Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (430.62 KB, 2 trang )

(1)

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ


ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÝ 6


HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2019 - 2020I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


(Mỗi câu đúng được 0,25 đ)


ĐỀ 2 - A


Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Đáp án B C A D C B B A D B B D B C C C D D D A


ĐỀ 2 - B


Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Đáp án B C A D C B B A D B B D C C B B D D D A


ĐỀ 2 - C


Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Đáp án B C A D C B B A D B B D B C C B D D D A


ĐỀ 2 - D


Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đáp án B C A D C B B A D B B D B D C C B D D A
II. TỰ LUẬN (5 điểm)


Câu Đáp án Điểm


1
(1,5 điểm)


- Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của 1 m3 chất đó
- Đơn vị của trọng lượng riêng 1 chất là N/m3


- Cơng thức tính trọng lượng riêng của một chất là


0,5
0,5
0,5


2
(2,5 điểm)


a) Trọng lượng của hộp sắt là:


b) Thể tích của hộp sắt là:

c) Trọng lượng riêng của hộp sắt là:hoặc

1
1
0,5
3
(1 điểm)


Vì dốc là ứng dụng thực tế của mặt phẳng nghiêng.


Nên dốc càng thoải thoải thì độ nghiêng của dốc càng ít nên sẽ đi lên dễ dàng
hơn.


0,5
0,5
Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa


GV RA ĐỀ


Lê Phương Anh


NH M TRƯ NG DU ỆT


Lê Phương Anh


TỔ TRƯ NG DUYỆTPhạm Anh Tú


KT. HIỆU TRƯ NG
PH HIỆU TRƯ NG(2)×