệm khác để giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự


giác trong mơn nhảy xa. Chúng tôi rất mong muốn được


giác trong môn nhảy xa. Chúng tôi rất mong muốn được


chia sẽ những kinh nghiệm quí báu ấy, cũng như được


chia sẽ những kinh nghiệm quí báu ấy, cũng như được


ghi nhận những ý kiến chân thành từ quí đồng nghiệp !


ghi nhận những ý kiến chân thành từ quí đồng nghiệp !


Chân thành cảm ơn !

×