Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG GDCD lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (344.15 KB, 1 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN THỌ XUÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Theo chương trình hiện hành)


KỲ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN
NĂM HỌC : 2017 - 2018.


Môn: Giáo dục công dân – Lớp 8
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề.


Ngày thi: 08 tháng 4 năm 2018
(Đề thi có 01 trang gồm 07 câu )


Câu 1(2.0 điểm ): Hãy điền vào chỗ trống ....những từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành


nội dung các điều luật sau:


Điều 13. Sử dụng làn đường (Luật giao thông đường bộ năm 2008)


1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ
phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi ....(1)...và chỉ được
chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có...(2)... và
phải bảo đảm an toàn.


2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thơ sơ phải đi trên làn đường
...(3)...xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên...(4)... .Câu 2(3.0 điểm): Nêu chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước?
Theo em, vì sao Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Để bộ máy nhà nước
cấp cơ sở hoạt động có hiệu quả thì cơng dân cần phải làm gì?


Câu 3(2.0 điểm): Liêm khiết là gì? Nêu biểu hiện và ý nghĩa của liêm khiết? Theo em,
trong giai đoạn hiện nay việc học tập những tấm gương liêm khiết có ý nghĩa như thế
nào?


Câu 4(2.0 điểm): Thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng
đồng dân cư? Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Năm
1995, Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động một phong trào trong
nhân dân có liên quan đến việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, em hãy
cho biết đó là phong trào gì?


Câu 5(4.0 điểm): Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của các thành
viên trong gia đình? Là cơng dân, học sinh, em cần làm gì để thực hiện tốt quyền và
nghĩa vụ đối với gia đình? Em hãy cho biết Ngày gia đình Việt Nam là ngày nào?


Câu 6(4.0 điểm): Thế nào là quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân? Phân biệt
quyền khiếu nại với quyền tố cáo (về đối tượng, về cơ sở, về mục đích, về người thực
hiện). Là công dân học sinh chúng ta cần phải làm gì để thực hiện tốt các quyền này?


Câu 7(3.0 điểm): Bài tập tình huống


Hịa là một cơ bé 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng cơm ở gần nhà Bích. Chứng
kiến cảnh Hịa bị chủ hàng cơm bắt làm những công việc nặng nhọc, lại thường xun bị
chửi mắng, đánh đập, Bích rất thương Hịa nên bàn với Hồng sẽ tố cáo hành động đó với
cơ quan công an. Nhưng Hồng ngăn cản và nói :" Chúng mình cịn nhỏ làm gì có quyền
được tố cáo người khác, chuyện này là bình thường thơi mà".1) Em có đồng ý với ý kiến của bạn Hồng khơng? Vì sao?
2) Theo em, các bạn ấy nên làm gì trong trường hợp này ?


---Hết---

×