Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.22 KB, 2 trang )

(1)

Trường TH Trần Quốc Tuấn


Họ và tên HS:………
Lớp :Bốn./………..


Ngày:…….4/2020


ÔN TẬP LẦN 6
MÔN: TIN HỌC
Năm học: 2019 -2020


BÀI 3


TẠO HIỆU ỨNG CHO VĂN BẢN TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU
(SGK Trang 84)


A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN


1. Em thực hiện các u cầu sau:


a) Tạo bài trình chiếu có chủ đề Phương tiện giao thông, gồm 2 trang:
- Trang 1: Tên chủ đề có phơng chữ Time New Roman, cỡ chữ 40.


- Trang 2: Đoạn văn ngắn giới thiệu về phương tiện giao thơng mà em thích
(có hình minh họa phương tiện đó).


b) Lưu bài trình chiếu có tên là phương tiện giao thông vào thư mục của em
trên máy tính.


2. Tạo hiểu ứng chuyển độngThực hiện tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản trong bài trình chiếu
Phương tiện giao thông đã tạo ở hoạt động 1 theo hướng dẫn.


a) Hiệu ứng chuyển động cơ bản


Bước 1:

Chọn


Bước 2:

ChọnBước 3:

Nháy


chọn để mởBước 1: Chọn văn bản muốn tạo hiệu ứng.


Bước 2: Chọn thẻ Animations.(2)

b) Tạo hiệu ứng chuyển động nâng cao


Bước 1: Chọn phần văn bản muốn
chọn hiệu ứng.


B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Em thực hiện các yêu cầu sau:


a) Mở bài trình chiếu “Tìm hiểu một số lồi động vật” đã tạo ở Bài 2, chủ
đề 4.


b) Tạo trang trình chiếu mới, soạn nội dung và chèn ảnh về một con vật mà
em yêu thích.


c) Tạo hiệu ứng nâng cao cho các trang trình chiếu.


d) Lưu bài trình chiếu vào thư mục của em.


Hết


Bước 2: Chọn thẻ Animations, chọn Custom
Animation.

×