Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đáp án chuyên Địa lí Hải Dương 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (277.51 KB, 3 trang )

(1)

1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


HẢI DƯƠNG
HƯỚNG DẪN CHẤM


HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH LỚP 10
THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI


NĂM HỌC 2016 - 2017
Mơn: ĐỊA LÍ


(Hướng dẫn gồm có 03 trang)
I. Hướng dẫn chung


- Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong
Hướng dẫn chấm thì vẫn cho điểm như trong Hướng dẫn quy định.


- Sau khi cộng điểm tồn bài, khơng làm trịn số, để điểm lẻ đến 0,25.
II. Đáp án và thang điểm


Câu Nội dung kiến thức cần đạt Điểm


I
(2,0đ)


1. Giải thích hiện tượng mùa trái ngược nhau giữa bán cầu Bắc và bán
cầu Nam vào ngày 22 tháng 6.


1,00- Khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời, trục Trái Đất không đổi hướng và
góc nghiêng (chuyển động tịnh tiến).


0,25
- Vào ngày 22 tháng 6, Mặt Trời lên thiên đỉnh tại chí tuyến Bắc: 0,25


+ Bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, có góc chiếu lớn nên nhận được
nhiều ánh sáng, nhiệt và là mùa nóng (mùa hạ).


0,25
+ Bán cầu Nam chếch xa Mặt Trời, có góc chiếu nhỏ nên nhận được


ít ánh sáng, nhiệt và là mùa lạnh (mùa đông).


0,25


2. Trình bày và giải thích sự khác nhau về nhiệt độ, lượng mưa giữa kiểu
khí hậu lục địa và kiểu khí hậu đại dương.


1,00


- Sự khác nhau:


So với kiểu khí hậu lục địa, kiểu khí hậu đại dương có:


+ Mùa hạ mát mẻ hơn, mùa đông ấm hơn nên có biên độ nhiệt
nhỏ hơn.


0,25
+ Mưa nhiều hơn, độ ẩm khơng khí cao hơn. Khí hậu điều hịa hơn. 0,25


- Giải thích:


+ Do nước trên đại dương hấp thụ và tỏa nhiệt chậm hơn các loại đất, đá
trên bề mặt lục địa.


0,25
+ Đại dương cung cấp nhiều hơi nước hơn và gây mưa lớn hơn so với


trên lục địa.


0,25
II


(2,0đ)


1. Chọn địa điểm Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh để được chứng
kiến 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần nhau hơn và cảnh sắc thiên nhiên
trong năm có nhiều thay đổi ? Tại sao ?


1,00


- Chọn địa điểm Hà Nội. 0,25


- Vì:


+ Hà Nội ở gần chí tuyến Bắc hơn nên có 2 lần Mặt Trời lên thiên


đỉnh gần nhau hơn TP HCM. 0,25


+ Hà Nội chịu ảnh hưởng của gió mùa đơng Bắc, khí hậu nhiệt đới


gió mùa, có 4 mùa rõ rệt (diễn giải).(2)

2


+ TP Hồ Chí Minh gần Xích đạo hơn, có khí hậu cận xích đạo nóng


quanh năm, có một mùa khơ và một mùa mưa. 0,25


2. Biển có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế xã
hội ? Chúng ta cần phải làm gì để phát triển bền vững tổng hợp kinh tế
biển ?


1,00


- Thuận lợi: Nhiều tiềm năng phát triển tổng hợp kinh tế biển, mở rộng
quan hệ hợp tác quốc tế (diễn giải).


0,25
- Khó khăn: Thiên tai, tình trạng ơ nhiễm mơi trường biển (diễn giải). 0,25
- Giải pháp:


+ Khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn TN biển và phòng chống thiên tai. 0,25
+ Bảo vệ môi trường biển và chủ quyền biển đảo. 0,25
III


(1,0đ)


Sự phân bố dân cư nước ta khơng hợp lý gây khó khăn gì đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội ?1,00


Sự phân bố dân cư nước ta khơng hợp lý gây khó khăn các vấn đề:


- Sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lao động (diễn giải). 0,25
- Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn TNTN (diễn giải). 0,25
- An sinh xã hội (VL, thu nhập, GD, YT, MT…). 0,25


- Trật tự, an toàn xã hội (tệ nạn gia tăng). 0,25


IV
(3,0đ)


1. Tính năng suất cà phê (tạ/ha). 0,50


Bảng kết quả:


Năng suất cà phê (tạ/ha) của nước ta


Năm 2000 2005 2010 2014


Năng suất 16,8 15,6 21,5 23,6


* Sai hoặc thiếu kết quả 1 → 2 năm trừ 0,25 điểm.


0,50


2. Vẽ biểu đồ. (tham khảo biểu đồ sau) 1,00


DIỆN TÍCH CHO THU HOẠCHVÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN CỦA NƯỚC TA


1,0


Yêu cầu: Vẽ đúng, đủ (sai hoặc thiếu 1 yếu tố trừ 0,25 điểm).(3)

3


3. Nhận xét và giải thích về tình hình sản xuất cà phê. 1,50
- Nhận xét:


+ Diện tích cà phê cho thu hoạch có xu hướng tăng nhưng chậm
(dẫn chứng).


0,25


+ Năng suất cà phê nhìn chung tăng nhanh, năm 2005 giảm (dẫn
chứng).


0,25


+ Sản lượng cà phê nhân năm 2005 giảm nhưng sau đó tăng nhanh
(dẫn chứng).


0,25
- Giải thích:


+ Diện tích cà phê cho thu hoạch tăng chủ yếu do diện tích mới trồng bắt
đầu cho thu hoạch.0,25
+ Năng suất cà phê tăng nhanh do đầu tư, áp dụng KHKT. Năm 2005


giảm do ảnh hưởng của hạn hán.


0,25


+ Sản lượng cà phê nhân tăng nhanh do năng suất cà phê tăng nhanh. Năm
2005 sản lượng giảm do hạn hán.


0,25
V


(2,0đ)


1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên của Tây Nguyên
đối với sự phát triển cây công nghiệp lâu năm.


1,25
- Thuận lợi:


+ Địa hình là các cao nguyên xếp tầng, nhiều diện rộng thích hợp
phát triển các vùng chuyên canh cây CNLN.


0,25
+ Đất đỏ badan màu mỡ phân bố tập trung thích hợp phát triển cây


CNLN với quy mô lớn.0,25
+ Khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm, có sự phân hóa theo độ cao


thích hợp phát triển các cây CNLN nhiệt đới và cận nhiệt (diễn giải).


0,25
+ Nguồn nước phong phú đặc biệt là nguồn nước ngầm cung cấp


nước tưới về mùa khơ. 0,25


- Khó khăn: Mùa khơ sâu sắc, kéo dài thiếu nước tưới … 0,25


2. Để đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Ngun cần có
các giải pháp gì ?


0,75
- Xây dựng các công trình thủy lợi, kết hợp các cơng trình thủy điện


cung cấp nước tưới về mùa khơ.


0,25
- Có các chính sách an sinh (hỗ trợ vốn, LTTP, GD, y tế…), phát triển


công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ…


0,25


- Bảo vệ và phát triển vốn rừng. 0,25


×