Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (556.33 KB, 2 trang )

(1)

Câu 1: Khi phân tích thành phần các chất khí trong khơng khí khi hít vào và thở ra người ta thu được tỉ
lệ các chất khí như sau:


O2 CO2 N2 Hơi nước


Khi hít vào 20,96% 0,03% 79,01 ít


Khi thở ra 16,04% 4,10% 79,50 Bão hịa


a. Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của các chất khí hít vào và thở ra?
b. Giải thích vì sao bắt giun để lên mặt đất khô ráo giun sẽ nhanh bị chết?


Câu 2:


a. Nhịp tim là gì? Tại sao nhịp tim của trẻ em thường nhanh hơn của người lớn?


b. Ở trẻ em, nhịp tim đo được là 120 -140 lần/ phút. Người ta đo được nhịp tim của một em bé là 120


lần/ phút. Theo em, thời gian của một chu kỳ tim của em bé tăng hay giảm so với chu kỳ chuẩn ở người?
Căn cứ vào chu kỳ tim chuẩn ở người, hãy tính thời gian các pha trong một chu kì của em bé đó?


Câu 3: Có các ống nghiệm A, B, C, D. Mỗi ống A và B chứa 2ml hồ tinh bột, mỗi ống C và D chứa 2 ml
dung dịch vởn lòng trắng trứng gà. Tiếp tục nhỏ vào mỗi ống A và C 2ml nước bọt, mỗi ống B và D 2ml
dung dịch enzim pepsin. Các ống nghiệm A và B đo được pH = 7,2, các ống C và D pH = 2,5. Tất cả các
ống nghiệm được đặt trong chậu nước với nhiệt độ duy trì ở 370C trong 15 phút. Hãy cho biết ống


nghiệm nào có phản ứng hóa học xảy ra? Nếu trong cơ thể người thì phản ứng đó có thể xảy ra ở cơ
quan nào của ống tiêu hóa? Giải thích?


Câu 4:a. Trình bày đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng tiêu hóa thức ăn?


b. Em hãy kể tên các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa? Cần có thói quen ăn uống như thế nào để hạn chế
tác động gây hại của những tác nhân này? V× sao tr-íc khi ăn không nên uống n-ớc
đ-ờng?


Cõu 5:


a. Phõn biệt cấu tạo tế bào mô cơ vân và mô cơ tim?


b. Khi gặp người bị tai nạn gãy xương em có nên nắn lại chỗ xương bị gãy khơng? Vì sao? Gặp người
gãy xương cẳng chân em cần phải xử trí như thế nào?


Câu 6:


a. Ở người khi ăn một lượng lớn thức ăn mặn; khi chơi thể thao hay lao động nặng (đá bóng, chạy …)
làm tăng hay giảm lượng nước tiểu ? giải thích?


b. Vì sao nhiệt độ môi trường thay đổi mà thân nhiệt cơ thể người bình thường ln ổn định ở 370C và


khơng dao động quá 0,50C?


Câu 7:


a.Một người đàn ông nặng 70 kg đi tham gia hiến máu nhân đạo. Theo quy định về hiến máu nhân đạo


thì lượng máu cho không quá 1/10 lượng máu của cơ thể. Hỏi lượng máu trong cơ thể người đàn ông
này là bao nhiêu lít? Lượng máu tối đa người đàn ông này có thể cho theo quy định hiến máu nhân đạo là
bao nhiêu ml? Số lượng hồng cầu của người đàn ông này là bao nhiêu? Hồng cầu có màu đỏ là nhờ có chứachất nào? Biết rằng ở nam giới có 80ml máu/kg cơ thể và mỗi ml máu có 4,5 triệu hồng cầu.


b. Giải thích vì sao nhóm máu O là nhóm máu chun cho, nhóm máu AB chuyên nhận? Mẹ có nhóm
máu A có thể mang thai con có nhóm máu O được không?


Câu 8.


a. Một người bị tai nạn giao thông liệt nửa người bên trái. Theo em người đó bị tổn thương ở vị trí nào
trên bộ não? Vì sao?


b. Vì sao người bị bệnh quáng gà khơng nhìn thấy hoặc thấy rất kém vào lúc hồng hơn?


c. Insulin là hooc mơn do tế bào của tuyến nội tiết nào tiết ra có tác dụng gì? Khi tế bào này rối loạn
khơng tiết insulin thì sẽ gây hậu quả gì đối với con người?


---HẾT---


(Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêm)


Họ và tên thí sinh:...Số báo danh:...


UBND HUYỆN BÌNH XUN


PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2016 - 2017


MÔN: SINH HỌC, LỚP 8
(2)×