Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 2 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (246.12 KB, 3 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ………...
Lớp: Hai/….…….


Ngày: ………/4/2020


ÔN TẬP


MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Năm học 2019 - 2020


I. ĐỌC HIỂUMột trí khơn hơn trăm trí khơn


1. Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân nhưng Chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một
hôm, Chồn hỏi Gà Rừng:


- Cậu có bao nhiêu trí khơn?
- Mình chỉ có một thơi.


- Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm.


2. Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn,
chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân chúng.
Ông reo lên: "Có mà trốn đằng trời!" Nói rồi, ơng lấy gậy thọc vào hang.


Gà Rừng thấy nguy q, bảo Chồn:
- Cậu có trăm trí khơn, nghĩ kế gì đi!
Chồn buồn bã:- Lúc này, trong đầu mình chẳng cịn một trí khơn nào cả.
3. Đắn đo một lúc, Gà Rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai Chồn:
- Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé!


Mọi chuyện xảy ra đúng như Gà Rừng đoán. Người thợ săn lôi Gà Rừng ra, thấy
cứng đờ, tưởng Gà Rừng đã chết. Ơng ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang
bắt Chồn. Thình lình, Gà Rừng vùng chạy. Người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, Chồn
vọt ra, chạy biến vào rừng.


4. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo Gà Rừng:
Một trí khơn của cậu cịn hơn cả trăm trí khơn của mình.
Khoanh trịn chữ cái trước ý trả lời đúng.(2)

A. Ở cánh đồng B. Ở sa mạc


C. Ở biển D. Ở cạnh con suối
Câu 2. Hai bạn đang dạo chơi chợt thấy gì?


A. Thấy chú tiều phu đi đốn củi. B. Thấy lão Hổ hung dữ.
C. Thấy chú thợ săn. D. Thấy đứa bé đi lạc.
Câu 3. Chồn và Gà rừng trốn ở đâu?


A. Trốn ở dưới nước B. Trốn ở trên cành cây
C. Trốn ở trong hang D. Trốn trong tổ


Câu 4 .Ai là người đã suy nghĩ ra cách để thoát nạn?


A. Chồn B. Gà Rừng


C. Bạn của Chồn và Gà Rừng D. Cả 3 câu trên đều đúng.


Câu 5 .Sau khi thoát nạn Chồn bảo Gà Rừng thế nào?


A. Cảm ơn bạn. B. Xin lỗi bạn.


C. Bạn giỏi quá . D. Một trí khơn của cậu cịn hơn cả trăm trí khơn của mình.
II. CHÍNH TẢ(3)

III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU


Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở thích hợp ở cột B để tạo những hình ảnh so
sánh:


CỘT A CỘT B


Nhanh


Chậm


Hơi như Sóc


như rùa


như cú

×