Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

LỢI ÍCH, TÁC DỤNG CỦA THỂ DỤC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.33 MB, 10 trang )

(1)


(2)

" Giữ gìn dân chủ, xây dựng n

ướ

c

nhà, gây đời sống


mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công.


Mỗi một ng

ườ

i

dân yếu ớt, tức là cả n

ướ

c

yếu ớt, mỗi


một ng

ườ

i

dân khoẻ mạnh tức là cả n

ướ

c

mạnh


khoẻ.Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là


bổn phận của mỗi một ng ời dân u n ớc. Việc đó


khơng tốn kém khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng


nên làm và ai cũng làm đ ợc. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập


một ít thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí huyết l u


thơng, tinh thần đầy đủ, nh

ư

vậy là sức kho".Trích trong bài báo sức khoẻ và thể thao ngày27/3/1946 đăng trên báo

Cứu quốc
(3)

1. Lợi ích góp phần hình thành nhân cáchSức khỏe tốt là tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển, ngược lại sứckhỏe kém thì trí tuệ cũng phát triển chậm.

Cái tốt nhất của mỗi con


người là sức khỏe và trí tuệ.Tập luyện TDTT giúp cho các em có sức khỏe tốt, hoạt động tốt đểgóp phần nâng cao kết quả học tập. Từ đó góp phần nâng cao kết


quả chất lượng giáo dục, trở thành những con người có ích cho xã


hội.GD đạo đức và hình thành nhân cách cho học sinh thơng qua mơnhọc thể dục như: tính kỷ luật cao, tinh thần và trách nhiệm trước tậpthể, tác phong nhanh nhẹn, có sự cố gắng, tính thật thà, trung thực,


dũng cảm…Tập luyện TDTT thường xuyên, có kế hoạch giúp cho các em cómột nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập và làm việc khoa học.Tập luyện TDTT có tác dụng phịng chống, chữa bệnh và phát triểncác tố chất thể lực của cơ thể như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền,


sự khéo lộo, mm do, chớnh xỏc...
(4)

Lợi ích, Tác dơng cđa thĨ dơc thĨ thao- Tập luyện TDTT thường xuyên, đúng


phương pháp khoa học sẽ làm cho cơ phát
triển, thể hiện ở sức nhanh, sức bền, độ đàn
hồi và độ linh hoạt của cơ tăng lên(5)

2. Tác dụng của TDTT đến cơ thể- Tập luyện TDTT làm cho x

ươ

ng tiếp thu máu đ

c


đầy đủ hơn, các tế bào x

ươ

ng phát triển nhanh,x

ươ

ng dày lên, cứng và dai hơn, khả năng chống đỡ


tăng lờn
(6)

Lợi ích Tác dụng của thể dục thÓ thao
- Tập luyện TDTT thường xuyên, đúng ph ương pháp khoa học sẽ làm cho cơ
phát triển, thể hiện ở sức nhanh, sức bền, độ đàn hồi và độ linh hoạt của cơ tăng
lên.


2. Tác dụng của TDTT đến cơ thể- Tập luyện TDTT làm cho xương tiếp thu máu đ ược đầy đủ hơn, các tế bào
xương phát triển nhanh, xương dày lên, cứng và dai hơn, khả năng chống đỡ tăng
lên.(7)

- Tập luyện TDTT làm cho tim


khoẻ lên, sự vận chuyển máu


của hệ mạch dễ dàng hơn


cung cấp nhiều chất dinh


d

ưỡ

ng và thải chất cặn bã


cho cơ thể kịp thời hơn. Giúp


cơ thể khoẻ hơn, ng

ườ

i tập


ăn ngủ ngon hơn, học tập và


lao động tốt hơn.- Nhờ tập luyện TDTT th ờng


xuyên làm phổi và lồng ngực


nở ra, tăng độ đàn hồi. Tăng


l

ượ

ng khí trao đổi trong một


nhịp thở
(8)

Lỵi Ých, T¸c dơng cđa thĨ dơc thĨ thao- Tập luyện TDTT th ng xuyên, đúng phương
pháp khoa học sẽ làm cho cơ phát triển, thể


hiện ở sức nhanh, sức bền, độ đàn hồi và độ
linh hoạt của cơ tăng lên


2. Tác dụng của TDTT đến cơ th- Tập luyện TDTT làm cho xng tiếp thu máu ®


ược đầy đủ hơn, các tế bào xương phát triển
nhanh, xương dày lên, cứng và dai hơn, khả
năng chống đỡ tăng lên(9)

C©u háiEm hãy cho biết những nhận xét sau,


nhận xét nào đúng, nhận xét nào sai?a. Ở trường đã tập thể dục rồi thì khơng cần phải


luyện tập thể thao ở nhà hoặc địa phng. Sai


b. Chơi các trò chơi dân gian nhảy dây, nhảy cừu, đuổi


bt cng l mt hỡnh thc tp luyện TDTT Đúng
c. Mọi lứa tuổi đều có thể tập luyện TDTT, mỗi lứa


tuổi, mỗi tình trạng sức khoẻ đều có bài tập riêng
cho phù hợp với bản thân


Đúngd. TËp lun thường xuyªn, võa søc gäi lµ tËp luyện
một cách khoa học


e. Lúc nào thích thì tập, không thích thì thôi vẫn có
thể mang lại lợi ích tốt cho cơ thể


ỳng(10)

BI TẬP VỀ NHÀ- Em h·y t×m hiểu thêm các thông tin chøng tá viƯc tËp


lun TDTT gióp cơ thể khoẻ mạnh- Em chn mt mụn th thao phự hp tp luyn

mt cỏchkiên trì, thng xuyªn.


×