Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII MÔN TIẾNG VIỆT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (727.53 KB, 4 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ………
Lớp: Hai/….…….


Ngày kiểm tra: ……/……./2020


KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2019 – 2020


MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
(Thời gian làm bài: 75 phút)


Đọc:……….
Chính tả:………
Tập làm văn:…………
Viết:……….


Điểm (bằng chữ và số)
………Nhận xét của giáo viên


…………..………
…………..………


I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)


1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: (6 điểm) (35 phút)
Bóp nát quả cam


1. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ
giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.


2. Sáng nay, biết Vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi
gặp Vua để nói hai tiếng "xin đánh". Đợi từ sáng đến trưa, vẫn không gặp được, cậu bèn liều
chết xơ mấy người lính gác ngã chúi, xăm xăm xuống bến. Quân lính ập đến vây kín. Quốc
Toản mặt đỏ bừng bừng, tuốt gươm, quát lớn:


- Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.


3. Vừa lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ, Vua cùng các vương hầu ra ngoài
mui thuyền.


Quốc Toản bèn chạy đến, quỳ xuống tâu:


- Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin Bệ hạ cho đánh!
Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.
Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:


- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng xét thấy em còn trẻ mà đã
biết lo việc nước, ta có lời khen.


Nói rồi, Vua ban cho Quốc Toản một quả cam.


4. Quốc Toản tạ ơn Vua, chân bước lên bờ mà lòng ấm ức: "Vua ban cho cam quý
nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc nước". Nghĩ đến quân giặc đang lăm
le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.Thấy Quốc Toản trở ra, mọi người ùa tới. Cậu xòe bàn tay phải cho họ xem cam quý
Vua ban. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.(2)

Dựa vào nội dung bài đọc “Bóp nát quả cam”, em hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
Câu 1: (0.5 điểm) Giặc Ngun có âm mưu gì đối với nước ta?


A. Muốn bắt người dân nước ta làm việc vất vả.
B. Muốn cướp ruộng đất của nước ta.


C. Giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.
D. Muốn qua nước ta ở luôn

.Câu 2: (0.5 điểm) Quốc Toản xuống thuyền rồng để tìm gặp ai?
A. Gặp Vua. B. Gặp cha.


C. Gặp mẹ. D. Gặp người bạn nhỏ.
Câu 3: (0.5 điểm) Quốc Toản gặp Vua để làm gì?


A. Để diện kiến cho biết mặt Vua.
B. Để xin Vua cho Quốc Toản theo đi chơi.
C. Để nói với Vua hai tiếng “xin đánh”.
D. Để thông báo với Vua là thấy giặc đã tới.


Câu 4: (0.5 điểm) Nhà vua ban tặng cho Quốc Toản quả gì?
A. Quả cam. B. Quả quýt.
C. Quả bưởi. D. Quả dưa hấu.


Câu 5:(0.5 điểm)Vì sao Vua khơng những tha tội mà cịn ban cho Quốc Toản cam q?
A. Vì Trần Quốc Toản cịn nhỏ tuổi.B. Vì nhà Vua yêu mến Trần Quốc Toản.


C. Vì Trần Quốc Toản còn trẻ đã biết lo việc nước.
D. Vì Quốc Toản dễ thương.


Câu 6: (1 điểm ) Theo em, Quốc Toản là người như thế nào?


...
...
Câu 7: (0.5 điểm ) Bộ phận gạch chân trong câu: “Trần Quốc Toản xin gặp vua để được
nói hai tiếng xin đánh” trả lời cho câu hỏi.


A. Vì sao? B. Như thế nào?
C. Để làm gì? D. Ở đâu?


Câu 8: (1 điểm) Trong câu văn sau em hãy điền thêm vào ô trống dấu chấm hoặc dấu phẩy
cho đúng.


Nói rồi Vua ban cho Quốc Toản một quả cam
Câu 9: (1 điểm) Vì sao quả cam bị nát?


...
...(3)II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) (40 phút)
1. Chính tả (Nghe – viết) (4 điểm) (15 phút)

2. Tập làm văn: (6 điểm)(25 phút)Đề bài:

Em hãy viết một đoạn văn từ 5-6 câu kể về một người thân của em.


Gợi ý :
(4)

Cha (mẹ,...) của em tên gì? Người khoảng bao nhiêu tuổi? Người làm nghề gì?


Hằng ngày cha(mẹ,..) thường làm những cơng việc gì? Những cơng việc đó có ích như


thế nào? Tình cảm của em dành cho cha (mẹ,...) ra sao?


×