Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử KPB 2006-2007 lần 1 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (158.02 KB, 1 trang )

(1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2007
Mơn thi: LỊCH SỬ - Trung học phổ thông không phân ban


Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề


Thí sinh chọn một trong hai đề sau:


Đề I
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)


Câu 1 (3,0 điểm)


Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm
1930. Vì sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng
Việt Nam ?


Câu 2 (4,0 điểm)


Trình bày âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Việt Nam
hoá” chiến tranh. Những thắng lợi quân sự chủ yếu trên các chiến trường miền Nam
Việt Nam, Lào và Campuchia của quân dân ba nước Đơng Dương đồn kết chống
Mĩ (từ năm 1969 đến năm 1972).


B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)


Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của
nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào ?Đề II
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)


Câu 1 (3,0 điểm)


Trình bày những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sau ngày
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công.


Câu 2 (4,0 điểm)


Khái quát diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của
quân dân ta ở miền Nam.


B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)


Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của
nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào ?


...Hết...


Thí sinh khơng được s dng tài liu. Giám th khơng gii thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ... Số báo danh:...

×