Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII MÔN TIẾNG VIỆT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 5 trang )

(1)

I. KIỂM TRA ĐỌC:


1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)


2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức: (6 điểm) (35 phút)
Lễ hội đền Hùng


Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn ở Việt Nam để
tỏ lịng biết ơn cơng lao lập nước của các vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức
vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực chất là đã diễn ra hàng tuần trước đó.
Lễ hội kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và dâng hương trên
đền Thượng. Hiện nay, lễ hội đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam.


Có 2 nghi thức được cử hành cùng thời điểm trong ngày chính hội:


- Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt
qua các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương.


- Nghi thức dâng hương: Những người tới dự cùng dâng lễ vật lên các vua Hùng để
thể hiện lịng biết ơn của mình đối với tổ tiên.


Phần hội có nhiều trị chơi dân gian. Đó là những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo
co hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi các vua Hùng luyện tập các đoàn thủy
binh luyện chiến.


Dựa vào nội dung bài đọc “Lễ hội đền Hùng”, trả lời các câu hỏi dưới đây:
Câu 1 : (0,5 điểm) Lễ hội đền Hùng được tổ chức vào ngày nào trong năm?


A. Ngày 10 tháng 3 dương lịch. B. Ngày 10 tháng 3 âm lịch.
C. Ngày 3 tháng 3 âm lịch. D. Ngày 15 tháng giêng.
Câu 2: (0,5 điểm) Lễ hội đền Hùng diễn ra để tưởng nhớ ai?A. Những người có cơng với đất nước. B. Người dân Phú Thọ.
C. Các đoàn thủy binh. D. Các vua Hùng.


Câu 3 : (0,5 điểm) Nghi thức để kết thúc phần lễ trong lễ hội đền Hùng là gì?
A. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc.


B. Nghi thức dâng hương.


C. Rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng.
D. Nghi thức rước kiệu.


Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ……….
Lớp: Ba/….…….


Ngày kiểm tra: ……/7/2020


KIỂM TRA HỌC KÌ II


Năm học 2019 – 2020


MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3
(Thời gian làm bài: 75 phút)


Đọc:………


Chính tả:………
Tập làm văn:………Viết:………


Điểm (bằng chữ và số)


………...
(2)

Câu 4: (0,5 điểm) Những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải thuộc
phần nào trong lễ hội đền Hùng?


A. Phần lễ.
B. Phần hội.


C. Không ở phần nào.
D. Cả phần lễ và phần hội.


Câu 5: (0,5 điểm) Lễ hội đền Hùng đã được cơng nhận là ngày gì của Việt Nam?
A. Quốc giỗ của Việt Nam.


B. Ngày Quốc Khánh.


C. Ngày Hội văn hóa Dân tộc.
D. Ngày Tết nguyên Đán.


Câu 6 : (0,5 điểm) Bộ phận được gạch chân trong câu in nghiêng: “Trên cái đất trơ
cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dưa hấu và cam chua.” trả lời cho câu hỏi nào?


A. Ở đâu?
B. Khi nào?
C. Vì sao?
D. Bằng gì?Câu 7: (1 điểm) Hiện nay, khi đi dự lễ hội, người ta chen lấn để
cướp lễ, em có nhận xét gì về hành động đó?


……….
……….
...
Câu 8: (1 điểm) Đặt câu hỏi (Để làm gì? Khi nào? Bằng gì?) cho bộ phận in đậm trong
các câu dưới đây:


a/ Mùa xuân, cây đào nở hoa.


………
b/ Cây cối thay áo mới để báo mùa xuân đã đến.


………
Câu 9: (1 điểm) Tìm và gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì”:


a/ Voi uống nước bằng vòi.(3)

II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) (40 phút)
1. Chính tả (Nghe – viết) (4 điểm - 15 phút)
Họ và tên:...


Lớp: Ba / …(4)

2. Tập làm văn: (6 điểm - 25 phút)


Đề bài : Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 – 7 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao
mà em đã có dịp xem theo gợi ý sau:- Đó là mơn thể thao nào ?


- Em tham gia hay chỉ xem thi đấu ?


- Buổi thi đấu được tổ chức ở đâu ? Tổ chức khi nào ?
- Em cùng xem với những ai ?


- Buổi thi đấu diễn ra như thế nào?
- Kết quả thi đấu ra sao ?(5)×