Tải bản đầy đủ (.pptx) (22 trang)

SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HOA KỲ-THUNG LŨNG SILICON

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 22 trang )

(1)

SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG


NGHIỆP HOA KỲ-THUNGLŨNG SILICONNHÓM 51. Huỳnh Tâm Như
2. Huỳnh Mai Như Ý
3. Trần Hồng Phúc(2)

KHÁI QUÁT NỘI
DUNG


MỘT VÀI ĐẶC
ĐIỂM CƠ BẢN


CỦA NỀN
CÔNG NGHIỆP


MỸ


MỘT VÀI ĐẶC
ĐIỂM CƠ BẢN


CỦA NỀN
CÔNG NGHIỆP


MỸ


PHÂN LOẠI


SẢN XUẤT


CÔNG


NGHIỆP


PHÂN LOẠI
SẢN XUẤT


CÔNG
NGHIỆP
SỰ CHUYỂN
DỊCH TRONG
CƠ CẤU
SỰ CHUYỂN
DỊCH TRONG
CƠ CẤU


PHÂN BỐ NỀN
CƠNG NGHIỆP Ở


HOA KÌ


PHÂN BỐ NỀN
CƠNG NGHIỆP Ở


HOA KÌ


THUNG LŨNG
SILICON
(3)

1.MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CƠ


BẢN CỦA NỀN CÔNG
(4)

-Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng
xuất khẩu chủ yếu cho Hoa Kì.(5)

2.PHÂN LOẠI SẢN
(6)

(7)

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN:+ Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu nền


CN ( chiếm 84.2 % giá trị xuất khẩucủa cả nước).+ Một số tập đoàn lớn : Johnson &


Johnson, Boeing, Cocacola, Mc
(8)

(9)

CÔNG NGHIỆP ĐIỆN LỰC:+Gồm nhiệt điện , điện nguyêntử, thủy điện và các loại điệnkhác như : điện địa nhiệt , điện


từ gió, ...+ Các nguồn năng lượng sạch,


tái tạo đang được ưu tiên sử

(10)

(11)

CƠNG NGHIỆP KHAI KHỐNG:SảnPhẩm

Lượng

SảnXếp Hạng
Trên Thế


Giới
Than đá (triệu tấn) 1069 2
Dầu thơ (triệu tấn) 437 3
Khí tự nhiên ( tỉ mét khối) 531 2


Điện (tỉ kWh) 3979 1(12)

3.CƠ CẤU GIÁ TRỊ


SẢN LƯỢNGTRONG NỀNCÔNG NGHIỆP


HOA KỲ3.CƠ CẤU GIÁ TRỊ


SẢN LƯỢNGTRONG NỀN

(13)

- Có sự thay đổi trong cơ cấu giá trị sản lượng
giữa các nhóm ngành.(14)

(15)

+ Trước đây sản xuất công


nghiệp chủ yếu tập trung ở


vùng Đông Bắc.+ Sau này, mở rộng xuống


phía Nam và ven Thái Bình


Dương.
(16)

(17)

(18)

Thung lũng silicon là phần phía Nam
của vịnh San Francisco tại phía Bắc
California ở Mỹ.(19)

Hàng ngàn tập đồn

cơng nghệ có trụ sở ở


thung lũngsilicon,trong số đó


những tên sau đâynằm trong danh sách


Forbes 500 như:
(20)

(21)

(22)×