Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 1 lần 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (454.59 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ………...
Lớp: Một/….…….


Ngày: ………/4/2020


ÔN TẬP


MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1


Năm học 2019 - 2020


I. KIỂM TRA ĐỌC:


1. Đọc thành tiếng: HS ôn đọc lại các bài tập đọc ở SGK tập 2
- Bài 1: Mẫu 1,………mẫu 5. - Trang 142 – 143


- Bài 2: Cháu rìu. - Trang 128 – 129


- Bài 3: Sông Hương. - Trang upload.123doc.net – 119


- Bài 4: Thầy bói xem voi. -Trang 120 -121
- Bài 5: Ở trường cô dạy em thế. - Trang 138 - 139


2. Bài tập:


a. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu thích
hợp:


A BMưa ngâu tấp nập.


Bãi ngô bay bổng.


Cánh diều xanh rờn.


Đường phố rả rích.


b. Điền eo hay êu:


, /
h... lánh đàn s... con m...


cây n... mỏ n………. k………gọi
c. Điền vào chỗ trống: ng hay ngh?(2)

II. KIỂM TRA VIẾT
Chính tả:


Bài 1: Nhìn viết:


Mùa vải chín


Cứ đến tháng sáu, vải lại vào vụ, khoe sắc đỏ chín ngọt lành. Chùm vải chín đỏ ở
vườn đang chờ thu hoạch. Các gia đình dậy từ mờ sáng, miệt mài bẻ vải, bẻ lá, bẻ cành,
túm thành túm để kịp mang ra chợ.* Bài 2: Nghe viết:


Bài: Tiếng ru. Từ “ Con ong làm mật yêu hoa …… lửa tàn mà thôi !”×