Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

Phòng chống chấn thương trong hoạt động thể thao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (511.06 KB, 16 trang )

(1)

1. Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong
hoạt động thể dục thể thao:


2. Một số nguyên nhân và cách phòng tránh chấn
thương khi hoạt động TDTT:


PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNGPHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNGTRONG HOẠT ĐỘNG TDTT
(2)

1. Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn1. Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn
thương trong hoạt động thể dục thể

thương trong hoạt động thể dục thể


thao (TDTT) :thao (TDTT) :
(3)

(4)

(5)

-

Bong gânBong gân


- Tổn thương khớp và sai khớp(6)
(7)

- Chấn động não hoặc cột sống(8)

Tóm lại :Tóm lại :


- Để xảy ra chấn thương làm ảnh hưởng
đến sức khoẻ, thể lực, đến kết quả học tập
hiện tại cũng như lao động và công tác sau
này là đi ngược lại với mục đích khi tham
gia tập luyện TDTT.(9)

a. Nguyên nhân:


- Không thực hiện đúng một số nguyên tắc cơ bản
trong tập luyện và thi đấu TDTT như:


+ Nguyên tắc hệ thống: tập luyện TDTT thường
xun kiên trì, có hệ thống.


+ Nguyên tắc tăng tiến: Tập từ nhẹ đến nặng, từ


đơn giản -> phức tạp, tập theo một kế hoạch
khơng nóng vội, ngẫu hứng, tuỳ tiện.


+ Nguyên tắc vừa sức: tập phù hợp với khả năng
và sức khoẻ của mỗi người.


2. Một số nguyên nhân và cách phòng2. Một số nguyên nhân và cách phòngtránh chấn thương khi hoạt động TDTT:

(10)

- Không đảm bảo nguyên tắc vệ sinh trong tập luyên
TDTT như:(11)

(12)

+ Môi trường tập luyện như ánh+ Môi trường tập luyện như ánhsáng, khơng khí, nhiệt độ, tiếngsáng, khơng khí, nhiệt độ, tiếngồn,… khơng đảm bảo yêu cầu.
(13)

(14)

- Không tuân thủ nội quy, kỷ luật- Không tuân thủ nội quy, kỷ luậttrong tập luyện và thi đấu thểtrong tập luyện và thi đấu thểdục thể thao.
(15)

Câu 1. Kẻ thù của TDTT là gì?
- Chấn thương


Câu 2. Mục đích tập luyện TDTT là gì?


- Để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực.Câu 3. Nguyên nhân xảy ra chấn thương là gì?


- Khơng thực hiện đúng một số nguyên tắc cơ bản
trong tập luyện và thi đấu TDTT.


- Không đảm bảo các nguyên tắc vệ sinh trong tập
luyện và thi đấu TDTT.(16)

1. Biết được một số nguyên nhân xảy ra chấn
thương khi hoạt động TDTT.

×