Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.01 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ………...
Lớp: Bốn/….…….


Ngày: ………/4/2020


ÔN TẬP


MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4
Năm học 2019 - 2020


1. Chọn các từ: tự tin, tự ti, tự trọng, tự kiêu, tự hào, tự ái, để điền vào chỗ trống cho thích hợp
trong đoạn văn sau:


Ai cũng khen Minh, lớp trưởng lớp em, là con ngoan trò giỏi. Minh phụ giúp bố mẹ nhiều
việc nhà, nhưng luôn luôn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, chưa bao giờ để ai phiền trách điều gì. Cơ
chủ nhiệm lớp em thường bảo: “Minh là một học sinh có lịng ………. Là học
sinh giỏi nhất trường nhưng Minh không bao giờ ………. Minh giúp đỡ các bạn
học kém rất nhiệt tình và có kết quả, khiến những bạn hay mặc cảm, ……….……….. nhất
cũng dần thấy ……… hơn vì học hành tiến bộ. Khi phê bình, nhắc nhở những bạn
mắc khuyết điểm, Minh có cách góp ý rất chân tình, nên khơng làm bạn nào ………..
Lớp 4A chúng em rất ……… về bạn Minh.


2. Nối nghĩa ở cột A với từ ở cột B cho phù hợp:


3. Xếp các từ ghép dưới đây thành hai nhóm dựa theo nghĩa của tiếng trung (trung bình, trung
thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung hậu, trung kiên, trung tâm)


a) Trung có nghĩa là “ở
giữa”b) Trung có nghĩa là “một
lịng một dạ”


- ………..
…………...………..
- ………..
………..………..
4. Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:


Gia đình ơng Giơ- dép lại chuyển về ác- boa để lu- i pax- tơ có thể tiếp tục đi học. ác- boa là
một thị trấn nhỏ, khơng có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính
và những vườn nho con con. Dịng sơng quy- dăng- xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những
chiếc cầu trắng phau.


………
………
5. Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:


Viết chưa đúng Viết đúng


Tên người


anbe anhxtanh
crítxtian anđécxen


iuri gagarin


…….……….
…….………
…….……….


xanh pêtécbua …….……….
1) Một lịng một dạ gắn bó với lý tưởng, tổ chức hay với người nào đó.


2) Trước sau như một, khơng gì lay chuyển nổi.
3) Một lịng một dạ vì việc nghĩa.


4) Ăn ở nhân hậu, thành thật, trước sau như một.
5) Ngay thẳng, thật thà.


a) Trung thành
b) Trung hậu
c) Trung kiên
d) Trung thực
e) Trung nghĩa(2)

Tên địa lí tôkyô
amadôn


niagara


…….………
…….……….
…….……….
6. Viết lại những từ trong bài tập đọc“Trung thu độc lập” cùng nghĩa với từước mơ:


………..
7. Viết thêm những từ cùng nghĩa với từước mơ:


Bắt đầu bằng tiếng ước: ……….
Bắt đầu bằng tiếng mơ: ……….……….


8. Ghép thêm vào sau từ ước mơ những từ ngữ thể hiện sự đánh giá (Từ để chọn: đẹp đẽ, viễn
vông, cao cả, lớn, nho nhỏ, kì quặc, dại dột, chính đáng)


- Đánh giá cao
- Đánh giá không
cao
- Đánh giá thấp


M: ước mơ cao đẹp, ……….
………..
M: ước mơ bình thường, ..………..……….


………..
M: ước mơ tầm thường, ..………..……….


………..
9. Nối thành ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B:


10. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong
các cụm từ chỉ hoạt động ấy:


- Hoạt động ở nhà:


- Hoạt động ở lớp:


M: quét nhà, ………


………..
………..


...


M: làm bài, ………..……….


………
.………
...
1) Cầu được ước thấy


2) Ước sao được vậy
3) Ước của trái mùa


4) Đứng núi này trông núi nọ


a) Muốn những điều trái với lẽ thường


b) Khơng bằng lịng với cơng việc hoặc hồn cảnh của
mình mà mơ tưởng cơng việc khác, hồn cảnh khác
c) Gặp được, đạt được đúng điều mình mong muốn
d) Giống như “Cầu được ước thấy”

×