Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.39 KB, 2 trang )

(1)

Trường TH Trần Quốc Tuấn


Họ và tên HS:………
Lớp : Ba./………..


Ngày:……/4/2020


ÔN TẬP LẦN 5
MÔN: TIN HỌC
Năm học: 2019 -2020


BÀI 6LUYỆN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT TRÌNH BÀI VĂN BẢN


(Trang 79)A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1.Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:


a) Làm thế nào để viết hoa tiêu đề văn bản trong phần mềm Word ?
b) Làm thế nào để chuyển một đoạn văn bản ở dạng chữ thường sang
kiểu chữ khác (in đậm, in nghiên, gạch chân,…)?


c) Làm thế nào để xóa một đoạn văn bản ?


2.Gõ lại đoạn thơ, thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ở các dòng theo
yêu cầu.


Hạt gạo làng ta Time NewRoman, cỡ chữ 16, in đậm
Có vị phù sa Arial, cỡ chữ 14, in nghiêngCủa sơng Kinh Thầy


Có hương sen thơm Arial, cỡ chữ 12, in đậm và in nghiêng
Trong hồ nước đầy


Có lời mẹ hát Arial, cỡ chữ 16, in nghiêng va gạch chân
Ngọt bừi đắng cay….


3.Mở đoạn văn Dế Mèn kể chuyện đã soạn ở Bài 3, gõ tiếp nội dung văn bản,
trao đổi với bạn rồi sửa văn bản theo mẫu: trang 79 và 80


Dế Mèn kể chuyện(2)

chúng tơi có thảy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm. Tới hôm
thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tập tểnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau. Mẹ
dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía
bên kia, chỗ trong ra đầm nước mà khơng biết mẹ đã chịu khó đào bới, be đắp
tinh tươi thành hang, thành nhà cho chúng tơi từ bao giờ.


4.Thực hành căn lề tồn bộ đoạn thơ ở hoạt động 2, mục A theo các yêu cầu
sau:


a) Căn lề trái
b) Căn lề phải
c) Căn giữa

×