Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII MÔN ANH VĂN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (590.41 KB, 3 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên:………...
Lớp: Ba/………… STT:….…………...
Ngày kiểm tra: ……/.../2020


KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: TIN HỌC - LỚP 3


Thời gian làm bài: 40 phút


Điểm Nhận xét của giáo viên Giám khảo


Lý thuyết:…...
Thực hành:...


……..………
……..………


GK 1:…………...……...
GK 2:………...………...
I - TRẮC NGHIỆM (4 điểm)


* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.


Câu 1: Để gõ "Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn" theo kiểu Telex. Gõ như sau:
A. Truwowngf Tieeur hocj Traanf Quocos Tuans


B. Truwowngf Tieeur hocj Traanf Quoocs Tuaans
C. Truwowngf Tieeuj hocf Traanf Quoocs Tuans
D. Truwowngj Tieeur hocf Traanf Quocos Tuaans


Câu 2: Đây là màn hình chính của phần mềm nào?


A. Word B. Paint


C. Unikey D. Powerpoint


Câu 3: Biểu tượng nào sau đây dùng để thay đổi phông chữ?


A. B.



(2)

Câu 4: Để lưu bài trình chiếu em nhấn tổ hợp phím nào sau đây?
A. Ctrl + N C. Ctrl + B
B. Ctrl + I D. Ctrl + S


Câu 5 : Em hãy chọn kiểu định dạng: font chữ Arial, cỡ chữ 44, in đậm và gạch
chân trong 4 hình sau?


A. B.


C. D.


Câu 6: Để bắt đầu trình chiếu từ trang được chọn sử dụng tổ hợp phím
A. Ctrl + F5 B. Alt + F5


C. Shift + F5 D. Shift + F3


Câu 7: Các bước thay đổi bố cục trang trình chiếu
1. Trong thẻ Home, chọn nút lệnh


2. Danh sách các kiểu bố cục hiện ra, nháy chuột chọn kiểu bố cục cho trang trình


chiếu.


3. Nháy chuột vào trang trình chiếu cần thay đổi bố cục.
Trình tự các bước đúng là


A.3-1-2 B. 3-2-1


C. 2-1-3 D. 1-2-3
Câu 8: Đâu là biểu tượng của phần mềm Powerpoint:


A. B.



(3)

II - THỰC HÀNH (6 điểm)


Câu 1: Hãy khởi động phần mềm soạn thảo Word và làm theo các yêu cầu của
câu a và câu b


a. (2 điểm) Gõ câu sau:


ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THƠNG
Đèn đỏ sáng: Em dừng lại.


Đèn xanh sáng: Em đi tiếp.
Đèn vàng sáng: Em dừng lại.
Chờ tín hiệu đi tiếp theo


b. (1 điểm) Chèn hình đèn giao thơng từ thư mục BAITHI trên Desktop máy tính
vào đoạn thơ trên.


Sau khi hoàn thành xong lưu lại với họ tên và lớp đang học



Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn Đạt học lớp 3.1 lưu là nguyenvandat31


Câu 2: Khởi động phần mềm Power Point tạo bài trình chiếu theo gợi ý dưới đây:


( 3 điểm)


BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG
Em bảo vệ mơi trường bằng các công việc sau:


- Vứt rác đúng nơi qui định
- Trồng thật nhiều cây xanh


Gợi ý:


- Tiêu đề: BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG


- Hình ảnh minh họa: Lấy ảnh từ thư mục BAITHI trên Desktop máy tính
chèn vào.





Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×