Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII CÁC MÔN KHOA HỌC VÀ LỊCH SỬ KHỐI 4 ,5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (108 KB, 3 trang )

(1)

Trường Tiểu học


Trần Quốc Tuấn


Họ và tên HS:


………


……Lớp: Năm/…


Ngày kiểm tra:


…/7/2020KIỂM TRA HỌC KÌ II


Năm học: 2019 – 2020MÔN: LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ - LỚP 5


(Thời gian làm bài: 40 phút)Chữ ký Giám khảo

GK1:………


GK2:………Điểm (bằng chữ và
số)


………....


...Nhận xét của giáo


viên


...
...


...
...


A. LỊCH SỬ: ( 5 điểm)


Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
a/. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn Độc lập vào thời gian nào?
A. Ngày 3-2-1930. B. Ngày 2 - 9 - 1945.


C. Ngày 19-5-1959 D. Ngày .30 -.4 - 1975


b/.Vì sao đế quốc Mĩ phải ký Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hịa
bình ở Việt Nam?


A. Vì đế quốc Mĩ khơng muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam.
B. Vì đế quốc Mĩ muốn rút quân về nước.


C. Vì đế quốc Mĩ thất bại nặng nề ở hai miền Nam - Bắc trong năm 1972.
D. Vì đế quốc Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam.


Câu 2: (1 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
a/. Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng Khởi”?


A. Vĩnh Long B. Bến Tre C. Cần Thơ D. Sài Gòn
b/. Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào “Đồng Khởi” là


gì?


A. Đấu tranh chính trị. B. Đấu tranh vũ trang.


C. Đấu tranh tư tưởng. D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
Câu 3: (1 điểm) Điền vào chỗ trống (…) thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử:


Thời gian Sự kiện lịch sử


……….


Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.


………. Hiệp định Pa-ri được kí kết, buộc đế quốc Mĩ phải rút qn khỏi Việt Nam.


………..


Giải phóng Sài Gịn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch
sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.(2)

……….. trong cả nước.


Câu 4: (1 điểm) Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục
đích gì?


………
………
………
Câu 5: (1 điểm) Cuối tháng 6 - đầu tháng 7 - 1976, Quốc hội của nước Việt Nam
thống nhất (khóa VI) họp tại Hà Nội. Quốc hội quyết định:1. Tên nước là: ……….
2. Quốc kì là: ………
3. Quốc ca là: ………..
4. Thủ đơ là: ……….
B. ĐỊA LÍ: ( 5 điểm)


Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
a/. Thành phần dân cư châu Mĩ gồm:


A. Người Anh- điêng. B. Người gốc Âu , người gốc Phi.
C. Người gốc Á. D. Tất cả các thành phần trên.


b/. Điểm giống nhau về địa hình của châu Á với địa hình của Việt Nam là:
A. 14 diện tích đồng bằng, 34 diện tích là núi và cao nguyên


B. Núi và cao nguyên


C. 13 diện tích đồng bằng, 32 diện tích là đồi núi
D. 34 diện tích đồng bằng, 14 diện tích là núi và cao nguyên


Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng:


a/. Phần đất liền của Việt Nam giáp với những nước nào?
A. Lào, Cam- pu- chia, Thái Lan


B. Thái Lan, Trung Quốc, Cam- pu - chia
C. Trung Quốc, Lào, Cam- pu- chia


D. Thái Lan, Lào ,Trung Quốc và Cam - pu- chiab/. Châu Phi có khí hậu nóng và khơ bậc nhất thế giới vì:
A. Địa hình tương đối cao


B. Nằm trong vịng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, lại khơng có biển ăn sâu vào
đất liền.


C. Đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục
D. Đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa- van


Câu 3: (1 điểm) Hãy điền tên châu lục vào chỗ trống (...) cho phù hợp với mỗi đặc
điểm sau:


Đặc điểm Châu lục


1) Trải dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo, ba phía giáp
biển và đại dương; có số dân đơng nhất.


………


2) Gồm lục địa Ơ- xtrây- li-a và các đảo, quần đảo ở


vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương. ……….
3) Nằm ở bán cầu Tây; dân cư chủ yếu là người nhập cư


từ các châu lục khác đến. ………


4) Có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục, khí


hậu nóng và khơ bậc nhất thế giới. ………Câu 4 : (1 điểm) Điền những từ còn thiếu vào chỗ chấm (…) cho phù hợp:(3)

d) Nước có diện tích lớn nhất thế giới là ...
Câu 5: (1 điểm) Em hãy ghi lại tên các đại dương trên thế giới và cho biết trong
đó đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất?

×