Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII CÁC MÔN KHOA HỌC VÀ LỊCH SỬ KHỐI 4 ,5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111.45 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ………..
Lớp: Bốn/………..


Ngày kiểm tra: ………/……/2020


KIỂM TRA HỌC KÌ II


Năm học 2019 – 2020


MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ - LỚP 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)


Chữ ký Giám khảo
GK1:………
GK2:………


Điểm (bằng chữ và số)


………...


Nhận xét của giáo viên
………
………...
I. PHẦN LỊCH SỬ: (5 điểm)


Câu 1 : (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:


a/ Thời Hậu Lê, vua Lê Thánh Tông cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức để làm gì?
A. Để bảo vệ quyền lợi của vua. B. Để bảo vệ chủ quyền dân tộc và trật tự xã hội.
C. Để chống giặc ngoại xâm. D. Để phát triển kinh tế, chăm lo đời sống của nhân dân.


b/ Vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn là:


A. Minh Mạng. B. Gia Long C. Thiệu Trị. D. Tự Đức.
Câu 2 : (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :


Giỗ tổ Hùng Vương là vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch.


Công cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong được xúc tiến mạnh mẽ vào cuối thế kỉ XVI.
Bộ luật Gia Long nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.


Hằng năm, nhân dân ta tổ chức giỗ trận Đống Đa vào ngày mùng 1 tết.
Câu 3: (1 điểm) Điền thời gian lịch sử hoặc sự kiện lịch sử vào chỗ chấm:


Câu 4: (1 điểm)Viết tiếp vào chỗ chấm (…) cho phù hợp:


Vua Quang Trung đã có những chính sách nhằm phát triển ………, ………..của
đất nước. Tiêu biểu là………
Câu 5 : (1 điểm)Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?


………
………
………...


Năm 1010 Lý Thái Tổ dời đơ ra Thăng Long


………….…………..……….


………
…..Lê Lợi lên ngơi hồng đế, mở đầu thời Hậu Lê


………
……


………
…….


Năm 1226
………(2)

II. PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)


Câu 1: (1,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:


a/ Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa
trái cây lớn nhất cả nước?


A. Đất đai màu mỡ. B. Khí hậu nóng ẩm.


C. Có nhiều đất phèn, đất mặn. D. Người dân tích cực sản xuất.
b/ Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:


A. Núi lan ra sát biển. B. Có nhiều đầm, phá, cồn cát.
C. Trồng nhiều cây phi lao. D. Đồng bằng nằm ở ven biển.
c/ Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa nước ta là:


A. Đồng, sắt B. Vàng, bạc C. Dầu mỏ, khí đốt D. Than đá
Câu 2 : (0,5 điểm) Nối tên đảo, quần đảo ở cột A với tên thành phố ở cột B cho phù hợp:A B


Câu 3: (1 điểm) Hãy lựa chọn tên các thành phố thích hợp được in nghiêng trong ngoặc
đơn (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ , Huế, Đà Nẵng) viết vào chỗ chấm trong
bảng sau:


……… Là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học quan trọng của đồng bằngsông Cửu Long.


………


Là thành phố cảng lớn, đầu mối nhiều tuyến đường giao thông ở
đồng bằng duyên hải miền Trung.


……… Là thành phố nổi tiếng với các kiến trúc cung đình, thành quách, đềnmiếu, lăng tẩm, … của các vua triều Nguyễn.
……… Là thành phố và là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.


Câu 4 : (1 điểm) Em hãy nêu vai trị của Biển Đơng đối với nước ta.


………
………
………...
Câu 5 : (1 điểm) Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, em hãy viết từ 2-4 câu giới thiệu
khái quát về một thắng cảnh của nước ta mà em biết.


………
………
………...


Đảo Lý SơnQuần đảo Hoàng Sa


Thành phố Đà Nẵng
Tỉnh Khánh Hịa
Tỉnh Quảng Ngãi
Tỉnh Bình Thuận
Đảo Phú Q

×