Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII CÁC MÔN KHOA HỌC VÀ LỊCH SỬ KHỐI 4 ,5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.77 KB, 3 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần
Quốc Tuấn


Họ và tên HS:


………
Lớp: Bốn/….…….
Ngày kiểm tra: ………/
……/2020


KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2019– 2020


MÔN: KHOA HỌC - LỚP 4


(Thời gian làm bài: 40 phút)


Chữ ký Giám khảo
GK1:………
GK2:………


Điểm (bằng chữ và số)


………...


Nhận xét của giáo viên
...
...


...
....Câu 1 : (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:


a/Khi bật quạt điện, ta thấy có gió thổi từ phía cánh quạt. Nguyên nhân có gió là:
A. Gió được sinh ra từ cánh quạt


B. Gió được sinh ra từ trong quạt, sau đó được cánh quạt thổi tới ta
C. Khơng khí được cánh quạt thổi nên chuyển động tạo thành gió
D. Hơi nước bay lên cao tạo thành gió
b/ Khi nuôi cá trong bể, tại sao người ta phải sục khí vào trong bể cá?


A. Để cung cấp khí ơ-xi cho cá B. Để cung cấp khí các-bơ-níc cho cá
C. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá D. Để cung cấp hơi nước cho cá
Câu 2 : (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:


a/ Trong các vật sau, vật nào vừa là nguồn sáng vừa là nguồn nhiệt?


A. Mặt trăng. B. Mặt trời C. Đèn pha xe máy D. Bàn là (ủi)


b/ Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ
từ chất vô cơ?(2)

A B


Câu 4 : (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm (…) cho phù hợp:


a) Âm thanh không chỉ truyền được qua ………. mà còn truyền được qua …………
………
b) Cây khơng đủ chất khống sẽ ………
……….


Câu 5: (1 điểm) Hãy viết chữ N trước những việc nên làm, chữ K trước những việc
không nên làm vào ô trống :


Nhìn trực tiếp vào mặt trời.


Đội mũ rộng vành hoặc che ơ, đeo kính râm khi đi ra ngoài trời nắng.
Tắt bếp khi sử dụng xong.


Tranh thủ đi ra ngoài làm việc khác trong khi đang đun nấu.


Câu 6: (1 điểm) Úp cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy, cây nến cháy yếu dần rồi tắt
hẳn. Em hãy giải thích vì sao?


...
...
...
Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :


Thực vật lấy khí các-bơ-níc và thải ra khí ơ-xi trong q trình quang hợp.
Chỉ có những động vật kiếm ăn ban ngày mới cần ánh sáng mặt trời.
Thực vật cần khí ơ-xi để thực hiện q trình hô hấp.


Phần lớn thời gian sống của động vật dành cho việc kiếm ăn.


Câu 8 : (1 điểm) Hãy điền vào chỗ chấm trong sơ đồ chuỗi thức ăn cho phù hợp:


Câu 9 : (1 điểm) Điền vào chỗ chấm để hoàn thành Sơ đồ trao đổi chất ở động vật:
Hấp thụ Thải ra
………..
………

Nước………

………..……


………

.Khí các-bơ-níc


………
Động
vật


………...……. Sâu ………


Lúa ……….. ……..……….


1. Hơi nước đang sơi
2. Người bình thường


3. Thực vật hô hấp
4. Thực vật quang hợp


Ban đêm


d. Ban ngày
c. 1000C
b. 370Cđ. 00C(3)

Câu 10 : (1 điểm) Tại sao sau khi vận động thể chất nhiều ngoài trời nắng (chơi đùa,
chạy nhảy, lao động,...) rồi ngồi nghỉ dưới tán cây thì người cảm thấy khoan khối, dễ
chịu?


...
...
...


Nước


………... ………..………….
………..……


………

.


×