Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII CÁC MÔN KHOA HỌC VÀ LỊCH SỬ KHỐI 4 ,5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.88 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn


Họ và tên HS: ………


Lớp: Năm/….…….Ngày kiểm tra: ………/7/2020KIỂM TRA HỌC KÌ II


Năm học: 2019 – 2020MÔN: KHOA HỌC - LỚP 5


(Thời gian làm bài: 40 phút)


Chữ ký Giám khảo


GK1:………


GK2:………Điểm (bằng chữ và số)


………...Nhận xét của giáo viên
...
...
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:


a) Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp
thêm vào mạch điện cái gì?


A. Một cái quạt. B. Một cầu dao.


C. Một cầu chì. D. Một cái chuông điện.
b) Nguồn năng lượng chủ yếu trên Trái Đất có nguồn gốc từ đâu?
A. Mặt trăng. B. Mặt trời.


C. Cây xanh. D. Gió và khơng khí.


Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:
a) Lồi hươu có tập tính sống như thế nào?


A. Đơn độc. B. Từng đôi.


C. Theo bầy, đàn. D. Sống chung với các con vật ăn cỏ.
b) Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch?


A. Dễ uống.
B. Giúp nấu ăn ngon.


C. Không mùi và không vị.


D. Giúp phịng tránh được các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngồi da, đau mắt,…
Câu 3: (1 điểm) Khoanh trịn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:


a) Trong các biện pháp làm tăng năng suất cây trồng, biện pháp có thể làm cho mơi
trường đất bị ô nhiễm là:


A.Tạo ra giống mới cho năng suất cao.


B. Tưới đủ nước, bón phân chuồng, phân xanh.
C. Gieo trồng đúng thời vụ.D.Sử dụng phân hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu
b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi ý dưới đây:


Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển.
Năng lượng mặt trời khơng có vai trị gì đối với sự sống của con người.(2)

Câu 4: (1 điểm) Dùng các từ “sâu, trứng, bướm, nhộng” để hoàn thiện sơ đồ dưới đây:


Chu trình sinh sản của bướm


Câu 5: (1 điểm) Các lồi hoa thụ phấn nhờ cơn trùng thường có đặc điểm gì?


……….
Câu 6: (1 điểm) Viết tên loại môi trường ở cột B ứng với những thành phần môi trường
ở cột A cho phù hợp:


A

BThành phần môi trường Loại môi trường
a)- Con người, thực vật, động vật.


- Nhà cửa, phố xá, nhà máy, phương tiện giao thông…


- Nước, khơng khí, ánh sáng, đất… ………


b)- Thực vật, động vật (sống trên cạn hoặc dưới nước)


- Nước, khơng khí, ánh sáng, đất… ………


c) - Thực vật, động vật (dưới nước)- Nước, khơng khí, ánh sáng, đất… ………


d)- Con người, thực vật, động vật.


- Làng xóm, đồng ruộng, công cụ lao động, phương tiện
giao thông…


- Nước, khơng khí, ánh sáng, đất…


………


Câu 7 : (1 điểm) Tài nguyên thiên nhiên là gì?


………...
………...
………...
………...
Câu 8: (1 điểm) Thế nào là sự biến đổi hóa học?


………...
………...
Câu 9 : (1 điểm) Theo em việc phá rừng bừa bãi sẽ dẫn đến những hậu quả gì?


………...
………...
………...
………...
Câu 10: (1 điểm) Hãy kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện nay đang được sử
dụng ở nước ta?………...
………...


……….


.………×