Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (235.34 KB, 3 trang )

(1)

Trường TH Trần Quốc Tuấn


Họ và tên HS:………
Lớp : Ba./………..


Ngày:……/4/2020


ÔN TẬP LẦN 6
MÔN: TIN HỌC
Năm học: 2019 -2020


BÀI 7CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO VĂN BẢN


(SGK trang 81)A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN


1. Chèn hình ảnh vào văn bản


2. Thay đổi vị trí của hình trong văn bản


a) Soạn một văn bản theo mẫu dưới đây. Sau đó đưa con trỏ về đầu văn
bản, thực hiện chèn hình rồi nhận xét vị trí của hình trong văn bản.


Bước 1: Trong thẻ Insert, chọn

.


Bước 2: Nháy chuột vào hình muốn chèn
trong danh sách.(2)

Đầm senTrong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng, lại chen nhị vàng


Nhị vàng, bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.


b) Quan sát hình và trả lời câu hỏi: Làm thế nào để hình khơng đề lên chữ?
Để hình khơng đè lên chữ, em thực hiện như sau:


- Bước 1: Nháy chuột vào hình đè lên chữ.


- Bước 2: Trong thẻ Format, chọn Text Wrapping.


- Bước 3: Chọn một trong các cách thay đổi vị trí của hình trong danh sách.


c) Chọn một vài kiểu thay đổi vị trí của hình trong Text Wrapping đối với
đoạn văn bản, nhận xét sự thay đổi vị trí của hình so với nội dung trong trang soạn
thảo.


3. Chèn tranh ảnh vào văn bản


Bước 1: Trong thẻ Insert, chọn Picture

.Bước 2: Trong cửa sổ Insert Picture, nháy chuột lên ảnh
muốn chèn vào văn bản.(3)

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH


Gõ nội dung Chuyện Rùa và Thỏ vào trang soạn thảo, trình bày nội dung cho
hợp lí rồi chèn ảnh minh họa vào văn bản theo ý của em.Chuyện Rùa và ThỏVào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, ở một bờ sông, cạnh một cánh rừng có
một chú Rùa đang miệt mài tập chạy. Thỏ đi ngang qua, thấy vậy cười khẩy, nói
với Rùa:


- Chậm như Sên mà cũng địi tập chạy.
Rùa bình tỉnh trả lời:


- Anh với tôi thử so tài một phen.


Thỏ và Rùa bắt đầu thi chạy. Rùa nhích từng bước một. Thỏ chủ quan vừa đi
vừa nhởn nhơ đuổi bướm, ngắt hoa, nhìn trời đất như khơng có chuyện gì xảy
ra.


Chơi nhởn nhơ mãi, chợt nhơ tới cuộc thi, ngẩng đầu lên đã thấy Rùa sắp tới
đích. Thỏ vội ba chân bốn cẳng lao đi. Nhưng không kịp nữa rồi Rùa đã tới
đích từ trước.


Hết

×