Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi vào 10 Ngữ Văn Hải Dương 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (200.02 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2016 – 2017


Môn thi: NGỮ VĂN


Thời gian làm bài: 120 phút, không kể giao đề
(Đề thi gồm: 01 trang)


Câu 1(2,0 điểm)
Cho đoạn văn:


...Vắng lặng đến phát sợ. Cây cịn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ
từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn
thấy chúng tơi khơng? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhịm có thể thu
cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến
sĩ dõi theo mình, tơi khơng sợ nữa. Tơi sẽ khơng đi khom. Các anh ấy khơng
thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hồng mà bước tới.


(Theo Ngữ văn 9, tập 2)


a. Tìm câu đặc biệt trong đoạn văn trên. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm
nào? Do ai sáng tác? Sáng tác trong hoàn cảnh nào?


b. Xác định nội dung cơ bản và nêu ngắn gọn cảm nhận của mình về đoạn văn?
Câu 2 (3,0 điểm)Trong bài thơ Con cò, nhà thơ Chế Lan Viên có viết:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,


Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.


Câu thơ gợi cho em những suy nghĩ gì về tình mẹ trong cuộc đời của mỗi
con người?


Câu 3 (5,0 điểm)


Tấm lòng thủy chung và hiếu thảo của Thúy Kiều qua đoạn thơ sau:
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,


Tin sương luống những rày trông mai chờ.
Bên trời góc bể bơ vơ,


Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.
Xót người tựa cửa hơm mai,


Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa,


Có khi gốc tử đã vừa người ơm.


(Kiều ở lầu Ngưng Bích - Trích Truyện Kiều - Ngữ văn 9, tập 1)
...Hết ...


Họ và tên thí sinh:...Số báo danh:...
Chữ kí của giám thị 1:...Chữ kí của giám thị 2:...
(2)×