Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Ninh Bình 2012-2013 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (401.03 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
Năm học 2012 – 2013


MÔN:VẬT LÝ


(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 05 câu, trong 01 trang


Câu 1 (4,0 điểm).


Một bình thơng nhau có hai nhánh chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai
mặt thống ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng. Cho biết trọng lượng riêng
của nước biển là 10300N/m3 và của xăng là 7000N/m3.


Câu 2 (4,0 điểm).


Dùng một bếp điện loại 200V- 1000W hoạt động ở hiệu điện thế U = 150V để đun sơi ấm
nước. Bếp có hiệu suất 80%. Sự toả nhiệt từ ấm ra khơng khí như sau: Nếu thử ngắt điện thì sau
1 phút nước hạ xuống 0,5oC. Ấm có m


1 = 100g, C1 = 600J/kg.K; nước có m2 = 500g, C2 = 4200J/kg.K,


nhiệt độ ban đầu là 20oC.


Tìm thời gian cần thiết để đun sôi ấm nước.
Câu 3 (5,0 điểm).


Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 1).


R1=10

; R2= 4

; R3= R4=12

; Ampe kế có điện trở Ra=1

, Rx là mộtbiến trở, U không đổi. Bỏ qua điện trở các dây nối và khóa K.


a. K đóng, thay đổi giá trị của Rx đến khi công suất tiêu thụ trên Rx


đạt cực đại thì ampe kế chỉ 3A. Xác định hiệu điện thế U.


b. K mở, giữ nguyên giá trị của Rx ở câu a. Xác định số chỉ của


ampekế khi đó.
Câu 4 (5,0 điểm).


Một vật sáng AB dạng mũi tên đặt trước một thấu kính hội tụ L1 vng góc với trục chính của thấu


kính, đầu B nằm trên trục chính. Thấu kính có tiêu cự f1 = f. Vật AB cách thấu kính một khoảng 2f.


a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính L1.


b) Sau thấu kính L1 người ta đặt một thấu kính phân kỳ L2 có tiêu cự f2 =


2


f


. Thấu kính L2


cách thấu kính L1 một khoảng O1O2 =


2


f, trục chính của hai thấu kính trùng nhau (Hình 2).


Vẽ ảnh của vật AB qua hệ hai thấu kính trên và dùng hình học tìm khoảng cách từ ảnh cuối
cùng A2B2 đến thấu kính phân kỳ (khơng dùng cơng thức thấu kính).


c) Vẽ một tia sáng phát ra từ A sau khi đi qua cả hai thấu kính thì tia ló có phương đi qua B
( Chú ý: Trong các câu a, b, c chỉ yêu cầu vẽ đúng, không yêu cầu giải thích cách vẽ).


Câu 5 (2,0 điểm).


Một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều, có điện trở R được uốn
thành khung trịn (Hình 3). Cho dây dẫn có điện trở khơng đáng kể
được uốn thành tam giác đều ABC, nội tiếp đường tròn. Cho tam giác
này quay quanh trục quay đi qua tâm đường trịn và vng góc với mặt
phẳng khung sao cho các đỉnh của tam giác luôn tiếp xúc với đường
tròn. Hãy tìm vị trí các đỉnh của tam giác để điện trở tương đương của
mạch đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.


---HẾT---


Họ và tên thí sinh :... Số báo danh ...
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1:...
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 2:...


ĐỀ THI CHÍNH THỨC


A


R3R2


R4


K


Hình 1


+ -


U
Rx


R1


A B
O


AB

CIHình 3


A
BL

1


O

1


F'

1

L

2


O

2

Hình 2


×