Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Sinh học lớp 8 huyện Lai Vung, Đồng Tháp 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (303.14 KB, 2 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LAI VUNG


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8


NĂM HỌC 2015 – 2016ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN THI: SINH HỌC


Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 14/06/2016
Họ và tên thí sinh:... Số báo danh:...
Chữ ký của giám thị 1:... Chữ ký của giám thị 2:...


NỘI DUNG ĐỀ THI
(Đề thi có 02 trang, gồm 6 câu)
Câu 1 (5,0 điểm)


1) Trên bề mặt biểu bì của lá có 1 cấu trúc quan trọng giúp cây trao đổi chất
với môi trường. Hãy cho biết: Tên cấu trúc đó là gì? Điểm khác biệt về sự tập
trung của cấu trúc đó ở mặt trên và mặt dưới của lá. Hoạt động nào của cấu trúc
đó giúp cây trao đổi chất với môi trường?


2) Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thả thêm vào bể các loại
rong?


3) Hãy quan sát thí nghiệm như hình vẽ. Sau khi bố trí thí nghiệm, người ta
cho cả 2 chuông vào chỗ tối, sau 6 giờ. Em hãy cho biết: Hiện tượng xuất hiện
trên mặt cốc nước vôi trong ở 2 chuông và giải thích. Từ kết quả thí nghiệm rút
ra kết luận gì? Thí nghiệm trên chứng minh hiện tượng gì ở cây?

4) Tại sao người ta lại nói “rừng cây như một lá phổi xanh của con người”?
5) Nhà bạn Lan có trồng loại đậu đen và đậu xanh. Vì sao nhà bạn Lan phải
thu hoạch các loại đậu đó trước khi quả chín khơ?


Câu 2 (2,0 điểm)


1) Quan sát hình cấu tạo trong
của cá chép (đực). Hãy chú thích
các bộ phận bên trong của cá chép
thứ tự từ 1 đến 8.


Cốc nước vôi
trong(2)

2) Kể tên và nêu vai trò các bộ phận của cá thể hiện sự thích nghi với đời
sống và hoạt động trong môi trường nước.


Câu 3 (5,0 điểm)


1) Cho các loài động vật sau: lợn, thạch sùng (thằn lằn), gà. Hãy sắp xếp và
giải thích sự tiến hố về hình thức sinh sản theo thứ tự từ thấp đến cao.


2) Tập tính sâu bọ có những đặc điểm gì?


3) Để thích nghi với đời sống ở cạn, hệ hô hấp của lưỡng cư có cấu tạo như
thế nào?


4) Tại sao nói "Nhai kỹ lại no lâu", bằng kiến thức sinh học hãy giải thích câu
nói đó?5) Hãy giải thích vì sao máu chảy trong mạch không bao giờ đông, nhưng
máu hễ ra khỏi mạch là đông ngay?


Câu 4 (3,0 điểm)


Một người hơ hấp bình thường là 18 nhịp/phút, mỗi nhịp hít vào với một
lượng khí là 450ml. Khi người ấy hô hấp sâu 13 nhịp/phút, mỗi nhịp hít vào là
650ml khơng khí.


1) Tính lưu lượng khí lưu thơng, khí vơ ích ở khoảng chết, khí hữu ích ở phế
nang của người hơ hấp thường và hô hấp sâu trong 1 phút.


2) So sánh lượng khí hữu ích giữa hơ hấp thường và hơ hấp sâu.
3) Ý nghĩa của hô hấp sâu.


(Biết rằng lượng khí vơ ích ở khoảng chết của mỗi nhịp hô hấp là 150ml)


Câu 5 (3,0 điểm)


1) Hãy phân tích để chứng minh q trình tiêu hóa xảy ra ở khoang miệng chủ
yếu về mặt lý học nhưng rất yếu về mặt hóa học.


2) Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
a. Tinh bột Mantôzơ.
b. Mantôzơ Glucôzơ.


c. Prôtêin chuỗi dài Prôtêin chuỗi ngắn.
d. Lipit Glyxêrrin và axít béo.Em hãy cho biết các sơ đồ chuyển hóa trên xảy ra ở những bộ phận nào trong
ống tiêu hóa?


Câu 6 (2,0 điểm)


Dựa vào sự hiểu biết về điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai, người ta đề ra
các nguyên tắc cần tuân thủ để tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc phải nạo phá
thai và thực hiện kế hoạch hố gia đình. Vậy các điều kiện đó là gì? Các ngun
tắc đề ra là gì? Thực hiện mỗi ngun tắc có thể có những biện pháp nào?


--- HẾT ---

×