Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 9, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (302.64 KB, 2 trang )

(1)SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG MƠN: VẬT LÍ 9


Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM


CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM


1 1.1 Có hao phí trên đường dây truyền tải do tỏa nhiệt trên đường dây
Php=P


2


R/ U2


Giảm Php thì cần tăng U nên dùng máy tăng thế đặt ở đầu dây truyền


tải


Đến nơi tiêu thụ cần giảm HĐT cho phù hợp nên dùng máy hạ thế
cuối đường dây


0,25
0,25
0,5
0,5


1.2 Đầu đường dây nên dùng máy tăng thế HOẶC máy hạ thế
n1/ n2 = U1/U2U1 = n1.U2/ n2=


5000. 100/ 10000 =50 kV hoặc 200 kV


0,25
0.25
0,25
0,25
2 2.1 Lốp ô tô : màu đen


Thân ô tô: màu đỏ
Lá cờ : đỏ


Ngôi sao: đen


0,25
0,25
0,25
0,25
2.2 Nhìn vào tấm kính thấy màu đỏ


Giải thích: ánh sáng đỏ trong chùm ánh sáng trắng truyền qua tấm
kính đỏ, rồi chiếu vào tờ giấy trắng. tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng
đỏ. Ánh sáng đỏ lại truyền qua tấm kính đỏ theo chiều ngược lại, vào
mắt ta


Nhìn vào tấm kính thấy màu đen(tối)


Giải thích: tờ giấy xanh tán xạ kém ánh sáng đỏ.0,25
0,5


0,25
0,5
3 3.1 Mắt gồm 2 bộ phận : thể thủy tinh là TKHT và màn lưới(võng mạc )


Điểm cực viễn là điểm xa mắt nhất mà khi có một vật đặt ở đó mắt
có thể nhìn thấy mà khơng điều tiết


0,5
0,5
3.2 Mắt bị cận thị


Đeo kính cận là TKHT
f= 80cm
Giải thích
0,25
0,25
0,5
0,5
4 4.1 G= 25/f =2,5


Ý nghĩa


0,5
0,5
4.2 Vẽ hìnhd’= 30cm


Tính A’B’=4AB =20 mm(2)×