Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi KSCL lớp 12 Ngữ văn Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 đề lẻ - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (279.3 KB, 2 trang )

(1)

1
SỞ GD&DT VĨNH PHÚC


TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN 3 Năm học 2018 - 2019
Môn: Ngữ văn 12


Thời gian làm bài : 120 phút
(Đề thi gồm 02 trang)


Mã đề 01


I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm):


Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:


Một thái độ ứng xử tích cực, những thói quen tốt, cách nhìn lạc quan, khát
khao theo đuổi những mục tiêu,.. mới chỉ là điều kiện cần nhưng vẫn chưa đủ để
đưa bạn đến thành cơng nếu vẫn cịn thiếu sự trung thực và chính trực. Bạn sẽ
chẳng bao giờ cảm nhận trọn vẹn những giá trị của bản thân khi chưa tìm thấy sự
bình an trong tâm hồn mình. Viên đá đầu tiên và cần thiết nhất của nền tảng đó là
sự trung thực.


Vì sao tơi lại xem trọng tính trung thực đến thế? Đó là bởi vì tôi đã phải mất
một thời gian rất dài mới có thể nhận ra rằng sự trung thực chính là phần cịn thiếu
trong nỗ lực tìm kiếm sự thành cơng và hồn thiện bản thân tơi. Tơi khơng phải là
một kẻ hay nói dối, một kẻ tham lam, một tên trộm mà tơi chỉ thiếu tính trung thực
mà thôi. Giống như nhiều người khác, tôi cũng quan niệm “Ai cũng thế cả mà”,
một chút không trung thực khơng có gì là xấu cả. Tơi đã tự lừa dối mình. Dù muộn
màng, nhưng rồi tơi cũng khám phá ra rằng không trung thực là một điều rất tệ hại
và để lại một hậu quả khơn lường. Ngay sau đó, tơi quyết định sẽ ngay thẳng, chính


trực trong tất cả mọi việc. Đó là một lựa chọn quan trọng làm thay đổi cuộc đời tôi.
(Theo Hal Urban, “Những bài học cuộc sống”, www wattpad.com)


Câu 1: Theo tác giả những yếu tố nào sẽ đưa con người đến thành công? (0,5 điểm )
Câu 2 : Anh /chị hiểu như thế nào về câu : Tôi đã phải mất một thời gian rất dài
mới có thể nhận ra rằng sự trung thực chính là phần cịn thiếu trong nỗ lực tìm
kiếm sự thành cơng và hồn thiện bản thân tôi ? (0,75 điểm )


Câu 3: Theo anh /chị vì sao tác giả lại cho rằng: không trung thực là một điều rất
tệ hại và để lại một hậu quả khôn lường ? (0,75 điểm)


Câu 4: Anh chị có đồng tình với quan niệm một chút khơng trung thực khơng có gì
là xấu cả trong văn bản khơng ? Vì sao? (1,0 điểm)


II. LÀM VĂN (7,0 điểm):
Câu 1 ( 2,0 điểm )(2)

2
Câu 2 (5,0 điểm)


Cảm nhận của anh/chị về chi tiết : Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bổi hổi .
( Trích Vợ chồng A Phủ -Tơ Hoài –Ngữ văn 12, trang 7-NXB Giáo dục )


Từ đó anh/chị hãy làm rõ sự hồi sinh sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị kể từ
khi Mị nghe tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân cho đến khi Mị chạy theo A Phủ
trốn khỏi Hồng Ngài .
……….………..Hết ………


×