Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.56 KB, 3 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ……….
Lớp: Ba/….…….


Ngày: ………/4/2020


ÔN TẬP


MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 3


Năm học 2019 - 2020

I. ĐỌC HIỂU* Đọc thầm bài và trả lời câu hỏi:Lừa và ngựa


Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Một hơm, có việc đi xa, ơng ta cưỡi ngựa, cịn bao
nhiêu đồ đạc thì chất lên lưng lừa. Dọc đường, lừa mang nặng, mệt quá, liền khẩn khoản xin với
ngựa:


- Chị ngựa ơi! Chúng ta là bạn đường. Chị mang đỡ tơi với, dù chỉ chút ít thơi cũng được. Tôi
kiệt sức rồi.


Ngựa đáp:


- Thôi, việc ai nấy lo. Tôi không giúp chị được đâu.


Lừa gắng quá, kiệt lực, ngã gục xuống chết bên vệ đường. Người chủ thấy vậy bèn chất tất cả
đồ đạc từ lưng lừa sang lưng ngựa. Ngựa bấy giờ mới rên lên:- Ôi, tôi mới dại dột làm sao! Tôi đã không muốn giúp lừa dù chỉ chút ít, nên bây giờ phải
mang nặng gấp đôi.


Theo Lép Tơn-xtơi
1. Đọc thơng tin và khoanh trịn vào “Đúng” hoặc “Sai”


Thông tin Trả lời


Một hơm, có việc đi xa, ơng ta cưỡi lừa, cịn bao nhiêu đồ đạc thì chất


lên lưng ngựa. Đúng / Sai


Lừa nhờ ngựa chở hàng, cịn mình chở người. Đúng / Sai
Ngựa khơng giúp lừa vì ngựa khơng biết quan tâm đến bạn. Đúng / Sai
Lừa gắng quá, kiệt lực, ngã gục xuống chết bên vệ đường. Đúng / Sai
2. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?(2)

II. BÀI TẬP VỀ CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU
* Chính tả


1. Điền vào chỗ chấm (...):
- s hoặc x?


cây …..ào, …..ào nấu, lịch …ử, đối…..ử.
- rủ hoặc rũ?


cười…….rượi, ……nhau đi chơi, nói chuyện……rỉ, lá……xuống mặt hồ.
2. Tìm và viết từ:


a/. Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr:


- Trái nghĩa với riêng:………..
- Cùng nghĩa với leo:……….


b/. Tìm từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã:
- Trái nghĩa với đóng………..


- Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi……….
2. Luyện từ và câu:


a/. Em hãy đặt dấu phẩy vào câu dưới đây cho phù hợp:
Em biết quét nhà rửa bát lúc mẹ đi vắng.


b/. Đọc khổ thơ sau và điền từ thích hợp vào ơ trống (theo mẫu):
Tính hay mách lẻo


Thím khách trước nhà
Hay nhặt lân la
Là bà chim sẻ
Có tình có nghĩa
Là mẹ chim sâu.


(Vè chim)


Con vật được nhân hóa Từ ngữ dùng nhân hóa


Cách gọi Cách tả


chim khách thím mách lẻo


chim sẻ ………… …………..
(3)×