Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.58 KB, 1 trang )

(1)

1. CÁC KỸ NĂNG


Học sinh sẽ tự rèn luyện kĩ năng tại nhà:


- Luyện tập kĩ năng quan sát sự vật và thể hiện sự vật bằng viết chì.
- Luyện tập kĩ năng bố cục và tỉ lệ tranh vẽ trên giấy.


- Lấy ý tưởng thông qua thực tế và tài liệu tham khảo, sách, báo, tạp chí và các
phương tiện truyền thơng.


- Luyện tập kĩ năng tô màu, và sáng tạo phối màu trên những màu có sẵn.
2. HƯỚNG DẪN CÁCH VẼ:


- Chọn đề tài , phát khung hình chung
- Phân chia mãng chính phụ


- Vẽ chi tiết


- Vẽ màu theo ý thích


(có thể tham khảo trên sách báo và các phương tiện công nghệ)
2. THỰC HÀNH VẼ THEO CHỦ ĐỀ


Chủ đề: Trang Trí Một Cổng Trại Mà Em Thích


Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ………...
Lớp: .../….…….


Ngày: ………/4/2020ÔN TẬP

×