Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 6, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (307.16 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019


TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: TIN HỌC – Lớp: 6
Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1 : (3 điểm)


1.1. Hãy nêu khái niệm di chuyển phần văn bản, các bước và các cách để di
chuyển một phần văn bản từ nơi này sang nơi khác.


1.2. Định dạng kí tự là gì ? Định dạng ký tự làm thay đổi tính chất nào của ký tự ?
Em hãy nêu các bước và các cách để định dạng ký tự.


Câu 2 : (3 điểm)


2.1. Định dạng đoạn văn bản làm thay đổi tính chất nào của đoạn văn bản?


2.2. Hãy nêu các bước để định dạng đoạn văn bản.


2.3. Em hãy nêu các bước để định dạng một hình ảnh sao cho hình ảnh nằm chìm
dưới ký tự nằm trên.


Câu 3: (2 điểm)


3.1. Hãy nêu các cách để tạo biểu bảng trong văn bản.
3.2. Hãy nêu các bước để chèn thêm một cột vào bảng biểu.
Câu 4: (2 điểm) Điền vào bảng sau những ơ cịn trống.


Tên lệnh Tổ hợp phím Ý nghĩa


Print


Save
Copy
Superscript(2)

SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019


TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: TIN HỌC – Lớp: 6
Thời gian làm bài: 45 phút
MA TRẬN


Hình thức kiểm tra: Tự luận


TT Tên chủ đề


Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng


cao Tổng


số ý Điểm
Số


ý Điểm
Số


ý Điểm
Số


ý Điểm
Sốý Điểm


1 Làm quen với soạn


thảo văn bản 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 4 1.00
2 Chỉnh sửa văn bản 2 0.50 1 0.25 1 0.75 4 1.50
3 Định dạng văn bản 1 1.00 1 1.00 1 1.00 3 3.00
4 Trình bày trang văn


bản và in 1 0.50 1 0.50 2 1.00


5 Thêm hình ảnh để


minh họa 1 0.25 1 0.25 1 0.75 1 0.25 4 1.50
6 Trình bày cơ đọng


bảng bảng 2 0.50 1 0.75 1 0.25 1 0.50 5 2.00

×